Adviseur Industriële Energie Efficiënte Aandrijfsystemen en Automatisering (AIEEAA)

Besparingsmogelijkheden identificeren, concretiseren en overbrengen - 5 dagen

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NCOI (Techniek)

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Het besparingspercentage in de industrie bedraagt ruim 15% op het elektriciteitsverbruik. Efficiënte aandrijfsystemen kunnen de grootste (maar liefst twee derde) bijdrage leveren aan het bereiken van deze besparing. Industriële automatisering, robotisering en Internet of Things-toepassingen bieden extra mogelijkheden. Na het volgen van dit programma bent u in staat om de besparingsmogelijkheden te identificeren, concrete realisatievoorstellen uit te werken en de uitkomsten overtuigend te presenteren.

Doelgroep

U heeft een technische functie in de industrie en wilt zich specialiseren in besparing van elektriciteit door efficiënte aandrijfsystemen en automatisering. U bent bijvoorbeeld technisch medewerker bij een:

 • Industrieel bedrijf
 • Technisch dienstverlener
 • Energie-adviseur
 • Omgevingsdienst

Vooropleiding

Dit programma wordt op HBO-/HBO+-niveau verzorgd. Bij voorkeur heeft u een HBO Bachelor Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde of Technische Bedrijfskunde afgerond. Een belangrijke voorwaarde is dat u een technische achtergrond heeft en een aantal jaren praktijkervaring in een industriële omgeving. Vooraf vult u een toelatingsdocument in.

Doel en opzet

Deze praktijkgerichte HBO-/HBO+-training slaat een brug tussen technische kennis en menselijke vaardigheden. Na afloop bent u in staat om deskundige audits uit te voeren op basis van de auditmethodologie volgens de ISO50002 standaard voor energie audits met een verbijzondering naar aandrijfsystemen. Daarnaast leert u draagvlak te creëren voor duurzame investeringen, presentatie- en rapportagetechnieken en het omgaan met weerstand.

De training is samen met het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) vormgegeven. Experts uit de branche helpen u energiebesparingspotentieel te herkennen vanuit een systeemgerichte benadering. Elke les doorloopt u een aantal stappen van het auditproces en telkens wordt een andere technische vakdiscipline naar voren gehaald.

U gaat praktijkgericht aan de slag. U werkt tijdens het programma een auditrapportage uit en geeft advies aan het bedrijf. Zo kunt u direct toepassen wat u geleerd heeft. U sluit het programma af met de presentatie van de uitkomsten van de audit.

Lees hier meer over de training: https://www.ncoi.nl/Blog/Unieke-samenwerking-Elektrische-Aandrijfsystemen-en-Automatisering.html.

Voorbereiding en studiebelasting

Uw studiebelasting is ongeveer 7 uur per week naast de lesbijeenkomsten.

NCOI Techniek & Veiligheid

Deze opleiding wordt uitgevoerd door NCOI Techniek & Veiligheid.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Energiebesparing

 • Energiemanagement
 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouwkunde
 • Industriële automatisering en digitalisering
 • Klimaattechniek en systeemanalyse

Audit

 • Auditmethode (ISO50002)
 • Schrijfvaardigheden
 • Presentatietechnieken

Adviseren

 • Communicatievaardigheden
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Omgaan met weerstand

Persoonlijk ontwikkelplan

PBNA-diploma

U ontvangt het officiële diploma ‘Adviseur Industriële Energie Efficiënte Aandrijfsystemen en Automatisering (AIEEAA)' van PBNA, als uw portfolio met een voldoende is beoordeeld. Uw portfolio bestaat uit een persoonlijk ontwikkelplan en reflectieverslag, uw auditrapportage, presentatie en evaluatie.

Koninklijke PBNA is een onafhankelijk, branche-erkend exameninstituut in techniek en veiligheid dat toeziet op de kwaliteit van de examens.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

 • De opleiding bestaat uit 5 dagen van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Totaalprijs

Dagopleiding: € 2.489,08

De totaalprijs bestaat uit de volgende kosten:

Inschrijfgeld: € 100,-

Cursusgeld: € 1.894,08

Studiemateriaal: € 60,-

Examenkosten: € 195,-

Reprorechten: € 15,-

Arrangementskosten dag: € 225,-

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is.

U kunt deze opleiding ook in 5 termijnen betalen.

Adviseur Industriële Energie Efficiënte Aandrijfsystemen en Automatisering (AIEEAA)

Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
DE OPLEIDER

NCOI Techniek

Aanjager en facilitator van technisch vakmanschap
NCOI Techniek is de grootste aanbieder van opleidingen Techniek en Veiligheid. Ons brede aanbod bestaat uit erkende praktijkgerichte opleidingen: VCA-cursussen, ATEX-opleidingen, Middelbare Veiligheidskunde (MVK), Hogere Veiligheidskunde (HVK), meet- en regeltechniek en elektrotechniek. Als je wilt doorgroeien in jouw vakgebied of vakspecialistische ondersteuning zoekt. NCOI Techniek werkt met ervaren praktijkdocenten.