Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring opleiding.nl 

Opleiding.nl begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken. 

Opslag van jouw gegevens 

Wij* slaan de persoonsgegevens die we van jou ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens (wanneer van toepassing):

 • NAW
 • Geboortedatum en -plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Bedrijfsnaam (als betalende partij een bedrijf is) 
 • Financiële gegevens 
 • Communicatie tussen jou en ons 
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel, zoals  
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens 
  • Websitebezoek en klikgedrag  

Gebruik van jouw gegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding

Grondslag: Overeenkomst, Wettelijke verplichting Gerechtvaardigd belang 
 
Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • NAW 
 • Geboortedatum en -plaats
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Financiële gegevens 
 • ​Communicatie tussen jou en ons 

 
Wij bewaren de gegevens in overeenstemming met een overeenkomst dat wij met jou afsluiten. Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen onder bijvoorbeeld de onderwijswetgeving, fiscale bewaarplicht en de Archiefwet te voldoen. Ook bewaren we de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan.

Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

Grondslag: Overeenkomst, Wettelijk verplichting, Gerechtvaardigd belang, Toestemming  
 

 • NAW 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer  
 • ​De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel, zoals:  
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens   
  • Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails  

 
Wij bewaren de gegevens in overeenstemming met een overeenkomst dat wij met jou afsluiten. Deze gegevens bewaren wij onder onze wettelijke verplichtingen onder de onderwijswetgeving voor kwaliteitsonderzoeksdoeleinden en bijvoorbeeld de Archiefwet. 
 
We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.  
 
Deze analyses voeren wij zover mogelijk geanonimiseerd uit, of alleen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Daarom hoef je vaak geen toestemming voor deze verwerking te geven. Doen wij dit voor commerciële belangen waarin wij jou kunnen identificeren? Dan vragen wij jou natuurlijk toestemming daarvoor. 

 

Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten

 Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming

 • NAW 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel, zoals:  
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens   
  • ​Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails  

 
We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren

 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Overeenkomst, Toestemming

 • NAW 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Communicatie tussen jou en ons 
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel, zoals:  
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens   
  • ​Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails  

We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Daarnaast bewaren we de gegevens in overeenstemming met een overeenkomst die wij met jou afsluiten. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt. 

Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid

Grondslag: Wettelijke verplichting

 • NAW 
 • Geboortedatum en -plaats 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Communicatie tussen jou en ons 

Deze gegevens bewaren we voor zolang de wettelijke verplichting zoals vastgesteld in bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht ons daartoe verplicht. 

Jou met toestemming, of onder een klantrelatie, een nieuwsbrief, kwaliteitsonderzoek, en/of andere commerciële berichtgeving per e-mail sturen 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming

 • NAW 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Communicatie tussen jou en ons 
 • Het profiel opgebouwd door het gebruik van cookies, zoals:  
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens   
  • ​Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails  

We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze weer intrekt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking. 

Afhandelen van contactformulieren over je ervaring op onze omgeving en overige vragen over onze dienstverlening om klanttevredenheid te behouden

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Overeenkomst, Toestemming

 • NAW
 • E-mailadres
 • ​Telefoonnummer

We bewaren deze gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen of in ieder geval zolang de overeenkomst tussen jou en ons duurt. Daarnaast bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot de deze weer intrekt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking. 

Verdere toelichting

We anonimiseren de persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar. 

Delen met derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie of subsidie voor een opleiding zijn wij wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken wij tot een minimum. 
 
Wij werken natuurlijk samen met Opleiders. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen, zonder dat zij daarvoor de juiste stappen hebben gevolgd die de AVG gebiedt. 
 
Met jouw toestemming kunnen we je gegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden. Dit doen we om je fijnere en meer toepasselijke advertenties te kunnen bieden en je toepasselijke aanbiedingen te kunnen doen. Met deze partijen zullen we of hebben we passende afspraken gemaakt zodat ze jouw gegevens goed beschermen. 
 
Het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. 

Specifieke toestemmingen en verwerking van gegevens die we via formulieren op onze websites van je ontvangen

Aanvraag brochure

Als je je gegevens invult om een White paper te ontvangen, zullen wij deze gebruiken om je deze te sturen. Wij sturen je dan een mail om deze te downloaden, en maximaal nog een enkele herinneringsmail. 
 
Met toestemming kunnen we je ook marketingmails sturen. Met deze mails informeren wij geïnteresseerden per mail over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Elk van deze mails bevat een link waarmee je zich kunt afmelden en/of je voorkeuren kunt aanpassen. Wij kunnen het profiel dat wij van je hebben opgebouwd door het gebruik van cookies aanvullen met het e-mailadres dat je hier invult. Ook kunnen wij met het volgen van open- en klikgedrag geanonimiseerd de effectiviteit van onze nieuwsbrief volgen.

Contactformulieren en jouw gegevens

Als jij contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen over onze dienstverlening of een klacht wil indienen over je ervaring onze omgeving zou je een contactformulier moeten invullen. Bij het indienen van zo'n formulier verstrek je persoonsgegevens aan ons. Deze gegevens worden verwerkt zolang ze nodig zijn voor de afhandeling van je vraag of klacht. Daarnaast bewaren wij deze gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen of in ieder geval zolang de overeenkomst tussen jou en ons duurt. Na afloop van de overeenkomst bewaren we alle persoonsgegevens met betrekking tot je klacht voor maximaal zeven jaar of totdat jij toestemming intrekt voor het gebruik van jouw gegevens voor dit doel. Zodra we je gegevens niet meer nodig hebben worden je gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Commerciële consent/Toestemming 

Commerciële consent, of toestemming voor het commerciële gebruik van jouw gegevens, passen wij alleen toe wanneer je hier actief toestemming voor hebt gegeven door middel van een vinkje onderaan de formulieren. Heb je vroeger, voor invoering van bijvoorbeeld de AVG of de aangepaste Telecommunicatiewet gegevens met ons gedeeld, zullen wij deze behandelen als onder het toenmalig toepasselijke juridische kader. Met commerciële consent geef je ons toestemming je gegevens te combineren, te verrijken, te gebruiken en te delen met derde partijen, die al dan niet deel kunnen zijn van onze groep. 
   
Hieronder scharen wij verschillende soorten toestemmingen, zoals de eerder beschreven commerciële berichtgeving. Verder bedoelen we met commerciële berichtgeving het opvolgen van geïnteresseerden op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Hiervoor maken we gebruik van jouw e-mailadres en jou eerder door middel van cookies opgebouwde profiel. We kunnen voor het uitvoeren van diensten voor commerciële doeleinden gebruikmaken van derde partijen. Daarbij houden we rekening met jouw voorkeuren en de privacywetgeving. Als je bij deze bedrijven bekend bent en je advertentie-instellingen op hun platforms laten dit toe, dan kunnen wij je gerichte advertenties tonen via hun kanalen.   
 
Wij, of door ons ingeschakelde derde partijen, kunnen je hierdoor ook contacteren voor reviews of om je te vragen om terugkoppeling te geven voor kwaliteitsonderzoek buiten de onderzoeken die we op basis van onze gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen uit de onderwijswetgeving uitvoeren. Hiervoor zullen we je e-mailadres koppelen aan de gegevens die al bij ons bekend zijn. 

Opleiding.nl en jouw gegevens

Bij het inschrijven voor een opleiding op ons portaal worden alle benodigde persoonsgegevens doorgevoerd naar EduMS wie de bestelling klaarzet voor verder verwerking door de desbetreffende opleider. In deze context is EduMS het onderliggende platform waar de gegevens uitkomen en doorgestuurd worden naar de juiste opleider. De privacyverklaring van EduMS kan je hier vinden. 

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens 

Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wij bewaren sommige persoonsgegevens zo lang als wij wettelijk verplicht zijn, zoals betalingsgegevens en facturen. Sommige persoonsgegevens bewaren wij met jouw toestemming totdat je jouw toestemming intrekt. Deze kun je altijd intrekken en je kunt ons vragen deze gegevens te wissen. Om onze diensten te verlenen bewaren wij sommige persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij omdat we (of een derde partij) daar een belang bij heeft. In het belang van het verbeteren van onze diensten kunnen wij je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zullen wij de gegevens altijd anonimiseren.

reCAPTCHA

De reCAPTCHA service van Google Inc. wordt door ons gebruikt voor het correct scheiden en opmerken van een echte website bezoeker en een spambot. Om het soepel te laten werken wordt het IP-adres van een websiteverzoeker, de muisbewegingen, type patronen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze data worden uiteindelijke naar Google verstuurd voor verder analyse. Voor meer informatie hierover verwijzen we je door naar Google’s privacyverklaring.

Welke privacyrechten heb je? 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, of indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. 
Je hebt de volgende rechten:  
 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.   

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.   

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.   

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.  

 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.  

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.   

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.  

 
Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 
 
Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij ons studeert, kun je op jouw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Je kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als je niet bij ons studeert, kun je vanuit een link in iedere e-mail op jouw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en deze aanpassen als je dat wilt. 
 
Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken. We kunnen digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.
 
Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per email contact met ons op via securityenprivacy@saltagroup.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier omgaan met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacyregelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kun je mailen naar securityenprivacy@saltagroup.com.

Cookieverklaring

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om de website gebruiksvriendelijker te maken.  
 
Welke cookies we precies plaatsen, en welke categorie wij ze in plaatsen staat in de tabel onderaan deze cookieverklaring. 
 
Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maken wij gebruik van functionele, analytische en third-party cookies voor functionele doeleindes, analytische doeleindes en marketingdoeleinden. Daarmee beschermen wij bijvoorbeeld het inlog-proces.
 
Sommige cookies zijn van korte duur, sommige permanent. Met permanente cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek aan de website. Zo kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld of je eerder wel of geen toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Afhankelijk van de soort permanente cookie zul je wel of geen toestemming hoeven geven voor het plaatsen van de cookie.
 
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
 
Third-party of derde partij cookies worden geplaatst door of ter behoeve van derde partijen. Je kunt het gebruik van third-party cookies uitschakelen in je browser. Dat zal wel betekenen dat de site gedeeltelijk of zelfs helemaal niet meer functioneert. Wij maken een scheiding aan tussen de third-party cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden, zodat je kunt kiezen waar je wel of geen toestemming voor geeft.

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je eerder aangegeven voorkeuren bekijken en aanpassen in de cookie-form.
 
Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op je computer wil plaatsen. Ook kunt je cookies volledig blokkeren. Hoe staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Dan zal deze website alleen niet meer volledig werken. 
 
Let er bij het uitschakelen van advertising of marketing cookies ook op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op je computer. Zodra je via je browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kunnen we niet controleren of je jezelf hebt afgemeld.

Werking functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een goede en veilige werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de we je snel de juiste informatie tonen wanneer je op de website bent. Ook gebruiken wij functionele cookies om het veilig inloggen mogelijk te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat je third-party cookies accepteert in je browser. Je hoeft voor functionele cookies geen toestemming te geven, omdat wij de cookies alleen voor het functioneren van de website gebruiken. 

Werking analytische cookies

Wij gebruiken ook analytische cookies, bijvoorbeeld om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina je op de website bezoekt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Hiermee kunnen we de website verbeteren. We gebruiken hier verschillende providers voor, die kun je verderop in het cookieoverzicht terugvinden. Wij hebben afspraken met deze partijen gemaakt waardoor jij onherkenbaar zal zijn in de rapportages. Daarom hoef je ook voor de analytische cookies geen toestemming te geven.
 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 
 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven en verder zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Werking marketing cookies

Voor marketingcookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geven wij derde partijen de mogelijkheid om marketingcookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatsen we marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van wat je online doet, advertenties kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben. Wij doen dit op onze eigen site en op sites van andere partijen.

Harvest cookies

Met behulp van een lokale cookie kunnen wij met jouw toestemming zien welke interacties op de website je met dit bezoek hebt gehad. Daarmee kunnen wij de juiste website inhoud aan jou tonen. Dit is op basis van de actieve handelingen die je op de website hebt verricht.
 
Wanneer bezoekers bij ons een opleiding afnemen of als ze op onze website een e-mailadres invullen in een formulier, kunnen we (als toestemming gegeven is) het email adres pseudonimiseren met behulp van een hash. Deze hash voegen we toe aan een gebruikersprofiel om bezoekers uit te sluiten van advertenties als ze al klant van ons zijn of gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.
 
De data verzameling die wordt uitgevoerd o.b.v. het hashed email adres wordt in een first-party-cookie en in local storage opgeslagen. Bijvoorbeeld: wij kunnen, als een bezoeker zijn email adres achterlaat op een van onze andere websites, dit email adres weer hashen met toestemming, en het gebruikersprofiel daar weer mee ophalen.

Cookieoverzicht

Je kunt in het cookieoverzicht zien welke cookie van welke partij wat precies doet. 
 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
__cf_bm vimeo.com Wordt gebruikt om verzoeken van bots te lezen en filteren om de risico’s die gepaard gaan met spam en botverkeer te beperken. 1 dag HTTP Cookie
CookieConsent opleiding.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
privacy_level opleiding.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein en wordt gebruikt om te voorkomen dat ongewenste marketing cookies geplaatst worden. 180 dagen HTTP Cookie
rc::a gstatic.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Persistent HTML Local Storage
rc::c gstatic.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Session HTML Local Storage
personaladvice_views opleiding.nl Registreert weergaven van bepaalde pagina’s op de website om de juiste website inhoud aan bezoekers te tonen. Session HTML Local Storage
sc_anonymous_id widget.sndcdn.com Gebruikt in context met 3D-weergave-functie op de website. 10 jaar HTTP Cookie
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga google.com Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_ga_# google.com Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. 2 jaar HTTP Cookie
__cg__ga computrain.nl Wordt geplaatst ter behoud van de originele _ga cookie 100 dagen HTTP Cookie
__qca secure.quantserve.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website. 1 jaar HTTP Cookie
__qca e.issuu.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website. Persistent HTML Local Storage
_dlt [x2] secure.quantserve.com
secure.quantserve.com
Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. 1 dag HTTP Cookie
_pageCount opleiding.nl Telt het aantal paginaweergaven met het doel om te analyseren op kwalitatief verkeer. Session HTML Local Storage
qualityVisitFired opleiding.nl Registreert of het gedrag van bezoekers aan de website voldoet aan kwalitatief verkeer. Wordt gebruikt voor analyse van verbetermogelijkheden. 30 minuten HTTP Cookie
FPID opleiding.nl Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. 400 dagen HTTP Cookie
FPLC opleiding.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
qcSes e.issuu.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website. Session HTML Local Storage
td googleoptimize.com Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Session Pixel Tracker
vuid f.vimeocdn.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn gelezen. 2 jaar HTTP Cookie
number(#) widget.sndcdn.com Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Session HTML Local Storage
 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens  

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, beperking van het gebruik, correctie en/of verwijdering van jouw gegevens. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar securityenprivacy@saltagroup.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Hoe we dat in zijn werk gaat zal uit de mailwisseling duidelijk worden. Je hoeft dus niet meteen een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen! Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je wel een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Vind je echt dat wij onrechtmatig met je gegevens omgaan, staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan  

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
 
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Wat is een adblocker?
  

Wijzigingen Privacy en- cookieverklaring 

Wij kunnen deze Privacy en-cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruikten en welke cookies Opleiding.nl gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Deze Privacy en- cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-04-2024. 

 * Met 'wij' bedoelen wij Salta Group. Hiertoe behoren in Salta Group B.V., BVO Opleidingen B.V., Bestuursacademie Nederland Opleidingen B.V., Bestuursacademie Nederland Trainingen B.V., Boertien Vergouwen Overduin B.V., Opleiding.nl B.V., EVC Centrum Nederland B.V., Educatieve Uitgeverij Nederland (EUN) B.V., Hogeschool Luzac B.V., Instituut Blankestijn Utrecht B.V., ISBW Opleidingen B.V., Hogeschool ISBW B.V., ISBW Trainingen, B.V., ISES Computrain Opleidingen B.V., ISES Computrain Trainingen B.V., Lectric Opleidingen B.V., Lectric Trainingen B.V., Luzac Opleidingen B.V., Luzac College VO B.V., Luzac Lyceum B.V., Luzac Onderwijs B.V., MVP Trainingen B.V., Markus Verbeek Praehep B.V., NCOI Online Academy B.V., NCOI Opleidingen B.V., NCOI Techniek Opleidingen B.V., NCOI Techniek Trainingen B.V., NCOI Trainingen B.V., NEDFAC B.V., NIBE-SVV Opleidingen B.V., NIBE-SVV Trainingen B.V., NTI B.V., NTI Zakelijk B.V., Stichting NTI Hogeschool, Pro Education B.V., Pro Education Trainingen B.V., Scheidegger Opleidingen B.V., Scheidegger Trainingen B.V., Schoevers Groep B.V., Schoevers Opleidingen B.V., Hogeschool Schoevers B.V., Schoevers Professionals B.V., Schoevers Flex Services B.V., Schoevers Management Support Professionals B.V., Schoevers Trainingen B.V., ROVC Technische Opleidingen B.V., ROVC Certificeringen B.V., NEN3140 Opleidingen B.V.

 
Heb je een vraag?

Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag al je vragen per mail. Je kunt ook het contactformulier invullen. Ook zijn wij op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 bereikbaar via onze social media kanalen FacebookTwitter en LinkedIn.

 

info@opleiding.nlKVK-nummer: 17113834