Privacy- en cookieverklaring

Privacy

Opleiding.nl begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Opleiding.nl zorgvuldig om met deze informatie. Opleiding.nl houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opleiding.nl heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Opleiding.nl uit welke gegevens Opleiding.nl van jou nodig heeft en waarvoor Opleiding.nl ze gebruikt.

Opslag van jouw gegevens

Opleiding.nl slaat de persoonsgegevens die Opleiding.nl van jou of van jouw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Opleiding.nl ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanvraag van een brochure of kostenoverzicht, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met Opleiding.nl opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Gebruik van jouw gegevens

Opleiding.nl gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Opleiding.nl zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Opleiding.nl anonimiseert de persoonsgegevens die Opleiding.nl gebruikt voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.
 • Opleiding.nl kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Opleiding.nl wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Opleiding.nl tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Opleiding.nl samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Op verzoek van uw werkgever koppelen wij aan hem uw afwezigheid tijdens opleidingsdagen terug. Indien u daartegen bezwaar hebt, kunt u dat bij ons aangeven onder vermelding van de redenen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Opleiding.nl door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Opleiding.nl deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt Opleiding.nl alleen toe aan zijn lijst met abonnees als jij hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Online leeromgeving en jouw gegevens

Binnen jouw online leeromgeving zie je details van je opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kun je binnen de online leeromgeving contact leggen met je docent, medestudenten en Opleiding.nl. Opleiding.nl legt graag uit hoe wordt omgegaan met jouw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Opleiding.nl beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Opleiding.nl bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Opleiding.nl jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Opleiding.nl de gegevens altijd anonimiseren.

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Op jouw online leeromgeving kun je de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Je kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als je niet bij een van onze aangesloten opleiders studeert, kun je vanuit een link in iedere e-mail op jouw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij Opleiding.nl bekend zijn en deze aanpassen als jij dat wilt.

Daarnaast kun je Opleiding.nl vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat Opleiding.nl jouw gegevens beperkt gebruikt. Opleiding.nl kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Opleiding.nl reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert Opleiding.nl eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Opleiding.nl volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Opleiding.nl jou dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Opleiding.nl jouw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens).
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Opleiding.nl maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's jij bekijkt en welke opties jij gebruikt. Opleiding.nl gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.
Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Opleiding.nl gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op jouw computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren. Hoe je dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als je cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op jouw computer. Zodra je via je browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan Opleiding.nl niet controleren of je je hebt afgemeld. Bekijk of wijzig hier jouw cookie-instellingen.

Werking functionele cookies

Opleiding.nl gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat Opleiding.nl snel de juiste informatie toont wanneer je op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op jouw computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die Opleiding.nl gebruikt

 • Cookiemelding-cookie

Het Cookiemelding-cookie onthoudt of jouw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat Opleiding.nl hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.

 • Inloggen-cookie

Dankzij het Inloggen-cookie kun je inloggen op de online leeromgeving.

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt Opleiding.nl om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt Opleiding.nl om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op jouw computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die Opleiding.nl gebruiken

 • Act-On-cookie

Het Act-On-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt. Hierdoor kan Opleiding.nl relevante informatie delen via bijvoorbeeld e-mail als je deze gegevens hebt achtergelaten voor het downloaden of de aanschaf van een product op zijn website. Lees in het Act-On Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Google AdWords-cookie

Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie je binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Hotjar-cookie

Het Hotjar-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Opleiding.nl de website-ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Visual Website Optimizer-cookie

Het Visual Website Optimizer-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Opleiding.nl de website-ervaring verbeteren. Lees in het Visual Website Optimizer Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geeft Opleiding.nl derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst Opleiding.nl advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan Opleiding.nl met elkaar combineren. Dit doet Opleiding.nl zodat we jou, aan de hand van wat je online doet, advertenties kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben. Opleiding.nl doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die Opleiding.nl gebruikt

 • Doubleclick-cookie

Het Doubleclick-cookie ziet welke pagina’s je bekijkt op onze website, zodat (na acceptatie van advertentiecookies) Opleiding.nl en andere partijen advertenties op zijn (partner)websites kan tonen waar jij iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Doubleclick Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Facebook-cookie

Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s je op onze website bezoekt, zodat Opleiding.nl (na acceptatie van advertentiecookies) jou op Facebook advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Opleiding.nl hiermee zien dat je via een Facebook-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Google Analytics-cookie

Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Opleiding.nl voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar je iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • LinkedIn-cookie

Het LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat Opleiding.nl (na acceptatie van advertentiecookies) jou op LinkedIn advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Opleiding.nl hiermee zien dat je via een LinkedIn-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het LinkedIn Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Relay42-cookie

Het Relay42-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat Opleiding.nl je voor jou interessante zaken op zijn eigen website kan tonen en (na acceptatie van advertentiecookies) ook advertenties op externe websites kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Relay42 Privacy Statement hoe Opleiding.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Functionaris gegevensbescherming

Opleiding.nl heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Opleiding.nl kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe Opleiding.nl jouw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Opleiding.nl gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Opleiding.nl heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 10 augustus 2018.

Heb je een vraag?

Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag al je vragen. Je kunt ze bellen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

    088 - 9 390 000