Adviseur Ruimtelijk Domein

Gefundeerd advies geven over het ruimtelijk domein

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Bestuursacademie

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is en blijft. Zo biedt de komst van de Omgevingswet in 2021 transparante en doelmatige procedures waardoor provincies en gemeenten regionaal en lokaal maatwerk kunnen leveren. Om hiermee uit de voeten te kunnen is het van belang dat adviseurs binnen het ruimtelijk domein over voldoende inhoudelijke kennis beschikken. Wilt u uitgroeien tot een expert in het ruimtelijk domein? Meer inzicht krijgen in de laatste wet- en regelgeving? En ook opdrachtgevers en ketenpartners van goed advies kunnen voorzien? In dit programma verdiept u zich in milieurecht, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Ook werkt u aan de vereiste competenties, zoals politiek inschattingsvermogen, adviesvaardigheid, flexibiliteit en klantgerichtheid. Zo groeit u uit tot een deskundige adviseur ruimtelijk domein.

Uw resultaat

Na afloop kunt u weloverwogen adviezen geven over vraagstukken binnen het ruimtelijk domein. Zo heeft u inzicht in uw kwaliteiten en valkuilen en kunt u omgaan met tegengestelde belangen.

Doelgroep

U werkt binnen het ruimtelijk domein als ervaren handhaver, beleidsmedewerker of projectleider en u wilt uw kennis en adviesvaardigheden verder ontwikkelen.

Aanpak

Dit praktijkgerichte programma werkt met actieve werkvormen en praktijkopdrachten. We reiken u handvatten en tools aan die u in kunt zetten als adviseur ruimtelijk domein.

Incompany

Uiteraard kunt u dit programma ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Effectief adviseren in de publieke sector

(3 dagbijeenkomsten)

 • Profile Dynamics®
 • Wat is een goede adviseur?
 • Fases van het adviesproces
 • Contracteren: opdrachtnemerschap en opdrachtgeverschap
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Politieke antenne
 • Regie houden; relatie vakinhoud en politiek
 • Krachtenveldanalyse
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Competentieontwikkeling
 • Omgaan met belangen
 • Persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden
 • Veranderende participatie

Fysieke leefomgeving

(6 dagbijeenkomsten)

Milieurecht

 • Doel, toepassing, achtergronden en reikwijdte
 • Raakvlakken met andere wetten en regelgeving
  • Wet natuurbescherming
   • Activiteitenbesluit
    • Energiebeleid
     • Duurzaamheid
     • Milieuaansprakelijkheid
     • Wabo
     • Bor en Mor
     • Omgevingswet
     • 4 AMvB's
     • De Omgevingsregeling
     • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
     • Erfgoedbeleid
     • Wet- en regelgeving erfgoed en natuur
 • Actuele en gewijzigde wet- en regelgeving
 • Richtlijnen emissiehandel en aankomende veranderingen 2020
 • Complexe casuïstiek, jurisprudentie en ontwikkelingen

Omgevingsrecht

 • Doel, toepassing, achtergronden en reikwijdte
 • Raakvlakken met andere wetten en regelgeving
 • Actuele en gewijzigde wet- en regelgeving
 • Complexe casuïstiek, jurisprudentie en ontwikkelingen

Ruimtelijke ordening

 • Doel, toepassing, achtergronden en reikwijdte
 • Raakvlakken met andere wetten en regelgeving
 • Actuele en gewijzigde wet- en regelgeving
 • Complexe casuïstiek en ontwikkelingen

Diploma

U sluit de module Fysieke leefomgeving af met een digitaal examen. De module Effectief adviseren in de publieke sector rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Na succesvolle afsluiting van beide modules ontvangt u het diploma ‘Adviseur Ruimtelijk Domein’ van Bestuursacademie Nederland.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Data en plaatsen

Dit programma heeft 9 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur en een doorlooptijd van 6 maanden.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Inschrijfgeld: € 35,-

Lesgeld: € 2.999,-

Studiemateriaal: € 180,-

Examenkosten: € 390,-

Reprorechten: € 15,-

Profile Dynamics: € 125,-

Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Adviseur Ruimtelijk Domein

Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

Bestuursacademie Nederland

Dé opleider voor het openbaar bestuur
Bestuursacademie Nederland is hét kennis- en opleidingscentrum voor het openbaar bestuur. Met meer dan 50 jaar ervaring weet Bestuursacademie Nederland als geen ander hoe mensen optimaal functioneren in een politiek-bestuurlijke context. Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte cursussen worden jaarlijks duizenden medewerkers binnen de overheid opgeleid en getraind.