Burger- en publiekszaken

De Nederlandse samenleving wordt diverser en vergrijsd. En omdat de politiek steeds vaker een beroep...

Lees verder >

De Nederlandse samenleving wordt diverser en vergrijsd. En omdat de politiek steeds vaker een beroep op burgers zelf doet, heeft dat gevolgen voor burger-...

Lees verder >

De Nederlandse samenleving wordt diverser en vergrijsd. En omdat de politiek steeds vaker een beroep op burgers zelf doet, heeft dat gevolgen voor burger- en publiekszaken. Welke informatie verstrek je...

Lees verder >

Burger- en publiekszaken: 77 opleidingen

Alle filters
Niveau
Opleider
Startmoment
Dag(deel)
Opleidingsvorm / leslocatie
Duur
Filteren

Opleidingen (77)

5 dagen Trainingen vanaf € 2.689,44 incl. BTW Dag 8 locaties 1e startmoment: 03-09-2024
10 maanden Trainingen vanaf € 11.516,65 incl. BTW Dag 8 locaties 1e startmoment: 03-09-2024

Over Opleiding.nl

De allerbeste opleidingen en trainingen, overzichtelijk bij elkaar
Over Opleiding.nl

Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle Nederlanders het lastig vindt om de juiste opleiding of training te kiezen. Een derde vindt het zelfs zo lastig, dat zij het volgen van een opleiding of training uitstellen! Maar liefst 58% zou het ideaal vinden als de beste opleidingen en trainingen overzichtelijk op een website staan. Met Opleiding.nl bieden we precies die oplossing.

Lees verder

Burger- en publiekszaken

De Nederlandse samenleving wordt diverser en vergrijsd. En omdat de politiek steeds vaker een beroep op burgers zelf doet, heeft dat gevolgen voor burger- en publiekszaken. Welke informatie verstrek je wel? Welke gegevens mogen gedeeld worden met andere instellingen? En wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van personen- en familierecht? Ben jij up-to-date?

Trends & ontwikkelingen

De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser en dat is ook bij burger- en publiekszaken goed te merken. Heb jij een goed beeld van de huidige samenstelling van de Nederlandse samenleving?
Er is een toename in culturele diversiteit. Steeds meer mensen immigreren en emigreren. De verwachting is dat deze trend, die de afgelopen vijftig jaar duidelijk zichtbaar was, doorzet in de toekomst. Een andere trend is de vergrijzing van de samenleving: het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. De verwachting is dat de historische omslag rond 2020 zal plaatsvinden; het aantal ouderen (65+) is dan groter dan het aantal jongeren (tot 20 jaar).

Ook de samenstelling van huishoudens is diverser geworden. Wist je bijvoorbeeld dat er tegenwoordig veel meer eenpersoonshuishoudens zijn en het aantal (thuiswonende) kinderen afneemt?
Een andere relevante trend voor burger- en publiekszaken, is de veranderende relatie tussen burger en overheid. De burger van nu neemt steeds meer initiatief en de positie van de overheid is meer en meer facilitair. De politiek doet steeds vaker een beroep op de eigen kracht van burgers om meer ondersteuning in het eigen netwerk te vinden. Dit heeft alles te maken met de versobering van collectieve voorzieningen.