HBO Bachelor Human Resource Management (HRM)

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding in samenwerking met Hogeschool NCOI

Vakgebied

Human resources

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Scheidegger

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Humanresourcesmanagement, ofwel personeelsmanagement, is een interessant en gevarieerd vakgebied. Als personeelsmanager moet je steeds weer een goede afweging maken tussen mensgerichte interesse en organisatiebelangen. Je hebt te maken met arbeidsvoorwaarden, opleiden, ontwikkelen en verzuim, maar er wordt ook van je verwacht dat je meedenkt en adviseert bij reorganisaties en overnamen. Je bent een echte spin in het web. Lijkt dit je wat? Of werk je al in het vakgebied personeelsmanagement, maar wil je je nu ontwikkelen naar officieel HBO Bachelorniveau? Dan is deze NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor Human Resource Management (HRM) precies de goede opleiding voor jou.

Voor wie?

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van personeelsmanagement en die deze ontwikkeling willen afronden met een officieel Bachelorgetuigschrift.

Vooropleiding

Voor de HBO Bachelor geldt als toelatingseis dat je HAVO, VWO of MBO niveau 4 hebt. Als je deze diploma’s niet hebt, kun je starten in de HBO Leergang HR-management van Scheidegger. Je mag dan, als je ten minste de helft van het programma met succes afrondt, doorstromen in de Bachelor. Je dient dan wel 21 jaar of ouder te zijn.

Heb je geen diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je direct instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling. Heb je vragen hierover, bel dan onze opleidingsadviseurs op 035 - 7121992.

Opzet van de opleiding

Het programma is overzichtelijk opgebouwd in modules. Per module rond je steeds een onderwerp af. Dat maakt het mogelijk om heel flexibel te studeren en de gang erin te houden. Je kunt deze opleiding ook grotendeels via e-learning volgen met persoonlijke begeleiding. Zie E-learning voor meer informatie.

De opleiding bestaat uit vier fases. In fase 1 wordt de basis van humanresourcesmanagement doorgenomen. In deze fase wordt er iets meer tijd genomen, zodat je een goede basis ontwikkelt waarvan je in het vervolg van je Bachelor voordeel hebt. Fase 2 bestaat uit vier verdiepingsvakken op het gebied van strategisch management, organisatie en verandering, HR-accounting, talentmanagement en HRD en een eindopdracht. In fase 3 werk je aan je professionele vaardigheden die je op het werkterrein van HRM nodig hebt. Naast deze modules volg je een keuzeprogramma, zodat je je kunt specialiseren in een deelgebied van personeelsmanagement. Het keuzeprogramma biedt je de mogelijkheid om je eigen accent te leggen in deze opleiding. Een accent dat past bij je huidige werk of juist bij je ambitie. Fase 4 vormt het sluitstuk van de opleiding. In deze fase werk je aan je afstudeeropdracht. In je afstudeeropdracht doe je onderzoek en combineer je de algemene onderdelen met die van je keuzerichting. Op je cijferlijst staat vermeld waarin je je hebt gespecialiseerd.

In het praktijkprogramma werk je, persoonlijk begeleid door je studiecoach, aan praktijkgerichte opdrachten. Je werkt in de tweede fase aan praktijkopdrachten die klassikaal worden besproken. In de derde en vierde fase gaan we hierin nog een stapje verder. Je werkt dan aan een portfolio, opnieuw in de vorm van praktijkopdrachten, waarin je de opdrachten zo veel mogelijk koppelt aan je werkomgeving. Voldoet je werkomgeving niet, dan maak je in deze fase van de opleiding de opdrachten op je stageplek.

Aanpak

Het programma bestaat uit twee delen. In het eerste deel van 18 maanden doorloop je bij Scheidegger een programma waarin je een uitstekende basis legt voor je verdere vervolg in de Bachelor bij NCOI. Uit ervaring is gebleken dat veel studenten meer tijd nodig hebben voor de eerste fase van een Bacheloropleiding. Daarom geven we je bij Scheidegger extra tijd om deze fase af te ronden. We begeleiden je in deze periode persoonlijk en samen zorgen we ervoor dat je straks in staat bent om fase 2, 3 en 4 van de opleiding sneller te doorlopen. Je rondt fase 1 af met een eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling hiervan kun je bij NCOI, als je toelaatbaar bent, direct met vrijstelling instromen in de tweede fase.

Stage

In iedere beroepsopleiding is het van belang dat je ervaring opdoet in de werkpraktijk. Als je huidige werkplek geschikt is, kan die als stageplek dienen. Heb je op dit moment geen werk of sluit jouw werkplek niet goed aan bij deze opleiding? Dan kun je toch deze opleiding volgen door aan het eind van de opleiding een stage te volgen van een halfjaar. Dit combineer je met je afstuderen. Als je tegen het eind van de opleiding een passende baan hebt gevonden, dan vervalt deze stage.

Waarom Scheidegger?

 • Lessen door ervaren docenten uit de beroepspraktijk
 • Kleine klassen en goede persoonlijke begeleiding
 • Een duidelijke opzet en aanpak
 • Plezier van samen leren en samen slagen
 • Een unieke examengarantie
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma 240 EC

Fase 1

 • Organisatiepsychologie

 • Personeel en organisatie

 • Management en organisatie

 • Personeel, leiderschap en beloning

 • Werving en selectie

 • Arbeidsrecht

Totaal fase 60 EC

Fase 2

 • HR-performancemanagement en HR-analytics 12 EC

 • Organisatie en verandering 12 EC

 • Talentmanagement, employability en HRD 12 EC

 • Strategisch management 12 EC

Eindopdracht 6 EC

Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

 • Adviesvaardigheden 12 EC

 • Effectief communiceren en beïnvloeden 12 EC

 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Human Resource Management (HRM) 24 EC

 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsre-integratie
 • Bedrijfspsychologie
 • Coaching
 • Loopbaancoach
 • Opleidingskunde
 • Recruitment-A
 • Verandermanagement
 • Verzuimmanagement

Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

Praktijkprogramma 30 EC

Afstuderen 30 EC

Een verkort programma

Met de HBO Leergang HR-management van Scheidegger beschik je over een goede basis. Met een aanvullende opdracht sluit je de eerste fase af en behaal je je Propedeusegetuigschrift. Je kunt dan direct instromen in de tweede fase van de HBO Bacheloropleiding Human Resource Management (HRM).

Examens

Je ontvangt tijdens je opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rond je af met een praktijkgerichte eindopdracht. Je sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Zo werk je op prettige wijze naar je Bachelorgraad.

HBO Bachelorgetuigschrift

Je sluit deze Bacheloropleiding af met het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Human Resource Management’. Dit getuigschrift wordt uitgegeven door Hogeschool NCOI. Met dit getuigschrift mag je de officiële titel Bachelor of Arts (BA) voeren. Hogeschool NCOI is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Dossiervorming: € 200,-

Cursusgeld: € 7.440,-

Studiemateriaal: € 1.695,-

Examenkosten: € 2.760,-

Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding: € 1.980,-

Afstuderen: € 1.490,-

Diplomering: € 500,-

Reprorechten: € 15,-

Arrangementskosten vanaf het tweede jaar: zie onderstaande toelichting.

Je kunt deze opleiding ook in 3, 14 of 42 termijnen betalen.

Bij betaling ineens krijg je een korting van € 300,-.

Deze opleiding volg je al vanaf € 414,- per maand.

HBO Bachelor Human Resource Management (HRM)

Vakgebied

Human resources

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

Scheidegger

Met Scheidegger sta je sterker
Scheidegger verzorgt al ruim 70 jaar klassikale praktijktrainingen, MBO vakopleidingen en erkende HBO Bacheloropleidingen. Wij geloven in klassikale opleidingen waarin je, onder begeleiding van ervaren praktijkdocenten en samen met je medestudenten, kennis en vaardigheden opbouwt die echt belangrijk zijn voor jouw beroep. Inmiddels hebben al meer dan één miljoen mensen een of meerdere diploma’s bij Scheidegger behaald.