SectorplanPlus: voordelig studeren in zorg en welzijn

Binnen de sector zorg en welzijn is de vraag naar goedgeschoolde professionals al jaren erg groot. Daar komt nog bij dat er grote veranderingen (gaan) plaatsvinden in het zorgwerkveld, waardoor medewerkers moeten beschikken over nieuwe competenties. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt het voor werkgevers nog interessanter om te investeren in het opleiden van zowel nieuw als huidig personeel.

Meerjarige subsidie

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie, bedoeld voor extra scholing voor medewerkers binnen zorg en welzijn, om zo nieuwe instroom en doorstroom te stimuleren. SectorplanPlus is gericht op scholing voor:

  • Nieuwe medewerkers
  • Met ontslag bedreigde medewerkers
  • Huidige medewerkers (doorstroom)
  • Praktijk-/werkbegeleiders

De scholing is voor werknemers met zorggebonden functies, niet voor leidinggevenden of facilitair medewerkers.

Hoeveel subsidie te besteden?

U kunt per tijdvak tot twee miljoen euro subsidie krijgen voor uw instelling. Zelfs als u in het eerste tijdvak al subsidie heeft gekregen. Voor een groot aantal opleidingen kunt u de korting combineren met andere subsidies. Denk aan de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en de Subsidieregeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

SectorplanPlus voor uw organisatie

Wilt u weten hoe u binnen uw organisatie gebruik kunt maken van deze subsidie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Heb je een vraag?

Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag al je vragen. Je kunt ze bellen van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

    088 - 9 390 000