Subsidieregeling Praktijkleren (SPL)

De overheid stimuleert de combinatie van werken en leren. Werkgevers komen daarom in aanmerking voor subsidie als zij hun medewerkers een MBO-opleiding (BBL, derde leerweg, maatwerk- of incompany) of een technische HBO- of Masteropleiding laten volgen. Dit is vastgelegd in de subsidieregeling Praktijkleren (SPL).

Tijdelijke aanvraag subsidie voor MBO derde leerweg van start

Voor MBO derde leerweg is het vanaf januari 2022 tijdelijk mogelijk om de subsidieregeling Praktijkleren aan te vragen. De eerste aanvraagronde hiervoor is gestart op 3 januari 2022 en loopt tot en met 31 januari 2022.

De subsidieregeling Praktijkleren (SPL) voor overig MBO (BBL, maatwerk- en incompany) en voor HBO-Bachelor- en Masteropleidingen en HBO Associate degrees is tijdelijk gesloten. Hiervoor kun je weer een aanvraag indienen vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022.

Subsidieregeling Praktijkleren

De overheid heeft de subsidieregeling Praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling is kortgeleden verlengd en geldt in elk geval tot 1 januari 2023. De subsidieregeling geldt voor alle MBO-opleidingen (BBL, derde leerweg, maatwerk- en incompany).

Daarnaast is de regeling ook van toepassing op HBO Associate degrees en HBO Bachelor- en Masteropleidingen in de vakgebieden techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Je kunt – voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt – voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst is.

In de periode van 2 juni tot en met 16 september 2022 kun je een subsidieaanvraag indienen via de website van het RVO.

MBO (BBL) maatwerk en incompany

Voor MBO maatwerk- en incompany-opleidingen die uitgevoerd worden via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) biedt de subsidieregeling Praktijkleren een interessante mogelijkheid om de opleidingskosten deels vergoed te krijgen. Voor elke praktijkleerplaats is een bedrag van € 2.700,- beschikbaar voor de duur van de subsidieregeling Praktijkleren. Dit maakt de uitvoering van MBO-onderwijs binnen jouw organisatie aantrekkelijker.

HBO Associate degree, HBO Bachelor en Master

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde HBO Associate degrees en HBO Bachelor- en Masteropleidingen in de sectoren techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij.

Voorwaarden

Aan het aanvragen van de subsidieregeling Praktijkleren zijn voorwaarden verbonden. Ook zijn er per onderwijscategorie nog aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze kun je nalezen op de website van het RVO. Voor elke onderwijscategorie gelden in elk geval de volgende regels:
 • Je beschikt over een administratie waaruit blijkt dat de medewerker bij zijn/haar studieactiviteiten begeleid wordt;
 • Je beschikt over een aanwezigheidsregistratie;
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst getekend worden tussen het bedrijf en de werknemer waaruit blijkt dat de werknemer werken en leren combineert;
 • De opleiding richt zich op een volledig diploma én moet zijn opgenomen in het Crebo- of CROHO-register;
 • De subsidie is aangevraagd binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.
 

Hoogte subsidie

Begeleid je een BBL-, HBO Bachelor- of Masterstudent en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin je begeleiding gaf. Het subsidiebedrag dat je per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd wordt berekend door het totaal beschikbare bedrag van € 185 miljoen per jaar te delen door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-. De verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. Je kunt dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.

Tijdelijke subsidie voor MBO derde leerweg

Vanaf 3 januari 2022 is het tijdelijk mogelijk om de subsidieregeling Praktijkleren aan te vragen voor de derde leerweg. De eerste aanvraagronde start op 3 januari 2022 en loopt tot en met 31 januari 2022. In totaal zijn er vijf periodes waarin de subsidie aangevraagd kan worden:

 • 3 januari tot en met 31 januari 2022
 • 1 juni tot en met 30 juni 2022
 • 1 december tot en met 31 december 2022
 • 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023
 • 1 december 2023 tot en met 31 december 2023

Let op: het budget is per aanvraagronde vastgesteld op € 4,5 miljoen. Bij overvraging wordt het budget gelijkelijk verdeeld over de aanvragende partijen.

Aanvullende voorwaarden tijdelijke subsidie MBO derde leerweg

 • De student is gestart met een MBO-opleiding in de derde leerweg in de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022;
 • De student is werkzoekende óf een werkende die werkloos dreigt te worden;
 • De student volgt beroepspraktijkvorming (BPV) en wordt daarin op de werkvloer begeleid;
 • De subsidie is nog niet eerder aangevraagd voor dezelfde opleiding.
 • De subsidie is aangevraagd binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

De hierboven opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld op basis van actuele regelingen en is onder voorbehoud van wetswijzigingen. Het is ons streven om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Aan de genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Opleiding.nl behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen. Opleiding.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.

Heb je een vraag?

Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag al je vragen per mail. Je kunt ook het contactformulier invullen. Ook zijn wij op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 bereikbaar via onze social media kanalen FacebookTwitter en LinkedIn.

 

info@opleiding.nlKVK-nummer: 17113834