Subsidieregeling Praktijkleren (SPL)

De overheid stimuleert de combinatie van werken en leren. Werkgevers komen daarom in aanmerking voor subsidie als zij hun medewerkers een MBO beroepsbegeleidende leerweg (BBL) maatwerk- of incompanyopleidingen laten volgen, of technische HBO- of Masteropleidingen. Dit is vastgelegd in de subsidieregeling Praktijkleren (SPL).

Subsidieregeling Praktijkleren

De overheid heeft de subsidieregeling Praktijkleren per 1 januari 2014 ingevoerd. Deze regeling is verlengd en geldt tot 1 januari 2023. De subsidieregeling geldt voor alle MBO BBL maatwerk- en incompanyopleidingen. De regeling is ook van toepassing op HBO Associate degree-, HBO Bachelor- en Masteropleidingen op het gebied van techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. U kunt – voor zover dit binnen de looptijd van de regeling valt – voor de gehele opleiding in aanmerking komen voor subsidie, op het moment dat er een onderwijsarbeidsovereenkomst is. U kunt uw subsidieaanvraag indienen via de website www.rvo.nl.

Voorwaarden MBO BBL maatwerk en incompany

Voor MBO maatwerk- en incompanyopleidingen die uitgevoerd worden op basis van de beroepsbegeleidende leerweg biedt de subsidieregeling Praktijkleren een interessante mogelijkheid om de opleidingskosten deels vergoed te krijgen. Voor elke praktijkleerplaats is een bedrag van € 2.700,- beschikbaar voor de duur van de subsidieregeling Praktijkleren. Dit maakt de uitvoering van MBO-onderwijs binnen uw organisatie aantrekkelijker.

Voorwaarden HBO Associate degree, HBO Bachelor en ­Master

De subsidieregeling geldt ook voor NVAO-geaccrediteerde HBO Associate degree-, HBO Bachelor- en Masteropleidingen, voor zover deze betrekking hebben op het gebied van techniek, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij.

Voorwaarden technische HBO en Masters

  • U beschikt over een administratie waaruit blijkt dat de medewerker bij diens studieactiviteiten begeleid wordt.
  • Er moet een Onderwijsarbeids­overeenkomst (OAO) getekend worden tussen u en uw werknemer.
  • U beschikt over een aanwezigheidsregistratie.

Hoogte subsidie

Begeleidt u een BBL-, HBO Bachelor- of Masterstudent en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u achteraf na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin u begeleiding gaf. Het subsidiebedrag dat u per praktijkleerplaats krijgt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag van € 185 ­miljoen per jaar. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Er geldt hierbij een maximum van € 2.700,-. De ­verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. U kunt dus waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terugkrijgen voor de studie van een werknemer.

Benieuwd voor welke opleidingen u subsidie kunt ontvangen?

NCOI
Pro Education
Scheidegger

De hierboven opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld op basis van actuele regelingen en is onder voorbehoud van wetswijzigingen. Het is ons streven om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of  onjuistheden bevat. Aan de genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NCOI Opleidingen behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen. NCOI is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.

Heb je een vraag?

Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag al je vragen. Je kunt ze bellen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

    088 - 9 390 000