HAMIL Handhaving Milieu

Kennis van milieuhandhaving volgens de landelijk erkende kwaliteitscriteria

Vanaf

€ 0,00

Duur

Opleidingsniveau

HBO-programma

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Bestuursacademie

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De milieuwetgeving is vaak aan verandering onderhevig. Als toezichthouder of handhaver milieu(wetgeving) moet je uiteraard op de hoogte zijn van alle gemeentelijke wetten en regels. Om je hiermee van dienst te zijn hebben wij de opleiding HAMIL Handhaving Milieu opgezet. Het accent in deze opleiding ligt op het opdoen van vaardigheden, naast uiteraard het verwerven van inhoudelijke vakkennis. Denk hierbij aan bemonsteringstechnieken en apparatuur (water, bodem, lucht), risicobeoordeling stoffen en de reguleringsketen. Deze opleiding geeft je de benodigde handvatten voor het goed kunnen uitvoeren van het toezicht houden én handhaven op het gebied van milieu.

Jouw resultaat

Na afloop van deze opleiding heb je je de kennis en vaardigheden eigen gemaakt om als toezichthouder of handhaver milieuwetgeving te kunnen werken. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en kent de milieunormen en -richtlijnen waaraan je moet toetsen. Je beheerst de technieken om zelf monsters te nemen en te analyseren en weet hoe je dient op te treden bij overschrijding van de normen.

Doelgroep

Je bent toezichthouder of handhaver milieuwetgeving bij een gemeente, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), samenwerkingsverband, waterschap, provincie of regionale inspectie. Kernpunt is het toezicht op de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Activiteitenbesluit en andere inrichtingsgebonden wet- en regelgeving.

Aanpak

In deze opleiding HAMIL Handhaving Milieu ga je direct in de praktijk aan de slag met de jou aangereikte theorie. Daartoe volg je 5 modules. Je verdiept je in milieurecht, milieukunde en administratief toezicht. Ook de praktijk van toezicht en handhaving komt aan de orde in de module Toezicht en handhaving milieu in de praktijk. Je brengt tijdens deze module een bedrijfsbezoek aan de rioolzuiveringsinstallatie (RZWI) in Utrecht.

In de module Bemonstering en analysetechniek staat het nemen van monsters centraal. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar moet je op letten? Welke analysetechnieken heb je tot je beschikking? In deze module gaan we op bezoek bij 2 praktijklocaties. De eerste dag ga je op bezoek bij het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. De tweede dag neem je een kijkje in het milieulaboratorium in Deventer. Beide dagen heb je in de ochtend theorie en breng je in de middag het bezoek.

Samen met je medestudenten werk je aan casuïstiek waarin je de vakinhoudelijke kennis kunt toepassen. Je krijgt in de opleiding niet alleen een goede basiskennis van de vakinhoud, maar je verbetert ook je professionele vaardigheden als handhaver/toezichthouder. Na afloop van deze opleiding HAMIL Handhaving Milieu heb je veel relevante kennis in huis. Je beschikt bovendien over de vaardigheden die nodig zijn voor een effectief bedrijfsbezoek en om je te profileren. Daarbij ben je je bewust van je bevoegdheden en plichten om tot een goed resultaat te komen.

Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Wél is het belangrijk dat je werkzaam bent (of van plan bent te worden) als toezichthouder of handhaver op het gebied van milieu(wetgeving). Wij verzorgen deze opleiding op HBO-niveau.

Incompany

Uiteraard kun je dit programma ook incompany volgen. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Je kunt ons bereiken op 035 - 7 604 860 of mail naar incompany@bestuursacademie.nl.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

 

HAMIL Handhaving Milieu

Opleidingsniveau

HBO-programma

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

Bestuursacademie Nederland - Opleidersscore 8,1

Dé opleider voor het openbaar bestuur
Bestuursacademie Nederland is hét kennis- en opleidingscentrum voor het openbaar bestuur. Met meer dan 50 jaar ervaring weet Bestuursacademie Nederland als geen ander hoe mensen optimaal functioneren in een politiek-bestuurlijke context. Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte cursussen worden jaarlijks duizenden medewerkers binnen de overheid opgeleid en getraind.