Actualiteitendag Omgevingsrecht

Uw kennis up-to-date

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Bestuursacademie

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is en blijft. In 2021 gaat bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet in. Wilt u uw kennis over de Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving en ruimtelijke ordening opfrissen? Tijdens deze actualiteitendag komen tal van onderwerpen met betrekking tot het omgevingsrecht uitgebreid aan de orde. Deze onderwerpen worden bepaald door de actualiteit van het moment van uitvoering. Hetzelfde geldt voor wetswijzigingen en jurisprudentie.

Uw resultaat

Tijdens deze actualiteitendag wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. Maar belangrijker nog: u weet welke consequenties dit heeft voor de praktijk en het opstellen van nieuw beleid. Bovendien kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s en professionals uit het werkveld.

Doelgroep

U bent werkzaam als adviseur omgevingsrecht, casemanager of omgevingsregisseur, medewerker juridische handhaving met als specialisatie ruimtelijk domein, medewerker vergunningverlening en/of handhaving in het brede werkveld van het omgevingsrecht bij provincie, gemeenten of omgevingsdiensten.

Aanpak

In korte tijd wordt uw kennis volledig up-to-date gebracht omtrent de wijzigingen en (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht. De docent behandelt de actualiteit en geeft praktische tips en voorbeelden. Er is voldoende gelegenheid voor het bespreken van vragen en casuïstiek.

Incompany

Uiteraard kunt u deze training ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Jurisprudentie en wetgeving op het terrein van de Omgevingswet, de 4 AMvB’s
  • Wabo, Woningwet en Wet ruimtelijke ordening (gaan op in de Omgevingswet)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bouwbesluit)
  • Algemene wet bestuursrecht en de Crisis- en herstelwet
  • Recente en toekomstige ontwikkelingen omgevingsrecht
  • Inbreng eigen casuïstiek
  • Praktische aandachtspunten voor beleid en uitvoering

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Actualiteitendag Omgevingsrecht’ van Bestuursacademie Nederland.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Data en plaatsen

Deze training duurt 1 dag. Zie voor de actuele lesdata de website.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Trainingskosten: € 499,50

Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Actualiteitendag Omgevingsrecht

Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
DE OPLEIDER

Bestuursacademie Nederland

Dé opleider voor het openbaar bestuur
Bestuursacademie Nederland is hét kennis- en opleidingscentrum voor het openbaar bestuur. Met meer dan 50 jaar ervaring weet Bestuursacademie Nederland als geen ander hoe mensen optimaal functioneren in een politiek-bestuurlijke context. Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte cursussen worden jaarlijks duizenden medewerkers binnen de overheid opgeleid en getraind.