Grondverwerving en Schadevergoedingen

Erkend door LRGD en NVR

Prijs

€ 0,00

Opleidingsniveau

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NCOI Techniek

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wil je meer inzicht in het handelen bij grondtransacties? Dan is deze opleiding de juiste keuze. Je leert onder meer de beginselen van schades taxeren en hoe je privaat- en publiekrechtelijke belemmeringen kunt wegnemen. De opleiding is een veelgevraagde basis voor functionarissen die zich bezighouden met grondaankopen, andere onroerendgoedactiviteiten en bestuursrechtelijke schadevergoedingen. De opleiding wordt zeer gewaardeerd door deelnemers vanwege de aansluiting op de dynamische praktijk door de inzet van de ervaren en deskundige docenten. Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner NCOI.

Doelgroep

Rentmeesters, makelaars, notarissen, taxateurs of advocaten die zich persoonlijk willen ontwikkelen, een carrièreswitch gaan maken of meer diepgang willen. Daarnaast is de opleiding ook zeer geschikt voor personen die werkzaam zijn binnen overheden of bij grote beheerders van gronden en/of leidingnetwerken (bijvoorbeeld Shell, NAM, TenneT).

Doel en opzet

Het speciaal ontwikkelde en geselecteerde lesmateriaal wordt gezien als de standaard voor de professional die zich beroepsmatig bezighoudt met grondaankopen en bestuursrechtelijke schadevergoedingen. In het eerste deel ligt de focus op een gedegen juridische basiskennis voor het vakgebied. Het tweede deel gaat in op onteigening, taxatieleer en planschade en nadeelcompensatie. Om inzicht te krijgen in de samenhang hiertussen wordt dit deel afgesloten met een interactieve case, de Moot Court. Hier worden de verschillende onderwerpen integraal behandeld.

Vooropleiding

Deze opleiding wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor deze opleiding gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Diploma

De opleiding bestaat uit 2 delen. Elk deel sluit je af met een schriftelijk examen. Heb je voor beide onderdelen een voldoende resultaat behaald, dan ontvang je het diploma ‘Grondverwerving en Schadevergoedingen’.

De opleiding Grondverwerving en Schadevergoedingen is erkend door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT, zie www.nrvt.nl), het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD, zie www.lrgd.nl) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR, zie www.rentmeesternvr.nl).

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Deel 1

Inleiding (3,5 dagen)

 • Introductie
 • Inleiding recht
 • Burgerlijk procesrecht

Vermogensrecht (4 dagen)

 • Verbintenissenrecht
 • Goederenrecht

Huur- en pachtrecht (1,5 dag)

 • Huurrecht
 • Pachtrecht

Bestuursrecht (3 dagen)

 • Algemeen bestuursrecht
 • Ruimtelijk bestuursrecht

Bodemverontreiniging (0,5 dag)
Wet voorkeursrecht gemeenten (0,5 dag)

Deel 2

Onteigening (2,5 dag)

 • Gerechtelijke onteigening
 • Administratieve onteigening

Planschade nadeelcompensatie (1,5 dag)
Taxatieleer (8 dagen)

 • Vermogensschade en inkomensschade
 • Bijkomende schade
 • Persoonlijk recht, huur en pacht
 • Grondexploitatie
 • Zakelijke rechten, methodieken BOG

Praktijkoefening (2 dagen)

 • Taxatieleer
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Pleidooidag
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Data en plaatsen

De opleiding duurt 11 maanden. Deze dagopleiding bestaat uit 27 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. De eerste bijeenkomst kent ook een avondprogramma.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Totaalprijs

Dagopleiding: € 13.629,50

De totaalprijs bestaat uit de volgende kosten:

Inschrijfgeld: € 100,-
Lesgeld: € 10.899,-
Studiemateriaal: € 870,-
Examenkosten: € 1.050,-
Reprorechten: € 15,-
Diner: € 15,-
Arrangementskosten dag: € 680,50

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. Je kunt het programma ook in 3 of 11 termijnen betalen.

Grondverwerving en Schadevergoedingen

Opleidingsniveau

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure