Cursus Ploegleider BHV Herhaling

Tijdens calamiteiten efficiënt en daadkrachtig handelen - 1 dag

Vanaf

€ 0,00

Duur

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NCOI Veiligheid

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Een BHV-ploegleider geeft op efficiënte wijze leiding aan een groep BHV’ers bij het bestrijden van een calamiteit en zorgt ervoor dat het BHV-team geoefend wordt en blijft. De BHV-ploegleider draagt tevens zorg voor het beheer en de controle van de BHV-middelen. De ploegleider draagt verantwoording voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de eigen organisatie en beschikt over een geldig BHV-certificaat. Tijdens de herhalingscursus Ploegleider BHV worden de praktische vaardigheden en de theorie opgefrist en verder ontwikkeld. Bij een goed gevolg ontvangt de cursist het NIBHV-diploma Ploegleider.

Doelgroep

Heb je een NIBHV-diploma Ploegleider dat komt te vervallen? Dan is de herhalingscursus Ploegleider BHV de cursus voor een hercertificering.

Aanpak

Tijdens de herhalingscursus Ploegleider BHV worden de praktische vaardigheden en de theorie opgefrist en verder ontwikkeld. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Voorbereiding inzet BHV-ploeg
  • Oefenen met BHV-ploeg
  • Beoordelen van de veiligheid van het werkgebied
  • Beheer van de BHV-middelen
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en oefeningen

NCOI Techniek & Veiligheid

Deze opleiding wordt uitgevoerd door NCOI Techniek & Veiligheid.

 

Cursus Ploegleider BHV Herhaling

Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure