HBO-opleidingen

Je vindt hier het meest uitgebreide aanbod van erkende HBO-Bacheloropleidingen. Bachelor is een internationaal erkende term die wordt gebruikt voor afgestudeerde HBO’ers. Afhankelijk van de door jou gekozen HBO-Bacheloropleiding kun je een erkende graad behalen, zoals ­Bachelor of Science (BSc), of Bachelor of Business Administration (BBA). De aangeboden HBO-Bacheloropleidingen zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel erkend op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en daarmee krijg je na afronding de graad van Bachelor.

HBO-Bacheloropleidingen

Heb je een baan en wil je verder studeren maar twijfel je aan de combinatie van werken en leren? De praktijkgerichte en flexibele HBO-Bacheloropleidingsmethode is speciaal voor mensen met werkervaring en ideaal te combineren met een drukke baan en privéleven. Je kunt naast een aantal korte, praktijkgerichte HBO-deelopleidingen ook volledige HBO-Bacheloropleidingen volgen. De opleiders zijn in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen. Alle volledige HBO-Bacheloropleidingen worden ter accreditatie aangeboden aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Hiermee weet je zeker dat alle opleidingen aan strenge, officiële kwaliteitseisen voldoen.

Titel HBO-Bacheloropleidingen

Na je afstuderen mag je de internationale titel Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijk van de gekozen opleiding, om erkende titels als Bachelor of Business Administration (BBA), of Bachelor of Human Resources Management (BHRM). De titulatuur is bij iedere HBO-Bacheloropleiding beschreven. Alle HBO-Bacheloropleidingen hebben een opleidingsprogramma van drie fasen en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Ruim aanbod HBO-Bacheloropleidingen

Er is een ruim aanbod aan officieel erkende HBO-Bacheloropleidingen. Denk bijvoorbeeld aan Bedrijfskunde en Management, Bestuurskunde, Projectmanagement, ICT, Financieel, Personeelsmanagement, Psychologie, Coaching, Communicatie, Onderwijs, Pedagogiek, en Medisch en Paramedisch. Het volledige aanbod HBO-opleidingen tref je in de categorieën hiernaast aan.

Top 5 HBO-opleidingen

  1. HBO-Bacheloropleiding Bedrijfskunde
  2. HBO Bacheloropleiding Commerciële Economie
  3. HBO Bacheloropleiding Fysiotherapie / HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)
  4. HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie
  5. HBO Bacheloropleiding Human Resources Management

Opbouw opleidingen

De HBO-Bacheloropleiding bestaat uit drie fases en een afstudeerfase die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. Iedere fase kan ook los worden doorlopen. Dat is beslist uniek.

  • Fase 1: Je gaat direct van start met de kern van het vakgebied. Je behaalt in fase 1 je propedeuse.
  • Fase 2 is een verdiepend programma. Als je al enige ervaring hebt op HBO-niveau zijn dit prima programma’s om je snel op een hoger niveau te ontwikkelen.
  • Fase 3 bevat een keuzeprogramma waarmee je zelf kiest voor verbreding of juist ­verdieping en een vaardigheidsprogramma.
  • Afstudeerfase

Door de flexibele opbouw kun je deze programma’s ook los doorlopen. Je sluit je opleiding altijd af met een afstudeerfase.
Je kunt er ook voor ­kiezen om alleen het inhoudelijke kernprogramma (fase 1 en 2) te volgen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld kiezen bij de geboorte van een kind, verhuizing of andere omstandigheden. Je behaalt dan het Kort HBO-diploma. Mocht je daarna besluiten om door te gaan met de HBO-Bacheloropleiding kun je eenvoudig de draad weer oppakken.

Doorlooptijd totale HBO-Bacheloropleiding

De doorlooptijd van een Bachelor­opleiding hangt af van de opleidingsvariant waarvoor je je inschrijft. In alle gevallen zijn de opleidingskosten van HBO-Bachelor gebaseerd op een opleidingstraject van drie jaar. Beschik je over een passende werkplek, dan schrijf je je in voor een duale variant, hierbij combineer je werken met studeren. Je profiteert dan van de geschiktheid van je eigen werkplek als ­praktische leeromgeving. Voor de duale variant geldt een studieduur van vier jaar. Afhankelijk van je werkervaring, werkplek en de hoeveelheid tijd die je aan de opleiding kunt besteden, rond je de opleiding af in drie tot zes jaar. Kun je je huidige werkplek niet benutten als leeromgeving, dan schrijf je je in voor de deeltijd­variant. In dat geval geldt een doorlooptijd van zes jaar. De meeste deeltijdstudenten ronden hun opleiding in ­ongeveer vier jaar af. Wanneer je langer dan drie jaar over de opleiding doet, kost je dat niets extra.

Flexibel studeren

Je kunt de HBO-Bacheloropleidingen zowel ‘s avonds, overdag als op zaterdag, op locaties door heel Nederland ­volgen­. Je kunt de opleidingen ook volgen via e-learning. Deze modulaire opbouw van de opleiding geeft je flexibiliteit. Het heeft als voordeel dat je zonder problemen je opleiding kunt versnellen of onderbreken. Zoals bijvoorbeeld bij een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan. Deze flexibele aanpak met ruime studiemogelijkheden is beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Om tot een HBO-Associate degree of HBO-Bachelor te worden toegelaten, heb je een diploma Havo, VWO of MBO (niveau 4) nodig. Heb je geen van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je eventueel gebruik maken van de zogenoemde 21+ regeling. Tijdens je inschrijving wordt er gevraagd naar je diploma’s, certificaten en cv. Als op basis daarvan blijkt dat je in aanmerking komt voor de 21+ regeling maak je een korte toets en word je uitgenodigd voor een gesprek met een van de opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of je een reële kans maakt de opleiding met goed gevolg af te ronden. Ook wordt er gevraagd naar je werkervaring en motivatie. Hierna hoor je of je gebruik kunt maken van de 21+ regeling.
Er wordt tijdens het gesprek ook gekeken of het misschien verstandig is om eerst een korte, voorbereidende opleiding te volgen, zodat je goed voorbereid aan een volledige HBO-Bachelor­opleiding begint. De opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.

Toelating tot een HBO-Bacheloropleiding vanuit een HBO-programma of leergang

Een volledig overzicht van de toelatingseisen voor een opleiding vind je in de betreffende onderwijs- en examenregeling. Eerder of elders gevolgde programmaonderdelen, bijvoorbeeld in een eenjarig HBO-programma, kunnen vrijstelling opleveren binnen de door jou gewenste HBO-Bachelor vervolgopleiding. Op basis van inhoudelijke overeenkomsten en de datum van het reeds gevolgde onderwijs neemt de examencommissie hierover een besluit. Daarnaast gelden de algemene toelatingseisen.

Doorstromen

Behalve volledige, erkende HBO-Bacheloropleidingen zijn er ook zeer interessante deelprogramma’s op HBO-niveau. Deze programma’s maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van een deelprogramma is dat je precies kunt kiezen voor de onderwerpen die je aanspreken. Als je na afronding van je deel­programma alsnog de volledige, erkende opleiding wilt afronden, neem dan direct deel aan het praktijkprogramma. Zo ben je verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende HBO-Bacheloropleiding. Wil je gebruik­maken van deze optie om het leren nog prak­tischer te maken? En wil je optimaal aansluiten bij een erkende vervolgopleiding? Geef dit dan meteen aan bij je inschrijving. Aan dit praktijkprogramma zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 375,-.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Met een Bachelor-opleidingen combineer je werken en leren op een uiterst doeltreffende manier. Je maakt praktijkopdrachten in je eigen werkomgeving. Een deel hiervan verzamel je in een digitale werkmap: een portfolio. Deze praktijkopdrachten maken het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak wel belangrijk dat je werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat je de opdrachten goed kunt maken. Heb je geen passende baan in het werkveld? Dan loop je stage. Dat kan aan het eind van je ­studie, waarbij je dit combineert met je ­afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Erkenning van Verworven Competenties

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voor­afgaand aan de Bacheloropleiding een EVC-procedure te starten. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties.
Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van je werkervaring en voor­opleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van jouw keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in je werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een ervaringscertificaat. Aansluitend kan eventueel vrijstelling gegeven worden. Soms is de HBO-Bachelor­opleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die je kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met je af­gestemd.

Propedeusegetuigschrift

Je kunt tijdens het deelprogramma in fase 1 het propedeusegetuigschrift behalen. Met het volgen van dit praktijkprogramma volg je feitelijk de HBO-Bacheloropleiding. Als je dit praktijk­programma en de overige onderdelen van fase 1 met goed gevolg afrondt en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, dan ontvang je een officieel propedeusegetuigschrift. Als je hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeuse­getuigschrift € 750,-. Het inschrijfgeld komt ­hiermee te vervallen.

Vrijstellingsaanvraag

Heb je al eerder een HBO-opleiding gevolgd? Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je voor sommige onderdelen vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je moet daarbij altijd diploma’s kunnen overhan­digen. De behandeling van vrijstellingsverzoeken kost € 75,-.

Subsidieregeling

Voor HBO-Bacheloropleidingen gelden diverse subsidies en belastingvoordelen. Zie Subsidieregeling voor meer informatie.
 

Heb je een vraag?

Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag je vragen. Ze zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08:00 tot 21:00 en op vrijdag van 08:00 tot 17:00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
  • 088 93 90 000
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/opleiding/opleiding/teasers/persoonlijk-advies-desktop.jpg?ext=.jpg

Help mij te kiezen

Vind je het lastig om een opleiding te kiezen? Daar helpen wij je graag bij. Doorloop de keuzehulp in vier stappen en vind een opleiding die bij je past.

 

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/opleiding/opleiding/teasers/icon-book.png?ext=.png

2.392

Aantal opleidingen, trainingen en cursussen op Opleiding.nl
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/opleiding/opleiding/teasers/icon-book.png?ext=.png

95.500

Mensen per jaar die een deeltijd opleiding starten
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/opleiding/opleiding/teasers/icon-book.png?ext=.png

7,7

Gemiddelde waardering van bij Opleiding.nl aangesloten opleiders