216 Accountants: “Het traditionele accountantskantoor is niet toekomstbestendig”

216 Accountants is niet zomaar een accountantskantoor. Waar traditionele accountantskantoren vooral redeneren vanuit standaard complianceproducten zoals de jaarrekening, denkt 216 Accountants vooral vanuit de klant. Het verhaal achter de cijfers, dáár gaat het om. Die manier van denken vraagt wel om een flinke cultuurverandering binnen de organisatie. Wij spraken met directievoorzitter Richard Smid en HR-verantwoordelijke Pieter de Leth over hoe zij een toekomstbestendig accountantskantoor willen worden en hoe Opleiding.nl hieraan kan bijdragen.

Cultuurverandering binnen 216 Accountants

“De klant zit eigenlijk helemaal niet op de jaarrekening te wachten.” vertelt Richard. “Het hele verdienmodel van die traditionele accountants is gericht op de jaarrekening, terwijl de klant het wel moet hebben, maar er verder helemaal niets mee doet. De klant wil gewoon door het jaar heen grip hebben op zijn cijfers. Dat vergt een heel ander werkproces.”

“Zelf komen we ook voort uit een traditioneel kantoor en al onze werkprocessen waren daarop  ingericht. Ook onze medewerkers zijn altijd gewend geweest om op die traditionele manier te werken. Daar hebben we de afgelopen jaren heel veel tijd en energie in gestoken. Aan de ene kant om de werkprocessen aan te passen en de automatiseringsslag te maken, maar aan de andere kant ook om een cultuurverandering binnen de organisatie te realiseren. Hiermee wilden we onze mensen laten inzien dat de traditionele manier van werken niet toekomstbestendig is.”

Meer verantwoordelijkheid, minder hiërarchie

“Zo’n cultuurverandering is niet iets wat heel makkelijk gaat. Daar moet je dagelijks mee bezig zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld Peddy geïntroduceerd, dat is een performance management tool, waarbij mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Ze moeten hier zelf doelen in aanmaken die bijdragen aan de organisatiedoelen. De medewerkers mogen zelf kiezen waar ze aan willen werken en wie hun coach daarin is.”

“Die cultuuromslag naar meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden en meer initiatief nemen, daar zitten we middenin”, vult Pieter aan. “Het traditionele accountantskantoor waar we vandaan komen is hiërarchisch ingericht. Dat zijn we nu aan het afbouwen. Er zijn bij ons geen direct leidinggevenden meer. We werken nog wel met vestigingsleiders, maar zij hebben meer een coachende leidinggevende rol. Daarnaast bieden we onze medewerkers nu met Opleiding.nl een budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan opleidingen en trainingen. Ook dat geeft weer meer eigen verantwoordelijkheid.”

Breed opleidingsaanbod

“De afgelopen jaren waren we zelf geaccrediteerd om PE-opleidingen te geven, maar dat kost heel veel energie en het is voor de medewerkers ook wel goed om eens iemand anders dan een collega voor de klas te zien. Vanuit die gedachte zijn de gesprekken met Opleiding.nl begonnen. Uiteindelijk bleek dat Opleiding.nl zo’n breed scala aan opleidingen verzorgt, dat we ook daarin meer verantwoordelijkheid bij onze medewerkers kunnen leggen.”

Richard vult aan: “Het is ook traditioneel in de accountancy dat alle trainingen heel erg vakinhoudelijk zijn. Het draait eigenlijk vooral om de PE-punten. Dat is uiteraard voor ons ook belangrijk, maar ook onze medewerkers die niet PE-plichtig zijn hebben de wens om zichzelf te kunnen doorontwikkelen. Daarom gingen we op zoek naar een opleidingspartner die aan de ene kant PE-opleidingen kan faciliteren en aan de andere kant ook een cursusaanbod heeft waarmee onze mensen zich ook op andere vlakken kunnen ontwikkelen. Als iemand bij ons een cursus Spaans wil volgen en dat past binnen zijn opleidingsbudget, dan mag dat.”

Nieuwe generatie medewerkers

“Die eigen verantwoordelijkheid hoort denk ik ook wel bij de nieuwe economie en de nieuwe generatie medewerkers. Die zijn ook echt op zoek naar een werkgever die persoonlijke ontwikkeling en autonomie stimuleert. Dat strookt niet echt met de traditionele, hiërarchische manier van werken in de accountancy. Als je als kantoor futureproof wilt zijn, moet je ook naar die nieuwe generatie medewerkers luisteren en op HR-vlak de nodige stappen zetten. Als je de cultuur niet verandert ga je als organisatie die verandering ook nooit maken. Dat is voor ons ook een belangrijke reden om met Opleiding.nl in zee te gaan.”

Eerste indrukken

“We zijn nu net een maandje aangesloten bij Opleiding.nl.” vertelt Pieter. Het portal is ingericht en iedereen heeft toegang, op een paar kleine hiccups na. De mensen zijn zich nu aan het oriënteren en er zijn zelfs al mensen die zich hebben ingeschreven voor een training. We hebben van verschillende medewerkers gehoord dat ze makkelijk konden inloggen en dat het portal overzichtelijk is. We zijn nog bezig om de PE-gecertificeerde trainingen wat beter vorm te geven, want dat was nog wel een beetje zoeken voor onze medewerkers.

Zelf hebben we het portal uiteraard ook uitgeprobeerd en het wijst zich eigenlijk vanzelf. Zolang je binnen het budget blijft heb je alle vrijheid om te kiezen. Dat is denk ik ook heel belangrijk voor onze mensen. Waar ze voorheen altijd toestemming nodig hadden om een opleiding te volgen, kunnen ze nu naar eigen inzicht kiezen. Dat helpt ons weer om die cultuurverandering verder vorm te geven.”

De juiste persoon op de juiste plek

Richard: “En wat voor ons ook heel erg fijn is, is dat we vanuit het portal ook meteen een dossier hebben van al onze medewerkers van wat voor cursussen ze hebben gevolgd. Dat wordt meteen in het systeem gelogd. Dat is voor ons ook wel echt een toegevoegde waarde van het portal.” “En uiteindelijk ook voor onze klanten”, vult Pieter aan. “Want we weten nu precies wie van onze medewerkers welke expertise in huis heeft. Zo kunnen we beter de juiste persoon op de juiste plek inzetten.”

Fijne begeleiding

Pieter: “Ik ben echt ontzettend tevreden over de manier van begeleiden door Opleiding.nl. Als er ook maar iets is kan ik contact opnemen met onze accountmanager Jochem en dan regelt hij dat het intern opgelost wordt. Zo hadden we wat toegangsproblemen bij een paar mensen en dat werd eigenlijk meteen opgelost. Op dit moment ben ik met ze in gesprek om te kijken of we ook hun geaccrediteerde trainers kunnen inhuren. Deze trainers zouden dan de trainingen kunnen verzorgen voor onze accountants en belastingadviseurs.

Voortrekkersrol van 216 Accountants

Met de cultuurverandering binnen de organisatie wil 216 Accountants een voortrekkersrol binnen de accountancy innemen. “We hopen dat het kwartje bij andere accountantskantoren ook gaat vallen zodat de sector en het verdienmodel van kantoren gaan veranderen. Het klinkt misschien gek, maar ik ben ervan overtuigd dat als we meer kantoren meekrijgen in onze visie, dat dat uiteindelijk ook een versnelling gaat realiseren binnen de accountancysector om de klanten efficiënter en beter te kunnen bedienen. Daar hebben wij alleen maar profijt van, want we kunnen het niet alleen”, aldus Richard.

 
Heb je een vraag?
Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag al je vragen. Je kunt ze bellen van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur of contact opnemen via whatsapp van 10:00 tot 15:00.
Heb je een vraag?
Onze opleidingsadviseurs beantwoorden graag al je vragen. Je kunt ze bellen van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur of contact opnemen via whatsapp van 10:00 tot 15:00.