Basel

Praktijkgerichte training rond de impact van Basel op uw organisatie

Vakgebied

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NIBE-SVV

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De kern van Basel is dat banken veel meer kapitaal en liquiditeit moeten aanhouden tegenover hun risicovolle activiteiten dan eerder het geval was. Vanaf 2013 zijn de aangepaste regels geleidelijk ingevoerd en in 2019 moet Basel volledig van kracht zijn. Dit leidt voor de banken en voor het toezicht op de banken tot grote veranderingen. Banken moeten bij hun activiteiten nauwer verband leggen tussen risico en pricing. Toezichthouders hebben veel meer en andere data van de banken nodig. De volledige implementatie van Basel vereist dan ook een totaalzicht op aspecten als liquiditeitsrisico, leverage, tegenpartijrisico en RAROC. Wat betekenen Basel en de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied voor uw organisatie en voor de organisatie van uw bancaire cliënten? In deze interactieve en praktijkgerichte training van NIBE-SVV leert u hoe u uw organisatie compliant kunt maken met Basel.

Doelgroep

De training is ontwikkeld voor onder andere medewerkers van de afdeling risicomanagement, medewerkers van de afdeling Asset & Liability Management, frontofficemedewerkers van de afdeling Treasury, medewerkers van de afdelingen Compliance en Audit, toezichthouders, auditors, controllers en accountants, IT’ers bij banken, businessanalisten, accountmanagers en klantadviseurs.

Vooropleiding

Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze training.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.

U maakt gebruik van actuele literatuur, het boek Basel. Daarnaast beschikt u over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de training nodig heeft.

Doel en opzet

Doel van de training is dat u kennis en inzicht ontwikkelt waarmee u kunt zorgen dat uw organisatie compliant wordt met Basel. In de bijeenkomsten komen alle ins en outs van de onderdelen van Basel aan de orde. Er wordt uitgebreid ingegaan op de impact die Basel en de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied hebben op de banksector en op uw organisatie.

De bijeenkomsten zijn praktijkgericht en zeer toegankelijk en bereiden u dus uitstekend voor op het toepassen van het geleerde in uw eigen beroepspraktijk. Via een moderne online leeromgeving kunt u vragen over opdrachten en oefeningen stellen aan uw docent of medestudenten.

Studiebelasting en duur

De training duurt 3 dagen. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 7 uur per bijeenkomst.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Risicomanagement
  • Evolution of International Banking Regulation
  • Internationale wet- en regelgeving
  • Belangrijke instanties
  • Basel I, II en III
  • Basel III-raamwerk
  • Risico en rendement onder Basel III
  • Basel III in de praktijk
  • Basel III in de praktijk via jaarrekeningen

Bewijs van deelname

Na actieve deelname aan de bijeenkomsten ontvangt u het bewijs van deelname ‘Basel’ van NIBE-SVV.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Deze training bestaat uit 3 dagen. Tussen de trainingsdagen zit een periode van 2 weken. De bijeenkomsten zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kostenspecificatie

Cursusgeld: € 2.100,-
Studiemateriaal: € 50,-
Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Basel

Vakgebied

Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
DE OPLEIDER

NIBE SVV

Opleider voor de finaciële dienstverlening
NIBE SVV is hét kennisinstituut en de grootste opleider voor de financiële dienstverlening. Wij helpen financieel medewerkers succesvol te zijn met certificaten en diploma’s waarmee zij hun expertise aantonen. NIBE SVV beschikt over een enorm netwerk van professionals en diepgaande marktkennis. Als kennisbron, sparringpartner en sectorplatform helpen wij de financiële wereld aan meer inzicht, vakkennis en vaardigheden.