Zij-instroom Lerarenopleiding Wiskunde (met subsidie)

Start vandaag en haal in maximaal 2 jaar je lesbevoegdheid!

Vanaf

€ 0,00

Duur

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NCOI

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wil jij vanuit je huidige beroep de overstap maken naar het voortgezet onderwijs? Of ben je al bevoegd, maar wil je graag een tweede of misschien wel derde bevoegdheid behalen? Het onderwijs heeft momenteel te maken met grote tekorten. In het voortgezet onderwijs is de vraag naar docenten groot. Dat betekent dat de kans op het vinden van een geschikte baan groot is. De laatste jaren wordt er vanuit de overheid veel geïnvesteerd in het bevorderen van de omscholing naar een baan in het onderwijs. Daartoe is het zij-instroomtraject gerealiseerd. Daarbij heb je gelijk al een betaalde baan, krijgt je (nieuwe) werkgever een mooie subsidie voor je opleidingskosten en behaal je in maximaal 2 jaar je onderwijsbevoegdheid. Groot voordeel voor jou is onze flexibele leerroute waarbij je bij ons op ieder gewenst moment kunt starten!

Waarom docent Wiskunde?

Iedere dag bezig zijn met de ontwikkeling en toekomst van leerlingen, dat is wat je doet als docent. In het onderwijs ben je belangrijk in het leven van leerlingen in de meest vormende periode in hun leven. Wiskunde is het grootste vak op school, maar heeft niet genoeg beschikbare docenten. En dat is vreemd, want het is een heel leuk vak om te geven. Het is een exact vak met de mogelijkheid om materialen te gebruiken, te brainstormen, te experimenteren, gebruik te maken van diverse werkvormen en films en om te leren van de geschiedenis van de wiskunde. Kortom, een breed en heel mooi vak om te geven op heel veel verschillende niveaus. Houd jij van wiskunde en heb je het in je om dit vak over te dragen? Wij leiden je op tot een succesvolle docent die goed kan inspelen op, maar ook kritisch kan oordelen over de snel veranderende wereld van exacte wetenschappen en technologie.

Waarom kiezen voor een zij-instroomtraject bij Hogeschool NCOI?

De zij-instroomtrajecten van Hogeschool NCOI kenmerken zich vanwege de flexibiliteit. Je kunt op ieder gewenst moment starten en ze bieden jou meer zeggenschap en regie over de invulling van het eigen opleidingstraject. Als opleider doen wij recht aan al aanwezige kennis en opgedane (werk)ervaring, waardoor jouw leerroute persoonlijk en efficiënt is. In de opleiding staat het werkplekleren centraal, waardoor een optimale afstemming tussen werken en leren mogelijk is. De begeleiding die je krijgt is intensief en volledig afgestemd op jouw behoefte.

Voordelig en snel je extra bevoegdheid behalen?

Wil jij je tweede of misschien wel derde bevoegdheid behalen? Dan ben je bij Hogeschool NCOI aan het juiste adres! Bevoegd docenten komen namelijk ook in aanmerking voor de zij-instroomsubsidie. Op basis van je eerder behaalde bevoegdheid ben je al geschikt bevonden. In het geschiktheidsonderzoek ligt daarom het accent op het vakinhoudelijke en vakdidactische aspect en niet op het pedagogisch-didactische aspect. Naar verwachting kun jij jouw individuele leerroute sneller doorlopen, omdat je doorgaans minder leeruitkomsten moet aantonen. Op deze manier kun jij op een snelle en voordelige manier een extra bevoegdheid behalen! Meer informatie: kijk op http://www.ncoi.nl/nevenbevoegdheid!

De eerste stap: het geschiktheidsonderzoek

Het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring is een wettelijk verplichte voorwaarde om als zij-instromer te kunnen starten. Een geschiktheidsverklaring ontvang je na het positief afronden van een geschiktheidsonderzoek. Bij Hogeschool NCOI begrijpen wij dat een overstap maken naar het onderwijs een belangrijke keuze is. Een keuze die mogelijk impact heeft op je huidige carrière en privéleven. Om bij te dragen aan een laagdrempelige overgang naar een loopbaan in het onderwijs biedt NCOI het geschiktheidsonderzoek tegen een voordelige prijs aan. Daarnaast kun je bij NCOI op ieder moment starten met het geschiktheidsonderzoek. Zo kun jij kijken of het leraarschap écht bij je past en weet je zeker of je wel toelaatbaar bent tot het zij-instroomtraject. Met een geschiktheidsverklaring op zak vergroot je ook je kansen op een baan als zij-instromer in het onderwijs. Jouw (potentiële) nieuwe werkgever, het schoolbestuur, kan op dat moment namelijk aanspraak maken op een mooie subsidie ten ben behoeve van de opleidingskosten.

In het geschiktheidsonderzoek wordt gekeken of je over voldoende eerder verworven competenties beschikt om als zij-instromer direct voor de klas te staan en binnen 2 jaar jouw bevoegdheid te behalen. We onderzoeken over welke kennis en ervaring jij al beschikt, die je bijvoorbeeld hebt opgedaan in je huidige werk, via opleidingen, trainingen of vrijwilligerswerk. Op die manier doen we recht aan datgene wat je al beheerst en hoef je daar in opleidingstraject geen aandacht en tijd meer aan te besteden. Zo garanderen wij dat jouw leerroute zo efficiënt mogelijk is ingericht!

Toelatingsvoorwaarden geschiktheidsonderzoek

  • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding (NVAO-geaccrediteerd)
  • Voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring
  • Een school waar jij gedurende het geschiktheidsonderzoek een observatieles mag geven. Hulp nodig bij het vinden van een school? Neem contact met ons op, wij denken graag mee!

De tweede stap: het zij-instroomtraject

Na het positief afronden van het geschiktheidsonderzoek kun je je officieel inschrijven voor het zij-instroomtraject Wiskunde. Het zij-instroomtraject (maximaal 2 jaar) bestaat uit 2 onderdelen:

  • Een scholings- en begeleidingsplan (op basis van leeruitkomsten)

Het schoolbestuur, jouw werkgever, jij en Hogeschool NCOI sluiten voor het scholings- en begeleidingstraject een tripartiete overeenkomst af. Daarin maken wij met elkaar afspraken over de individuele leerroute die jij gaat afleggen en hoe wij met elkaar de begeleiding gaan vormgeven. Die scholing en begeleiding krijg jij al werkende, want jij gaat direct als leraar aan de slag.

  • Het bekwaamheidsonderzoek

In het bekwaamheidsonderzoek laat je zien dat je aan de wettelijke eisen voldoet om als leraar aan de slag te gaan. Je wordt getoetst op vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden. Bij voldoende beoordeling van het bekwaamheidsonderzoek behaal je je getuigschrift.

Toelatingsvoorwaarden zij-instroomtraject:

  • Een positieve geschiktheidsverklaring
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Een werkplek voor minimaal 0,4 FTE

Subsidie

Met de subsidie zij-instroom kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor zij-instromers. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- en wordt één keer per zij-instromer verstrekt. Meer informatie over deze regeling is te lezen op www.duo.nl.

Hulp nodig bij het vinden van een baan in het voortgezet onderwijs?

Heb je zelf al een baan gevonden in het voortgezet onderwijs op basis waarvan je het zij-instroomtraject kunt starten, dan kun je je samen met de school direct aanmelden. Indien je nog op zoek bent naar een baan in het onderwijs en als zij-instromer wilt deelnemen, neem dan contact op met NCOI. Wij kunnen jou helpen bij het vinden van een baan in het onderwijs!

 

Zij-instroom Lerarenopleiding Wiskunde (met subsidie)

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

NCOI Opleidingen - Opleidersscore 7,2

Hoe hoog leg jij de lat?
NCOI Opleidingen is de praktijkopleider voor iedereen met werkervaring. Onze unieke praktijkgerichte aanpak sluit precies aan bij mensen met een drukke baan. Ook zijn onze programma’s uitstekend geschikt voor mensen met werkervaring die tijdelijk geen baan hebben en die een opleiding willen volgen om de baan van hun dromen te bemachtigen.