Milieurecht

Onderdeel van HAMIL Handhaving Milieu

Vanaf

€ 2.550,35

Duur

3 maanden

Opleidingsniveau

HBO-programma

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Bestuursacademie

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Kennis van de milieuwetgeving is een vereiste om het vak van toezichthouder en/of handhaver adequaat te kunnen uitoefenen. Deze opleiding biedt je de kennis om de uitvoering van je taken en verantwoordelijkheden te verbeteren. Kernpunten van de opleiding zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (Bor), Wet milieubeheer en andere (inrichtingsgebonden) wet- en regelgeving.

Jouw resultaat

Na afloop heb je je de basiskennis eigen gemaakt van de relevante wet- en regelgeving. Je weet deze wet- en regelgeving toe te passen op praktijksituaties en kent de doorwerking van die toepassing op andere aanpalende regelgeving.

Doelgroep

Je bent handhaver of beleidsmedewerker en bent werkzaam bij een gemeente, waterschap, provincie, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), samenwerkingsverband of regionale inspectie. Of je bent juridisch handhaver op het gebied van milieu en je wilt je verdiepen in de wet- en regelgeving.

Aanpak

In de opleiding ga je aan de hand van cases aan de slag met de vereiste vakkennis en jurisprudentie. Daardoor kun je die kennis meteen vertalen naar je eigen werkpraktijk. Tijdens de opleiding krijg je voldoende gelegenheid om te oefenen. Hierbij staan je leerdoelen en leervragen centraal.

Vooropleiding

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Echter, voorkennis met betrekking tot milieuwetgeving is een pre. Deze opleiding verzorgen wij op HBO-niveau.

Incompany

Uiteraard kun je dit programma ook incompany volgen. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Je kunt ons bereiken op 035 - 7 604 860 of mail naar incompany@bestuursacademie.nl.

Klassikaal of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Geef je de voorkeur aan lessen op vaste tijden, met een docent én digitaal? Dan biedt virtual classroom je de uitkomst. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Basis en overzicht

 • Beginselen van het milieurecht
 • Omgevingswet
 • Activiteitenbesluit (bodem/water/afvalstoffen)
 • Milieustrafrecht
 • Bestuursrecht

Wet milieubeheer

 • Milieunormen en -richtlijnen
 • Wabo en Bor, Mor
 • Milieueffectenrapportage
 • Bevi/Revi/PGS
 • Milieuzones

Afvalstoffen, gevaarlijke stoffen

 • Landelijk afvalstoffenplan
 • Afgifte, registratie en melden van afvalstoffen
 • Categorieën van afvalstoffen
 • De REACH, EG, CLP verordening
 • EML/EV
 • Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit

Bodem en onderliggende besluiten

 • Wet bodembescherming
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Besluit lozen buiten inrichting

Waterbeheer

 • GRP en beleidsvelden gerelateerd aan water en riolering
 • De afvalwaterketen
 • Richtlijn stedelijk afvalwater
 • Waterwet
 • Reguleringsinstrumenten

Lucht en geluid

 • NEN-normen en Europese regelgeving
 • Wettelijke kaders
 • Luchtkwaliteit

Diploma

Je sluit de opleiding af met een praktijkgerichte opdracht. Heb je voor dit examen een voldoende behaald, dan ontvang je het diploma ‘Milieurecht’ van Bestuursacademie Nederland.

Startmomenten & locaties
Startmomenten & locaties
Startmomenten & locaties
Startmomenten & locaties
Startmomenten & locaties

Data en plaatsen

Deze opleiding duurt 3 maanden en heeft 5 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

Inschrijfgeld
€ 35,-
Lesgeld
€ 1.869,-
Studiemateriaal
€ 125,-
Examenkosten
€ 210,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 125,-
Locatiekosten
€ 147,50
Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 2.526,50
Totaalprijs (inclusief BTW)
€ 2.550,35
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Milieurecht

Opleidingsniveau

HBO-programma

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

Bestuursacademie Nederland - Opleidersscore 8,2

Dé opleider voor het openbaar bestuur
Bestuursacademie Nederland is hét kennis- en opleidingscentrum voor het openbaar bestuur. Met meer dan 50 jaar ervaring weet Bestuursacademie Nederland als geen ander hoe mensen optimaal functioneren in een politiek-bestuurlijke context. Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte cursussen worden jaarlijks duizenden medewerkers binnen de overheid opgeleid en getraind.