MBO Doktersassistent niveau 4

Officieel erkende MBO-opleiding niveau 4 - 2 jaar

Vanaf

€ 6.936,75

Duur

24 maanden

Opleidingsniveau

MBO Niveau 4

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Scheidegger

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

Het programma bestaat uit 5 modules, keuzedelen, een module Studiebegeleiding (2 bijeenkomsten van 3 uur) en een stage (je werkplek of een stage). Om een officieel erkend MBO-diploma te behalen is landelijk vastgelegd dat een bepaald verplicht niveau geldt voor Nederlands, rekenen en Engels. Voor deze algemene onderdelen word je uitstekend begeleid. Meer informatie vind je in de toelichting op Toelichting MBO.

In deze opleiding leer je alles wat je nodig hebt om als assistent succesvol ondersteuning te bieden aan de dokter. Je doet kennis op over het menselijk lichaam en de belangrijkste wetgeving binnen de zorg. Je krijgt zicht op de rolverdeling in de praktijk en gaat aan de slag met het bijhouden van patiëntendossiers en administratie. Ook ontwikkel je belangrijke vaardigheden zoals het geven van advies en voorlichting en oefen je met het uitvoeren van medisch-technische handelingen. Zo kun jij straks direct aan de slag in de praktijk.

De doktersassistent in de praktijk

(6 lessen)

 • Triage: hulpvraag vaststellen
 • Triage: hulpvraag afhandelen
 • Geneesmiddelenkennis
 • Registreren patiëntgegevens
 • Planning en organisatie patiëntenzorg
 • Voorraadbeheer

Kwaliteit en deskundigheidsbevordering

(4 lessen)

 • Eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg
 • Wetgeving en kwaliteitszorg
 • Multidisciplinair werken
 • Beroepscode
 • Vakliteratuur

Medische basiskennis niveau 4

(6 lessen)

 • Zorg voor de huid
 • Zorg voor de bloedsomloop
 • Zorg voor de spijsvertering en de nieren
 • Zorg voor de gewrichten/skelet
 • Zorg voor de zintuigen
 • Zorg voor de zenuwen en hormoonstelsel
 • Zorg voor de ademhaling

Vaardigheden voor assistenten in de zorg

(4 lessen)

 • Diverse patiëntengroepen
 • Gesprekstechnieken
 • Voorlichting en advies (AA en DA)
 • WHAM-methodiek
 • Feedbackvaardigheden
 • Omgaan met conflicten en grensoverschrijdend gedrag
 • Signaleringsvaardigheden (herkennen en toepassen; voor huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling)
 • Hulpvraag concretiseren

Medisch handelen

(6 lessen)

 • Wet BIG
 • Uitvoeren medisch-technische handelingen
 • Assisteren arts bij medische verrichtingen

  Overige onderdelen

  • Studiebegeleiding
  • Keuzedelen
  • Stageprogramma
  • Algemene onderdelen

MBO Doktersassistent niveau 4

Opleidingsniveau

MBO Niveau 4

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

Scheidegger - Opleidersscore 6,2

Met Scheidegger sta je sterker
Scheidegger verzorgt al ruim 70 jaar klassikale praktijktrainingen, MBO vakopleidingen en erkende HBO Bacheloropleidingen. Wij geloven in klassikale opleidingen waarin je, onder begeleiding van ervaren praktijkdocenten en samen met je medestudenten, kennis en vaardigheden opbouwt die echt belangrijk zijn voor jouw beroep. Inmiddels hebben al meer dan één miljoen mensen een of meerdere diploma’s bij Scheidegger behaald.