HBO Bachelor Human Resource Management specialisatie Recruitment

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Vakgebied

Human resources

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NCOI

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In deze geaccrediteerde HBO Bachelor Human Resource Management wordt u opgeleid tot HR-manager en specialiseert u zich op het gebied van recruitment. Werving en selectie van de juiste werknemers is een voorwaardelijk ingrediënt voor een succesvolle organisatie. Onder leiding van zeer ervaren docenten ontwikkelt u alle kennis en vaardigheden om met sterk HR-beleid bij te dragen aan de organisatiedoelen. Daarbij verdiept u zich onder meer in onderwerpen als verandermanagement, personeelsplanning, HR-analytics en performancemanagement. Hierdoor bent u zeer waardevol voor de organisatie.

Resultaat

  • U heeft zich ontwikkeld tot professioneel HR-manager en weet met uw specialistische kennis op het gebied van recruitment de juiste werknemers te werven binnen uw organisatie
  • Na succesvolle afronding ontvangt u het officieel erkende Bachelorgetuigschrift HBO Bachelor Human Resource Management

Waarom NCOI?

  • Opleidingen speciaal ontwikkeld voor werkenden
  • Meerdere startmomenten per jaar
  • Keuze uit locaties in heel Nederland
  • Topdocenten uit de praktijk
  • Goed te combineren met werk en privé
  • Persoonlijke studiebegeleider
  • Hoog aangeschreven bij werkgevers
  • Erkend door het ministerie van OCW

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Doelgroep

U wilt worden opgeleid tot Bachelor Human Resource Management en u heeft interesse in recruitment. Voor HR-businesspartners, personeelsfunctionarissen, intercedenten, personeelsmanagers en HR-managers is deze opleiding ook bijzonder interessant.

Deze Bachelor kunt u volgen als u een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 heeft. Heeft u geen van deze diploma’s? Dan kunt u ook instromen met een 21+ toets. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Opbouw van de opleiding

De HBO Bachelor Human Resource Management specialisatie Recruitment is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagstudie volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een eindopdracht en een portfolio. U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Praktijkgericht leren

Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan maakt u opdrachten in uw eigen werkomgeving. Zo doet u ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding.

Ligt uw werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kunt u toch deelnemen. U loopt dan stage, zodat u ervaring op kunt doen in het vakgebied. U kunt uw stage combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Specialisatie Recruitment

U kiest binnen de HBO Bachelor Human Resource Management voor de specialisatie Recruitment. Dat heeft als voordeel dat u vanaf de start uw opdrachten kunt toepassen binnen dit vakgebied. Tijdens de tweede fase volgt u een apart programma met de specifieke modules Effectieve werving van nieuwe medewerkers en Selectie- en aannametechnieken gericht op uw specialisatie. De derde fase is een verdiepende fase die u op het gewenste HBO Bachelorniveau brengt. U studeert af in de richting van uw specialisatie.

Meer informatie en kosten

De kosten voor deze Bacheloropleiding staan in het kostenoverzicht op Hogeschool NCOI.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma 240 EC

De Bacheloropleiding bestaat uit 240 EC (studiepunten). Het programma is opgedeeld in 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase behaalt u 60 EC. Elke fase bestaat uit modules waarin steeds 1 onderwerp centraal staat.

Fase 1

In de eerste fase gaat u aan de slag met de kern van humanresourcesmanagement. U leert hoe u zo effectief en efficiënt mogelijk HR-beleid kunt ontwikkelen en formuleren. Daarnaast verdiept u zich in het werven van werknemers en ontwikkelt u communicatievaardigheden om bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken of exitgesprekken te voeren. Ook creëert u inzicht in de toegevoegde waarde van de HRM/HR-afdeling in uw organisatie.

HRM 8 EC

Recruitment en personeelsplanning 8 EC

Management en organisatie 8 EC

Arbeidsrecht 8 EC

Gespreksvaardigheden voor managers en leidinggevenden 8 EC

Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

Fase 2 is gericht op uw specialisatie Recruitment. U gaat aan de slag met alle te doorlopen stappen bij recruitment- en selectieprocessen. Waar moet u op letten bij het werven van potentiële werknemers en welke middelen zet u in? Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten en inspirerende bijeenkomsten verdiept u zich in diverse wervingsmethoden en -technieken en ontwikkelt u inzicht in wat voor persoon bij welke organisatiecultuur past. Ook leert u cv's op waarde te selecteren en verdiept u zich in diverse functie- en competentieprofielen.

Effectieve werving van nieuwe medewerkers 8 EC

Selectie- en aannametechnieken 8 EC

Talentontwikkeling en HRD 8 EC

Gedrag in organisaties 8 EC

Effectief communiceren en beïnvloeden 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

In fase 3 ontwikkelt u zich verder naar HBO Bachelorniveau. Als HR-manager bent u de schakel tussen het management en de werknemers. In deze fase verdiept u zich meer in uw adviserende rol en leert u technieken om organisatieveranderingen in goede banen te leiden en daarbij voldoende draagvlak te creëren. Bovendien gaat u aan de slag met HR-analytics, waarmee u onderbouwde keuzen leert maken binnen uw organisatie en ontwikkelt u uw eigen visie op leiderschap.

HR-performancemanagement en HR-analytics 12 EC

Organisatie en verandering 12 EC

Strategisch management 12 EC

Adviesvaardigheden 8 EC

Planmatig werken en organiseren 4 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Afstudeerfase

In de laatste fase verzamelt u alles wat u geleerd heeft in uw portfolio. Daarnaast werkt u aan uw afstudeerwerkstuk, waarmee u wat u geleerd heeft aan uw praktijk koppelt. U toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Human Resource Management’ met als aantekening Recruitment. U mag dan de graad BA (Bachelor of Arts) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Lesgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
Studiemateriaal € 1.890,- € 680,40 € 170,10 € 56,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Kostenspecificatie

Dossiervorming (eenmalig) Ineens € 200,- Per jaar
(3 termijnen)
niet mogelijk Per kwartaal
(12 termijnen)
niet mogelijk Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
niet mogelijk
Lesgeld Ineens € 8.490,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 3.056,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 764,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 254,70
Studiemateriaal Ineens € 1.890,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 680,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 170,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 56,70
Examenkosten Ineens € 2.760,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 993,60 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 248,40 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 82,80
Comptentie ontwikkelprogramma (stage)
en projectbegeleiding
Ineens € 1.980,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 712,80 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 178,20 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 59,40
Afstuderen Ineens € 1,790,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 644,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 161,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 53,70
Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 180,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 45,- Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

HBO Bachelor Human Resource Management specialisatie Recruitment

Vakgebied

Human resources

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
DE OPLEIDER

NCOI Opleidingen

Hoe hoog leg jij de lat?
NCOI Opleidingen is de praktijkopleider voor iedereen met werkervaring. Onze unieke praktijkgerichte aanpak sluit precies aan bij mensen met een drukke baan. Ook zijn onze programma’s uitstekend geschikt voor mensen met werkervaring die tijdelijk geen baan hebben en die een opleiding willen volgen om de baan van hun dromen te bemachtigen.