HBO Bachelor Bouwkunde

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NCOI

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Bent u actief in de bouw en wilt u doorgroeien op bouwkundig gebied? Of bent u nog niet werkzaam in de bouw, maar wilt u hier graag in gaan werken? Volg dan deze interessante HBO Bachelor Bouwkunde van Hogeschool NCOI. U heeft vast al gemerkt dat de bouwsector voortdurend in beweging is: veranderende wetgeving, nieuwe technieken en materialen, thema’s als duurzaamheid en milieu. Tijdens deze opleiding leert u op een zeer praktijkgerichte manier inspelen op deze veranderingen. Het programma wordt verzorgd door topdocenten die zelf actief zijn in de bouw. U rondt de opleiding af met een afstudeeropdracht in uw eigen werkomgeving. Zo worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. Bovendien zijn de carrièrekansen in de bouw erg goed. Er is veel behoefte aan goed opgeleide bouwkundigen. Deze opleiding is dan ook een uitstekende investering voor iedereen die in de bouw actief is of wil worden.

Resultaat

 • Uitstekende kennis van en inzicht in het gehele bouwproces, van opdracht tot ontwerp en uitvoering
 • Uitstekende carrièrekansen voor een goede functie in de bouw
 • Na succesvolle afronding ontvangt u het officieel erkende Bachelorgetuigschrift HBO Bachelor Bouwkunde

Waarom NCOI?

 • Opleidingen speciaal ontwikkeld voor werkenden
 • Meerdere startmomenten per jaar
 • Keuze uit locaties in heel Nederland
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Goed te combineren met werk en privé
 • Persoonlijke studiebegeleider
 • Hoog aangeschreven bij werkgevers
 • Erkend door het ministerie van OCW

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie Subsidie Praktijkleren voor meer informatie.

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Doelgroep

U bent ambitieus en u bent werkzaam in de bouwwereld of wilt daarin gaan werken. U heeft belangstelling voor een gedegen uitbreiding van uw bouwkundige kennis en vaardigheden op HBO Bachelorniveau. U heeft deze kennis bijvoorbeeld nodig voor een stap naar uw volgende functie.

Er wordt bij deze Bachelor uitgegaan van wiskundige basiskennis. Deze Bachelor kunt u volgen als u een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 heeft. Heeft u geen van deze diploma’s? Dan kunt u ook instromen met een 21+ toets, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding, bijvoorbeeld door uw werkervaring. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Opbouw van de opleiding

De HBO Bachelor Bouwkunde is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagstudie volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een eindopdracht en een portfolio. U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Praktijkgericht leren

Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan maakt u opdrachten in uw eigen werkomgeving. Zo doet u ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding.

Ligt uw werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kunt u toch deelnemen. U loopt dan stage, zodat u ervaring op kunt doen in het vakgebied. U kunt uw stage combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Servicemodule Wiskunde

Wilt u de benodigde kennis en vaardigheden van wiskunde opdoen? In de Servicemodule Wiskunde ontwikkelt u de wiskundige basiskennis die u nodig heeft. U doet dit aan de hand van duidelijke oefeningen in een aantal bijeenkomsten. Wij bekijken bij uw inschrijving of het voor u van belang is om deel te nemen aan deze servicemodule.

Meer informatie en kosten

De kosten voor deze Bacheloropleiding staan in het kostenoverzicht op Hogeschool NCOI.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

In de eerste fase legt u de basis voor uw studie HBO Bachelor Bouwkunde. Wat u in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor u het meteen in uw werk kunt toepassen. In de tweede fase kiest u een keuzeprogramma over een onderwerp dat u interesseert. Het gewenste HBO Bachelorniveau bereikt u in de derde fase. In de afstudeerfase komt alles wat u in de opleiding geleerd heeft samen. In deze fase heeft u veel 1-op-1 contact met uw docenten. Zij adviseren u, waardoor u het portfolio en de afstudeeropdracht goed kunt afsluiten.

Programma 240 EC

De Bacheloropleiding bestaat uit 240 EC (studiepunten). Het programma is opgedeeld in 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase behaalt u 60 EC. Elke fase bestaat uit modules waarin steeds 1 onderwerp centraal staat.

Fase 1

Tijdens de eerste fase verdiept u zich in bouwconstructies en bouwmaterialen, waarbij onder meer ingegaan wordt op duurzame ontwikkelingen en bouwmethoden. Daarnaast gaat u praktisch aan de slag met digitaal tekenen en 3D-modellen. Verder ontwikkelt u zich in bouwmanagement. U heeft zo inzicht in het hele bouwproces.

Bouwmanagement 8 EC

Toegepaste mechanica en constructieleer 8 EC

Bovenbouwconstructies 8 EC

Onderbouwconstructie 8 EC

Bouwmaterialen 8 EC

Digitaal modelleren 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

In de tweede fase ontwikkelt u zich verder op het gebied van installatietechniek, bouwfysica en beheer. Centraal hierbij staat het actuele thema duurzaamheid. Daarnaast specialiseert u zich in deze fase in een onderwerp naar keuze. U kunt zich onder andere verder verdiepen in duurzaam bouwen, architectuur of integrale veiligheid.

Installatietechniek en afbouw 8 EC

Renovatie, beheer en hergebruik 8 EC

Toegepaste bouwfysica 8 EC

Keuzeprogramma HBO Bachelor Bouwkunde 24 EC

 • Inkoopmanagement
 • Vastgoed en Makelaardij
 • Integrale Veiligheid en Industrie
 • Leveranciersmanagement
 • Projectmanagement met PRINCE2®
 • Architectuur
 • Interieurarchitectuur en -ontwerp
 • Inkopen en Contracteren
 • Duurzaam Bouwen en Innovatie

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

In deze fase verdiept u zich verder in het bouwproces. U gaat diep in op integraal ontwerpen en leert verschillende methodieken. Daarnaast ontwikkelt u zich in projectmanagement. U kent de stakeholders en beheerst projecten.

Uitvoering en organisatie 12 EC

Integraal ontwerpen 12 EC

Draagconstructie 12 EC

Projectmanagement en communiceren voor technici 8 EC

Planmatig werken en organiseren 4 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Afstudeerfase

In de laatste fase verzamelt u alles wat u geleerd heeft in uw portfolio. Daarnaast werkt u aan uw afstudeerwerkstuk, waarmee u wat u geleerd heeft aan uw praktijk koppelt. U toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1

Bouwmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingen in de bouw
 • Kernaspecten van projectmanagement
 • Bouwfases
 • Bouwbesluit en bouwrecht
 • Bestek
 • Organisatievormen
 • Contractvormen
 • Bouwkosten en -planning
 • Duurzaamheid (onder andere BREEAM, LEED, GPR)

Toegepaste mechanica en constructieleer

(6 bijeenkomsten)

 • Krachten en evenwicht
 • Inwendige en uitwendige krachten
 • Spanningen
 • Doorsnedegrootheden
 • Vervorming door buiging
 • Constructie en draagstructuur
 • Belastingen bepaling

Bovenbouwconstructies

(6 bijeenkomsten)

 • (Op)bouwmethodieken in beton, staal en hout
 • Constructieprincipes
 • Tekenen en schetsen van de bovenbouw
 • Rationele en esthetische dilemma’s
 • Milieu en duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving voor de bovenbouw

Onderbouwconstructie

(6 bijeenkomsten)

 • Kernaspecten van grondmechanica
 • Grondwerk en funderingen
 • Geotechnisch onderzoek
 • Fundering op staal en op palen
 • Ontwerp, berekening en uitvoering
 • Bouwputten en ondergronds bouwen
 • Bodemverontreiniging en -sanering
 • Grondonderzoek
 • Tekenen/schetsen funderingsconstructies

Bouwmaterialen

(6 bijeenkomsten)

 • Materiaalkunde
 • Bouwmaterialen (hout, steen, beton en staal)
 • Bouwmethoden
 • Bouwconstructies
 • Duurzaamheid van materialen
 • Warmte, vocht en de invloed op materialen

Digitaal modelleren

(4 bijeenkomsten)

 • Genormaliseerde tekenregels
 • Genormaliseerde voorschriften
 • Eenvoudige technische tekening maken
 • Werken met doorsneden en details
 • Digitaal technische tekenprogramma's
 • 3D-modelleren
 • Relatie tekenprogramma en BIM
 • Tekeningen inlezen, bewerken en interpreteren met 3D-software

  Fase 2

  Installatietechniek en afbouw

  (6 bijeenkomsten)

  • Afbouw van binnenwanden
  • Wand-, vloer- en plafondafwerking
  • Milieu en duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Gas, water en elektra
  • Verwarming, ventilatie en klimaatregeling
  • Riolering en sanitair
  • Communicatie-installaties en beveiliging
  • Trappen, liften en roltrappen
  • Toepassingen van BIM

  Renovatie, beheer en hergebruik

  (6 bijeenkomsten)

  • Meerjarenonderhoudsplanning
  • Exploitatiekosten
  • Monumentenzorg
  • Herbestemming en transformatie
  • Duurzaam renoveren
  • Energieprestatie
  • Renovatiedetails
  • Renoveren en bouwfysica

  Toegepaste bouwfysica

  (6 bijeenkomsten)

  • Advisering verhogen bouwfysisch comfort
  • Thermische behaaglijkheid en energiegebruik
  • Comfort, warmte en vocht
  • Verlichting en zontoetreding
  • Ventilatievoorzieningen
  • Akoestiek, geluidsisolatie en -wering
  • Vocht, condensatie en ventilatie
  • Detaillering bij renovatie

  Keuzeprogramma HBO Bachelor Bouwkunde

  • Inkoopmanagement
  • Vastgoed en Makelaardij
  • Integrale Veiligheid en Industrie
  • Leveranciersmanagement
  • Projectmanagement met PRINCE2®
  • Architectuur
  • Interieurarchitectuur en -ontwerp
  • Inkopen en Contracteren
  • Duurzaam Bouwen en Innovatie

   Fase 3

   Uitvoering en organisatie

   (6 bijeenkomsten)

   • Inrichten van het bouwproces
   • Management van de bouwplaats
   • Inrichting van de bouwplaats en veiligheid
   • Beheersaspecten bouwproject
   • Overall- en deelplanningen
   • Uitvoeringstechniek
   • Inzet materieel en logistiek
   • Kwaliteitsregistratie
   • Bestek en offertes
   • Werkvoorbereiding

   Integraal ontwerpen

   (6 bijeenkomsten)

   • Integrale ontwerpteams
   • Systems engineering
   • Programma van eisen
   • Ontwerpmethodieken
   • Ontwerp en verificatie
   • Ontwerpen met BIM
   • Duurzaam bouwen
   • Fasering ontwerpproces

   Draagconstructie

   (6 bijeenkomsten)

   • Globaal dimensioneren
   • Belastingcombinaties
   • Vervorming constructie
   • Statisch onbepaalde constructies
   • Stabiliteit van constructies
   • Vakwerken
   • Detaillering constructie
   • Krachtwerking in draagstructuren

   Projectmanagement en communiceren voor technici

   (4 bijeenkomsten)

   • Kenmerken projecten
   • Projectmanagementmethoden en -planningsmethoden
   • Financiële aspecten en budgetten gericht op grote bedragen
   • Stakeholdermanagement en -analyse
   • Beheersing van projecten
   • Motivatie en belangen van anderen
   • Effectieve gesprekstechnieken

    Planmatig werken en organiseren

    (4 bijeenkomsten)

    • Planmatige aanpak
    • Inkaderen van vraagstukken
    • Methodisch en systematisch werken
    • Selecteren en structureren van informatie
    • Objectiveren en conclusies trekken
    • Timemanagementvaardigheden
    • Praktische rapportagevaardigheden

    Afstudeerfase

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

    Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

    Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Bouwkunde’. U mag dan de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

    Planning
    Planning
    Planning
    Planning
    Planning
    Investering
    Investering
    Investering
    Investering
    Investering
    Kostenoverzicht Ineens Per jaar
    (in 3 termijnen)
    Per kwartaal
    (in 12 termijnen)
    Per maand
    (in 36 termijnen)
    (alleen voor particulieren)
    Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
    Cursusgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
    Studiemateriaal € 1.790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
    Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
    Competentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
    Afstuderen € 1,490,- € 536,40 € 134,10 € 44,70
    Diplomering € 500,- € 180,00 € 45,00 € 15,00
    Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

    Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting.

    HBO Bachelor Bouwkunde

    Opleidingsniveau

    HBO Bacheloropleiding

    Erkenningen

    Meer informatie

    Download brochure
    DE OPLEIDER

    NCOI Opleidingen

    Hoe hoog leg jij de lat?
    NCOI Opleidingen is de praktijkopleider voor iedereen met werkervaring. Onze unieke praktijkgerichte aanpak sluit precies aan bij mensen met een drukke baan. Ook zijn onze programma’s uitstekend geschikt voor mensen met werkervaring die tijdelijk geen baan hebben en die een opleiding willen volgen om de baan van hun dromen te bemachtigen.