HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie Officemanagement

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

ISBW

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Met deze specialisatie volg je een bedrijfskundige opleiding die gericht is op officemanagement. Je ontwikkelt je op hoog niveau tot bedrijfskundige duizendpoot met speciale kennis van officemanagement. Je gaat in op het organiseren en plannen van werkprocessen en ontwikkelt belangrijke managementvaardigheden. Je leert hoe je de organisatie op efficiënte wijze vormgeeft, beheerst en stuurt met aandacht voor werken op afstand en online communicatie. Onze ervaren docenten zorgen dat je in staat bent om zowel de strategische als financiële doelstellingen van de organisatie te behalen. Je past theorie en vaardigheden direct toe in je eigen werkomgeving. Deze NVAO-geaccrediteerde opleiding kun je bovendien uitstekend combineren met je werk en privé. Kortom: je maakt beslist een goede keuze.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze HBO Bachelor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie voor meer informatie Levenlanglerenkrediet (LLLK).

Doelgroep

Je wilt je officieel erkend Bachelorgetuigschrift behalen met een praktisch bedrijfskundig programma. Als bedrijfskundige heb je interesse en wil je verdieping in de richting van officemanagement. Je wilt je bijvoorbeeld ontwikkelen tot een professionele officemanager.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt instromen in deze opleiding als je beschikt over een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Als je niet beschikt over een van deze diploma’s, maar je hebt wel het werk- en denkniveau en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets van Hogeschool ISBW. Zie Toelichting HBO voor meer informatie.

De ISBW Action Learning Methode

Met de ISBW Action Learning Methode leer je kennis direct in de praktijk toepassen. Doordat je kennis en vaardigheden uit het programma meteen koppelt aan voorbeelden en situaties uit je (werk)omgeving heeft het programma direct toegevoegde waarde. Je leert dus vandaag wat je morgen al kunt toepassen in jouw praktijk. Daarbij zijn jouw persoonlijke leerpunten belangrijk, zowel in wat je aan kennis wilt opdoen, maar ook wat je aan vaardigheden wilt ontwikkelen. Je rondt modules af met opdrachten, waarmee je zelf actief aan de slag gaat in je eigen praktijk. Zo behaal je meteen concrete leerresultaten die direct voordeel bieden voor jou en je organisatie.

Werkervaring en/of stage

We stemmen aan het begin van de opleiding al met je af of je werkplek geschikt is om als leeromgeving te gebruiken. Heb je geen (passende) werkplek voorafgaand of tijdens de opleiding? Dan kun je stage lopen. Je doet dat dan in het laatste jaar van de opleiding, zodat je gedurende de opleiding ruimte hebt om een geschikte werkplek te vinden.

Voorbereiding

Je kunt rekening houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 6-8 uur per bijeenkomst. Door de lessen voor te bereiden haal je nog meer rendement uit de opleiding.

Kenmerken HBO Bachelor bij ISBW

 • Je volgt een officiële NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding
 • Je behaalt een internationaal erkend diploma met Bachelorgraad
 • Je leert vandaag wat je morgen in je praktijk kunt toepassen
 • Jouw persoonlijke context en leervragen staan centraal
 • In speciale vaardigheidstrainingen werk je aan de ontwikkeling van je persoonlijke skills
 • Je wordt uitstekend begeleid
 • Je kiest voor een instituut dat officieel is erkend door het ministerie van OCW met erkende diploma’s

Praktische informatie en kosten

Je kunt de opleiding in de avond of overdag volgen en kunt kiezen uit verschillende opleidingslocaties. Daarnaast is de opleiding grotendeels te volgen via e-learning. In de planningsinformatie vind je alle mogelijkheden. Zie Praktische informatie voor praktische informatie en kosten.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma: doel en opzet

In het programma ga je aan de slag met de theorie en de toepassing daarvan in je werkzaamheden. We besteden aandacht aan de ontwikkeling van je kennis en vaardigheden die wij je in verschillende onderwijsvormen aanbieden. Hieronder vind je deze onderdelen.

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit 4 fases waarin de volgende studieonderdelen aan bod komen:

Fase 1 Kern

 • Procesmanagement 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De organisatie als proces
  • Uitgangspunten bij processen
  • Maken van een procesontwerp
  • Proces- en informatiemanagement
  • Procesoptimalisatie
  • Lean management
 • Verandermanagement 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Wat is kortcyclisch veranderen?
  • Noodzaak tot veranderen
  • Organisatiediagnose
  • Lean en agile
  • Draagvlak creëren
  • Veranderaanpak en implementatie
 • Marketing management 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De rol van marketing in de organisatie
  • De klant centraal
  • Positionering en strategie
  • Marketinginstrumenten
  • Online marketing
  • Marketingplan
 • Management en organisatie 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Organisatiestructuur
  • Werkverdeling en coördinatie
  • Je organisatie als bedrijfsproces
  • Groeimodellen en organisatiecultuur
  • Managementtaken en leiderschapsstijlen
  • Effectieve werkorganisatie
 • Projectmanagement 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Kenmerken projectmatig werken
  • Rollen binnen projectteams
  • Faseren van een project
  • Kritische succesfactoren
  • Projectplanning
  • Projectvoortgang bewaken
  • Agile projectmanagement
 • Financieel management voor managers 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Basisbegrippen in financieel management
  • Balans en resultatenrekening
  • Kostencalculatie
  • Kosten en opbrengsten
  • Resultaatbepaling
  • Financiële kengetallen
 • HBO Training Persoonlijke Effectiviteit en Communicatie 6 EC
  (8 bijeenkomsten)
  • Inzicht in persoonlijke leiderschapskwaliteiten
  • Kennis van basiswaarden waarop je jouw werk uitvoert
  • Effectief te werk gaan
  • Eigen kracht en kunnen optimaal inzetten
  • Effectief communiceren
  • Gespreksstijlen en -modellen
  • Luistervaardigheden
  • Assertief communiceren
 • Praktische vaardigheden en businesscase 18 EC

Fase 2 Verdieping

 • Management van verandering 9 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Verandering door innovatie
  • Bevlogenheid door talentontwikkeling
  • Lean en agile organiseren
  • Communicatie en beïnvloeden bij verandering
  • Spanning en dynamiek bij verandering
  • Sociale innovatie en cocreatie
  • Top-down versus bottom-up veranderen
  • Lerend organiseren
  • Rendement van verandering
 • Strategisch management 9 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Positionering van de organisatie in de markt
  • Waarde propositie en klantrelaties
  • Verkoopkanalen en het verdienmodel
  • Key resources en kernactiviteiten
  • Mogelijke samenwerkingsverbanden
  • Kostenstructuur van de organisatie
  • Risicomanagement
  • Benchmarking van de organisatie
  • Praktisch strategisch businessplan opstellen
 • Gedrag in organisaties 9 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Organisatieontwikkeling en -verandering
  • Leiderschapsstijlen en invloed op medewerkers
  • Drijfveren van medewerkers
  • Betrokkenheid en draagvlak
  • Weerstand en conflicten
  • Groepsdynamica en groepsprocessen
  • Ontwikkelstadia van groepen
  • Psychologie van veranderen
 • Organisatie en management 9 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Besturing van organisaties
  • Stuurgrootheden en kritische performancegrootheden
  • Big-datamanagement
  • Besluitvorming, coördinatie en overleg
  • Financieel resultaat en business performance management
  • Marketing en business performance management
  • Het network governanceperspectief
  • De rol en invloed van de informele organisatie
 • HBO Training Professioneel Adviseren en Beïnvloeden 6 EC
  • Inzicht in je eigen leiderschapsstijl
  • Sturing geven aan gesprekken
  • Positieve invloed uitoefenen door effectieve communicatie
  • Omgaan met weerstand
  • De rol van de adviseur
  • Fases in het adviesproces
  • Gespreks- en luistervaardigheden
  • Omgaan met belangentegenstellingen
  • Draagvlak creëren
 • Praktische vaardigheden en businesscase 18 EC

Fase 3 Specialisatie

 • Communiceren en beïnvloeden 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Gespreksstijlen
  • Luisteren en samenvatten
  • Verschillende beïnvloedingsstijlen
  • Persoonlijke voorkeursstijl
 • Next supportmanagement 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Rol van managementsupport in de organisatie
  • Inzicht in de organisatie en de rol van de manager
  • Vaardigheden managementsupport
  • Assertief optreden en handelen
  • Plannen en organiseren van vergaderingen en evenementen
  • Mobiel werken en communiceren
  • Digitale aspecten van support
  • Support in social media
  • Van ondersteunen naar proactief supportmanagement
 • Plannen en organiseren 6 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Maken van effectieve planningen
  • Omgaan met aanpassingen en veranderingen
  • Verbeteren van werkprocessen
  • Creëren van helderheid
  • Timemanagement van jezelf
  • Effectiever werken
 • Data analytics 9 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Kennis als driver voor innovatie
  • Visualisatie en analyse van de gegevens
  • BI-tools en toepassingen
  • Datawarehousing
  • Van market en competitieve intelligence tot corporate performance management
  • Big data, business intelligence en datawarehousing
  • Big-data-analytics
  • Big data en security
  • Cost-per-mile (CPM)
 • Management van bedrijfsprocessen 9 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Bedrijfsanalyse en -ontwerp
  • Vormen van bedrijfsprocessen
  • IT, informatie- en kennismanagement
  • Kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen
  • Balanced Scorecard en performance-indicatoren
  • Managementinformatie en -control
  • Procesoptimalisatie
  • Procesverbetering en -innovatie
  • Borgen van procesverbetering
 • HBO Training Persoonlijk Leiderschap 6 EC
  • zie specs opleiding
 • Praktische vaardigheden en businesscase 18 EC

Fase 4 Afstuderen

 • Scriptie 30 EC
 • Werkervaring/stage 30 EC

Specialisatie

Je hebt de keuze gemaakt voor deze Bacheloropleiding met de specialisatie Officemanagement. In de derde fase van je opleiding ga je met deze specialisatie concreet aan de slag in de modules Communiceren en beïnvloeden, Plannen en organiseren en Next supportmanagement. Hiermee krijg je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als officemanager.

Afstuderen: de scriptie

Je rondt de opleiding af met een scriptie. Bij het schrijven van de scriptie word je goed begeleid door ervaren scriptiebegeleiders die je inhoudelijk advies geven en ondersteuning bieden.

Getuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool ISBW. Als je alle onderdelen van het programma met succes hebt afgerond, ontvang je het officiële getuigschrift ‘HBO Bachelor Bedrijfskunde’ van Hogeschool ISBW met een aantekening van de specialisatie Officemanagement. Je mag de graad BSc (Bachelor of Science) achter je naam voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. ISBW is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). ISBW is al 85 jaar dé toonaangevende managementopleider van Nederland. Een ISBW-diploma wordt dan ook hoog aangeschreven door het Nederlandse bedrijfsleven. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(3 termijnen)
Per kwartaal
(12 termijnen)
Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Inschrijfgeld (eenmalig) € 100,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Lesgeld € 8.240,- € 2.966,40 € 741,60 € 247,20
Studiemateriaal € 1.840,- € 662,40 € 165,60 € 55,20
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Afstuderen € 1.440,- € 518,40 € 129,60 € 43,20
Praktijkprogramma € 1.590,- € 572,40 € 143,10 € 47,70
Diplomering € 500,- € 180,- € 45,- € 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Kostenspecificatie

Inschrijfgeld (eenmalig) Ineens € 100,- Per jaar
(3 termijnen)
niet mogelijk Per kwartaal
(12 termijnen)
niet mogelijk Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
niet mogelijk
Lesgeld Ineens € 8.240,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 2.966,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 741,60 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 247,20
Studiemateriaal Ineens € 1.840,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 662,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 165,60 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 55,20
Examenkosten Ineens € 2.760,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 993,60 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 248,40 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 82,80
Afstuderen Ineens € 1.440,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 518,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 129,60 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 43,20
Praktijkprogramma Ineens € 1.590,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 572,40 Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 143,10 Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 47,70
Diplomering Ineens € 500,- Per jaar
(3 termijnen)
€ 180,- Per kwartaal
(12 termijnen)
€ 45,- Per maand
(36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
€ 15,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting.

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting. Betalen per maand is alleen mogelijk voor particulieren. 

Locatie- en arrangementskosten

Tijdens uw opleiding wordt gezorgd voor onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie Officemanagement

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
DE OPLEIDER

ISBW

Vandaag voor morgen
ISBW is hét opleidingsinstituut voor werkenden op het gebied van management, bedrijfskunde, marketing, sales en HRM. Hier vind je meer dan 200 praktijkgerichte opleidingen en trainingen, zowel op MBO-, HBO- als Post HBO-niveau. In alle lesprogramma’s koppelt ISBW actuele bedrijfswetenschappelijke theorieën en vaardigheden aan sociale inzichten en persoonlijke effectiviteit. Zo haal je uiteindelijk het meeste uit je opleiding.