HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie Kwaliteits- en procesmanagement

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

ISBW

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Deze specialisatie van de HBO Bachelor Bedrijfskunde van Hogeschool ISBW biedt je een praktijkgerichte, volledige en erkende opleiding. Met de kennis en vaardigheden die aan bod komen, ontwikkel je je tot een bedrijfskundig professional gespecialiseerd in kwaliteits- en procesmanagement. Hierdoor kun je organisatievraagstukken vanuit een breed perspectief benaderen en strategische adviezen geven voor de procesinrichting en het kwaliteitsmanagement van jouw organisatie. Deze NVAO-geaccrediteerde opleiding kun je uitstekend combineren met je werk en privé. Je maakt dus de juiste keuze met deze opleiding.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze HBO Bachelor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie voor meer informatie Levenlanglerenkrediet (LLLK).

Doelgroep

Je wilt je officieel erkende Bachelorgetuigschrift behalen met een praktisch bedrijfskundig programma. Je hebt specifiek interesse in een verdieping richting kwaliteits- en procesmanagement. Je bent bijvoorbeeld procesmanager, verandermanager of projectleider en wilt je verder ontwikkelen.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt instromen in deze opleiding als je beschikt over een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Als je niet beschikt over een van deze diploma’s, maar je hebt wel het werk- en denkniveau en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets van Hogeschool ISBW. Zie Toelichting HBO voor meer informatie.

De ISBW Action Learning Methode

Met de ISBW Action Learning Methode leer je kennis direct in de praktijk toepassen. Doordat je kennis en vaardigheden uit het programma meteen koppelt aan voorbeelden en situaties uit je (werk)omgeving heeft het programma direct toegevoegde waarde. Je leert dus vandaag wat je morgen al kunt toepassen in jouw praktijk. Daarbij zijn jouw persoonlijke leerpunten belangrijk, zowel in wat je aan kennis wilt opdoen, maar ook wat je aan vaardigheden wilt ontwikkelen. Je rondt modules af met opdrachten, waarmee je zelf actief aan de slag gaat in je eigen praktijk. Zo behaal je meteen concrete leerresultaten die direct voordeel bieden voor jou en je organisatie.

Werkervaring en/of stage

We stemmen aan het begin van de opleiding al met je af of je werkplek geschikt is om als leeromgeving te gebruiken. Heb je geen (passende) werkplek voorafgaand of tijdens de opleiding? Dan kun je stage lopen. Je doet dat dan in het laatste jaar van de opleiding, zodat je gedurende de opleiding ruimte hebt om een geschikte werkplek te vinden.

Voorbereiding

Je kunt rekening houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst. Door de lessen voor te bereiden haal je nog meer rendement uit de opleiding.

Kenmerken HBO Bachelor bij ISBW

  • Je volgt een officiële NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding
  • Je behaalt een internationaal erkend diploma met Bachelorgraad
  • Je leert vandaag wat je morgen in je praktijk kunt toepassen
  • Jouw persoonlijke context en leervragen staan centraal
  • In speciale vaardigheidstrainingen werk je aan de ontwikkeling van je persoonlijke skills
  • Je wordt uitstekend begeleid
  • Je kiest voor een instituut dat officieel is erkend door het ministerie van OCW met erkende diploma’s

Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde diploma’s bij ISBW heb je de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen. Je kunt hiermee je studieroute mogelijk beter laten aansluiten op je werk en privé. Wil je hier gebruik van maken? Zie Toelichting HBO voor meer informatie.

Praktische informatie en kosten

Je kunt de opleiding in de avond of overdag volgen en kunt kiezen uit verschillende opleidingslocaties. Daarnaast is de opleiding grotendeels te volgen via e-learning. In de planningsinformatie vind je alle mogelijkheden. Zie Praktische informatie voor praktische informatie en kosten.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma: doel en opzet

In het programma ga je aan de slag met de theorie en de toepassing daarvan in je werkzaamheden. We besteden aandacht aan de ontwikkeling van je kennis en vaardigheden die wij je in verschillende onderwijsvormen aanbieden. Hieronder vind je deze onderdelen.

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit 4 fases waarin de volgende studieonderdelen aan bod komen:

Fase 1 Kern

Procesmanagement 6 EC

Verandermanagement 6 EC

Marketing management 6 EC

Management en organisatie 6 EC

Projectmanagement 6 EC

Financieel management voor managers 6 EC

HBO Training Persoonlijke Effectiviteit en Communicatie 6 EC

Praktische vaardigheden en businesscase 18 EC

Fase 2 Verdieping

Management van verandering 9 EC

Strategisch management 9 EC

Gedrag in organisaties 9 EC

Organisatie en management 9 EC

HBO Training Professioneel Adviseren en Beïnvloeden 6 EC

Praktische vaardigheden en businesscase 18 EC

Fase 3 Specialisatie

Procesmanagement & lean 9 EC

Senior projectmanagement 9 EC

Data analytics 9 EC

Management van bedrijfsprocessen 9 EC

HBO Training Persoonlijk Leiderschap 6 EC

Praktische vaardigheden en businesscase 18 EC

Fase 4 Afstuderen

Scriptie 30 EC

Werkervaring/stage 30 EC

Modules

De modules combineren theorie en praktijk. Je bestudeert de theorie en gaat aan de slag met concrete opdrachten die je direct kunt toepassen in je eigen werkomgeving. Je wordt hierin begeleid door ervaren docenten uit de praktijk. De modules worden afgerond met een toetsing van je kennis en vaardigheden in een opdracht of examen.

Persoonlijke vaardigheden

In de trainingen ontwikkel je vaardigheden op het gebied van persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap en communicatie die je nodig hebt als volwaardig HBO Bachelor. Je houdt zelf de voortgang van je ontwikkeling bij en je reflecteert op jouw persoonlijke resultaten en verbeterpunten. Deze trainingen vinden overdag op een doordeweekse dag plaats.

Praktische vaardigheden en businesscase

De concrete toepassing van de theorie naar de dagelijkse praktijk is kenmerkend voor de werkwijze van ISBW. In de opleiding wordt hier specifiek aandacht aan besteed in een praktijkprogramma waar je de praktische toepassingsmogelijkheden vastlegt in een kort verslag. Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden. Je krijgt praktische kennis die je voor je ontwikkeling als HBO professional nodig hebt. Je wordt uitstekend begeleid en ondersteund via de online leeromgeving van ISBW. Aan het eind van elke fase werk je aan een concrete businesscase als eindopdracht. Deze aanpak zorgt ervoor dat je actief met de opleiding aan de slag gaat en direct voordeel behaalt in je eigen praktijk.

Specialisatie

Je hebt de keuze gemaakt voor deze Bacheloropleiding met specialisatie Kwaliteits- en procesmanagement. In de derde fase van je opleiding ga je met deze specialisatie concreet aan de slag in de modules Procesmanagement & lean en Senior projectmanagement. Je verdiept je vaardigheden voor het faseren, inrichten en leidinggeven van projecten. Daarnaast leer je om jouw organisatie vanuit werkbare processen in te richten en de processen verder te verbeteren. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om kwaliteitssystemen op te zetten en zo te werken aan continue verbetering. Zo zorg je voor efficiënte projecten en processen met veel resultaat.

Afstuderen: de scriptie

Je rondt de opleiding af met een scriptie. Bij het schrijven van de scriptie word je goed begeleid door ervaren scriptiebegeleiders die je inhoudelijk advies geven en ondersteuning bieden.

Getuigschrift

Als je alle onderdelen van het programma met succes hebt afgerond, ontvang je het officiële getuigschrift ‘HBO Bachelor Bedrijfskunde’ van Hogeschool ISBW met een aantekening van de specialisatie Kwaliteits- en procesmanagement. Je mag de graad BSc (Bachelor of Science) achter je naam voeren. De opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Hogeschool ISBW is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). ISBW is al 85 jaar dé toonaangevende managementopleider van Nederland. Een ISBW-diploma wordt dan ook hoog aangeschreven door het Nederlandse bedrijfsleven.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering
Kostenoverzicht Ineens Per jaar
(in 3 termijnen)
Per kwartaal
(in 12 termijnen)
Per maand
(in 36 termijnen)
(alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 8.490,- € 3.056,40 € 764,10 € 254,70
Studiemateriaal € 1.790,- € 644,40 € 161,10 € 53,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentie ontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1,490,- € 536,40 € 134,10 € 44,70
Diplomering € 500,- € 180,00 € 45,00 € 15,00
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Bij betaling ineens is 8% korting inbegrepen. Indien u in termijnen betaalt vervalt de korting.

HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie Kwaliteits- en procesmanagement

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

ISBW

Vandaag voor morgen
ISBW is hét opleidingsinstituut voor werkenden op het gebied van management, bedrijfskunde, marketing, sales en HRM. Hier vind je meer dan 200 praktijkgerichte opleidingen en trainingen, zowel op MBO-, HBO- als Post HBO-niveau. In alle lesprogramma’s koppelt ISBW actuele bedrijfswetenschappelijke theorieën en vaardigheden aan sociale inzichten en persoonlijke effectiviteit. Zo haal je uiteindelijk het meeste uit je opleiding.