HBO Associate degree Commerciële Economie

NVAO-geaccrediteerde opleiding

Opleidingsniveau

HBO Associate degree

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NCOI

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Met de 2-jarige opleiding HBO Associate degree Commerciële Economie wordt u opgeleid tot commercieel professional op HBO-niveau. De praktijkgerichte aanpak met de inzet van ervaren docenten uit het werkveld van marketing en sales zal u zeker aanspreken. U leert het vak van professionals. In de tweede fase heeft u de mogelijkheid om u te specialiseren in de richting van marketing of sales. De keuze is aan u. Als u uw carrière in de commercie stevig wilt verbeteren, dan is de HBO Associate degree Commerciële Economie een uitstekende keuze. U behaalt met deze NVAO-geaccrediteerde opleiding een officieel erkend HBO-getuigschrift.

Resultaat

 • U heeft zich ontwikkeld tot commercieel professional op HBO-niveau met uitstekende arbeidsperspectieven
 • Na succesvolle afronding ontvangt u het officieel erkende getuigschrift HBO Associate degree Commerciële Economie

Waarom NCOI?

 • Opleidingen speciaal ontwikkeld voor werkenden
 • Meerdere startmomenten per jaar
 • Keuze uit locaties in heel Nederland
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Goed te combineren met werk en privé
 • Persoonlijke studiebegeleider
 • Hoog aangeschreven bij werkgevers
 • Erkend door het ministerie van OCW

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van NCOI kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

HBO Associate degree

Om het aanbod in het hoger beroepsonderwijs te verbreden en het gat te dichten tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn HBO Associate-degreeopleidingen geïntroduceerd. Deze zijn speciaal bedoeld voor studenten die geen 4-jarige HBO Bacheloropleiding willen volgen, maar juist een korter HBO-programma. U rondt deze opleiding af met een wettelijke graad, de HBO Associate degree (Ad).

Doelgroep

U bent ambitieus en u wilt zich ontwikkelen op het gebied van marketing en sales om succesvol aan de slag te gaan als marketingmedewerker of (online) salesmedewerker. U wilt dit doen in een 2-jarig programma op het niveau HBO Associate degree.

U kunt aan deze Associate degree deelnemen met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Bent u niet in het bezit van een van deze diploma’s, en bent u minimaal 21 jaar, dan kunt u instromen op basis van de 21+ regeling van NCOI. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

Op praktische wijze ontwikkelt u zich op erkend HBO Bachelorniveau. Onderwerpen op het gebied van marketing, marktanalyse en koopgedrag komen in de eerste fase aan bod. Daarnaast verdiept u zich in management en organisatie. In fase 2 verdiept u uw kennis en kunde. U gaat in op thema’s als productontwikkeling, marketingcommunicatie en commerciële vaardigheden. Ook kiest u in de tweede fase een keuzeprogramma, waarmee u een eigen draai kunt geven aan uw opleiding.

De opleiding heeft een wettelijke duur van 2 jaar en is zo gepland dat u de grootste slagingskans heeft. De meeste studenten realiseren het programma in deze aangegeven tijd. Als u meer tijd nodig heeft, bijvoorbeeld door een nieuwe baan, een verhuizing of de geboorte van een kind, of gewoon omdat dat u beter uitkomt, kunt u door de praktische modulaire aanpak van NCOI heel eenvoudig uw opleiding vertragen. Als u langer studeert, betaalt u geen extra kosten voor het programma. De opleiding richt zich meteen op de kern van het vakgebied. Dat geeft directe herkenbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. U zult merken hoe prettig dit werkt.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Programma 120 EC

Fase 1

In fase 1 verdiept u zich in het vakgebied commerciële economie. U gaat aan de slag met praktische projectmanagementvaardigheden. Daarnaast leert u werken met digitale data om koopgedrag te meten en vervolgens te kunnen beïnvloeden. Ook de onderwerpen marktsegmentatie en marketingstrategie komen aan bod.

Marketingmanagement 8 EC

Marktanalyse en koopgedrag 8 EC

Bedrijfseconomische aspecten 8 EC

Management en organisatie 8 EC

Projectmanagementvaardigheden 8 EC

Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

In de tweede fase verbreedt en verdiept u uw kennis. U bestudeert klassikaal het productontwikkelingsproces en bespreekt alles wat daarbij komt kijken, zoals waardecreatie en concurrentiebepaling. In deze fase kiest u een keuzeprogramma en u specialiseert zich in een specifiek onderwerp, zoals consumentenmarketing, digital marketing of sales verkoopleider.

Keuzeprogramma HBO Associate degree Commerciële Economie 24 EC

 • B Business Marketing
 • B Consumentenmarketing
 • B Digital Marketing
 • B Sales Verkoopleider
 • B Sales Accountmanager

Productontwikkeling 8 EC

Marketingcommunicatie 8 EC

Commerciële vaardigheden 8 EC

Portfolio 6 EC

Afstudeeropdracht 6 EC

Fase 1

In fase 1 doorloopt u een modulair programma, waarin u aan de slag gaat met de kern van commerciële economie. In totaal volgt u tijdens deze fase 6 modules en u sluit deze fase af met een eindopdracht.

Marketingmanagement

(6 bijeenkomsten)

 • Kernelementen van marketing
 • Inzicht in markten en doelgroepen
 • Marketingdoelstellingen en -strategie
 • Marktsegmentatie
 • Branding en positionering
 • Vertalen van doelstellingen naar marketingmix
 • Product, prijs, plaats en promotie
 • Online marketing en marketingcommunicatie

Marktanalyse en koopgedrag

(6 bijeenkomsten)

 • Customer journey
 • Koopgedrag en drijfveren
 • Inzicht in gedrag
 • Digitale data om gedrag te meten
 • Marketingpsychologie en -sociologie
 • Opzetten en uitvoeren marktonderzoek

Bedrijfseconomische aspecten

(6 bijeenkomsten)

 • Lezen en begrijpen van financiële overzichten
 • Werken met financiële kengetallen
 • Indeling van kosten en break-evenanalyse
 • Beoordelen van de financiële gezondheid van een organisatie
 • Beoordelen van een investeringsvoorstel
 • Werken met een planning-en-controlcyclus
 • Financiële gegevens bij besluitvorming

Management en organisatie

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in de werking van organisaties
 • Organisatiestructuur en -processen
 • Managementtaken en leiderschapsstijlen
 • Leidinggeven en motiveren
 • Plannen, aansturen en bewaken
 • Werkverdeling en samenwerking
 • Bevoegdheden en besluitvorming
 • Effectieve werkorganisatie

Projectmanagementvaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Kenmerken van projecten
 • Projectmanagementmethoden
 • Projectafbakening en -fasering
 • Projectorganisatie en -omgeving
 • Budgetbeheersing
 • Risicomanagement
 • Succesvolle projectafronding

Professioneel en oplossingsgericht werken

(4 bijeenkomsten)

 • Doelen stellen
 • Methodisch en effectief werken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit en probleemoplossend vermogen
 • Verbanden leggen en alternatieven zien
 • Denkvermogen omzetten in praktische oplossingen
 • Haalbaarheid van oplossingen beoordelen
 • Acties formuleren en uitvoeren

  Fase 2

  Deze opleiding biedt u 2 interessante uitstroomprofielen: marketing en sales- en accountmanagement. U kiest een van de volgende keuzeprogramma’s:

  Uitstroomprofiel marketing

  • Digital marketing
  • Business marketing
  • Consumentenmarketing

  Uitstroomprofiel sales- en accountmanagement

  • Verkoopleider
  • Accountmanager

  Ad-eindopdracht

  U sluit uw Associate degree af met een individuele fase waarin u een eindopdracht schrijft. Het is mogelijk om dit onderzoek in uw organisatie te doen, u kunt het resultaat dan direct gebruiken. U wordt tijdens het afstuderen persoonlijk begeleid. Voorafgaand aan de eindopdracht vindt in 2 bijeenkomsten uitleg plaats over het afstuderen, zodat u goed bent voorbereid.

  Examens

  U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fase rondt u af met een praktijkgerichte eindopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Associate degree af met een afstudeeropdracht.

  Erkend getuigschrift

  U behaalt met deze opleiding het officiële getuigschrift 'HBO Associate degree Commerciële Economie'. NCOI is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). U ontvangt van NCOI een officieel internationaal erkend Ad-getuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt.

  Planning
  Planning
  Planning
  Planning
  Planning
  Investering
  Investering
  Investering
  Investering
  Investering

  Kosten

  Inschrijfgeld: € 150,-

  Lesgeld: € 6.590,-

  Studiemateriaal: € 1.375,-

  Examenkosten: € 2.145,-

  Eindopdracht: € 350,-

  Afstuderen: € 600,-

  Praktijkprogramma: € 990,-

  Reprorechten: € 15,-

  Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

  Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. U kunt dit programma ook in 2, 8 of 24 termijnen betalen.

  HBO Associate degree Commerciële Economie

  Opleidingsniveau

  HBO Associate degree

  Erkenningen

  Meer informatie

  Download brochure

  Wil je dit met iemand delen?

  Mail door
  DE OPLEIDER

  NCOI Opleidingen

  Hoe hoog leg jij de lat?
  NCOI Opleidingen is de praktijkopleider voor iedereen met werkervaring. Onze unieke praktijkgerichte aanpak sluit precies aan bij mensen met een drukke baan. Ook zijn onze programma’s uitstekend geschikt voor mensen met werkervaring die tijdelijk geen baan hebben en die een opleiding willen volgen om de baan van hun dromen te bemachtigen.