Floortime

Creëer betrokkenheid bij het werken met jonge kinderen door interactie

Vanaf

€ 1.431,50

Duur

4 dagen

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Pro Education

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Floortime is een ontwikkelingsgericht model dat je leert om op een andere manier te kijken naar en werken met jonge kinderen die autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand hebben. In deze cursus leer je dat de activiteiten zelf geen doel op zich zijn, maar een middel tot interactie. Door te herkennen wat het emotionele ontwikkelingsniveau van het kind is, kunnen spel en aandacht hierop worden aangepast. Wil je graag kinderen met autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand beter begeleiden? Dan is dit de cursus voor jou.

Resultaat

  • Je kunt de basistechnieken van Floortime toepassen in het werken met kinderen met autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand
  • Je kunt het ontwikkelingsgericht werken beter laten aansluiten op de emotionele ontwikkeling van het kind
  • Je hebt meer zicht op de functionele emotionele ontwikkeling van een kind, waardoor je de Floortime-technieken beter toepast binnen je beroepsmatig handelen

Doelgroep

Deze praktische cursus is speciaal ontwikkeld voor (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder- en pre)logopedisten, psychologen, orthopedagogen, ondersteunend orthopedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, kinderartsen en onderwijzers in het speciaal onderwijs.

Om deze cursus te kunnen volgen is het handig om al over enige kennis van de sensorische informatieverwerking te beschikken.

Aanpak

Uiteraard is het uiteindelijk de bedoeling dat je de verworven kennis en vaardigheden kunt implementeren in je eigen beroepspraktijk. Daarom wordt er gebruikgemaakt van interactieve werkvormen, casuïstiek en filmfragmenten. Deze cursus onderscheidt zich van andere cursussen door de praktische oefeningen waarin je vrijwel onbeperkt met de Floortime-principes kunt oefenen.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 32 uur, waarvan 24 contacturen en 8 uur zelfstudie. Het minimumaantal deelnemers is 12, het maximum 15.

Professionals

Karen Visman is kinderfysiotherapeut, sensomotorisch therapeut en Floortime-professional. Zij heeft een kinderfysiotherapiepraktijk in Amsterdam en werkt sinds 15 jaar met jonge kinderen die verschillende ontwikkelingsuitdagingen hebben, met name op het gebied van contact en gedrag. Door haar opleiding tot Floortime-professional in Amerika leerde zij op een positieve, functionele manier te kijken naar en te werken met kinderen en hun omgeving.

Klassikaal

Deze cursus wordt alleen klassikaal aangeboden, kijk voor de locatie van de cursus bij de planning. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn.

 

Floortime

Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

Pro Education - Opleidersscore 8,3

Met recht dé opleider voor paramedici in Nederland
Pro Education is een van de grootste en snelst groeiende opleiders voor paramedici. Het instituut biedt naast erkende bacheloropleidingen in fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek een zeer uitgebreid aanbod van erkende permanente educatieprogramma’s voor de paramedisch professional. Altijd afgestemd op de laatste vakontwikkelingen en op de eigen werkpraktijk.