Certified Compliance Officer (CCO)

Erkende praktijkgerichte leergang voor de certified complianceprofessional

Vakgebied

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NIBE-SVV

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De compliance officer assisteert het management van een financiële onderneming bij het managen van compliancerisico’s. In deze complianceopleiding van NIBE-SVV wordt u opgeleid tot volwaardig compliance officer. U zorgt ervoor dat het bedrijf en zijn medewerkers gedragsregels naleven. Zo voorkomt u wettelijke of regulatieve sancties en reputatieverlies. Daarnaast levert u een strategische bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het compliancebeleid van de onderneming. Een belangrijke functie voor een bedrijf dat met gevoelige informatie werkt.

Direct resultaat

 • U bent opgeleid tot complianceprofessional in de financiële sector
 • Holland Quaestor heeft de leergang CCO geaccrediteerd en kent 78 PE-punten toe
 • Certified Compliance Officer is geaccrediteerd voor opname in het DSI register Compliance Professional
 • U mag de titel Certified Compliance Officer (CCO) voeren

Officieel erkend

De leergang Certified Compliance Officer (CCO) is geaccrediteerd door DSI, register Compliance Professional. Met het behalen van het diploma Certified Compliance Officer (CCO) kunnen professionals zich bij DSI laten certificeren door middel van registratie in het register DSI Compliance Professional.

De vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland Quaestor (HQ), heeft de leergang CCO geaccrediteerd en kent 78 PE-punten toe bij het behalen van het diploma Certified Compliance Officer (CCO) van NIBE-SVV. Leden van Holland Quaestor hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Leden die werkzaam zijn als compliance officer bij een trustkantoor dienen een door Holland Quaestor geaccrediteerde opleiding tot compliance officer te volgen en het daarbij horende diploma te behalen.

Als de leergang met goed gevolg is afgerond, komt u in aanmerking voor vrijstelling van 2 van de 6 modules van de Registeropleiding financieel recht van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. De Registeropleiding financieel recht wordt afgesloten met het UvA-diploma Registeropleiding financieel recht en omvat 4 verplichte modules en 2 keuzemodules.

Doelgroep

U zoekt naar een opleiding compliance officer. Bij NIBE-SVV bent u daarvoor aan het juiste adres. Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor ervaren compliance officers, auditors en andere professionals in vergelijkbare functies met toezichtverantwoordelijkheden. De opleiding Certified Compliance Officer (CCO) is zeer geschikt voor interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij compliancetaken bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen zoals beleggings- en beursondernemingen, pensioenfondsen en trustkantoren.

Vooropleiding

Deze complianceopleiding is geschikt voor u, als u beschikt over minimaal HBO-/WO-werk- en -denkniveau. Verder wordt verwacht dat u voldoende kennis van relevante wet- en regelgeving heeft. Ook beschikt u over een werkomgeving waarin u de praktijkopdrachten kunt uitvoeren. Indien u (nog) niet volledig voldoet aan dit profiel, kan voldoende werkervaring alsnog leiden tot toelating tot de leergang. Het is in dat geval zeer aan te raden een stageplek te zoeken waar u de moduleopdrachten kunt uitvoeren.

De leergang voor complianceprofessional is erg intensief doordat u meerdere bijeenkomsten per maand volgt en ook tijd kwijt bent aan voorbereiding. Houd hier rekening mee bij uw aanmelding.

Doel en opzet

In deze opleiding CCO gaat u aan de slag met operationele standaarden en procedures. U verdiept zich als compliance officer in bedrijfsprocessen, financiële producten en transacties en bestudeert de risico’s van de verschillende processen om zo juridische en ethische risico’s te beperken. U adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het compliancebeleid en zorgt dat het bedrijf binnen de grenzen van de wet handelt.

Deze leergang Certified Compliance Officer (CCO) bestaat uit 4 modules. U kunt de module Introductie compliance van deze leergang ook los bij ons volgen. De individuele module levert vrijstelling op, als u ervoor kiest daarna toch de gehele leergang te willen volgen. Door het volgen van de overige modules en het maken van het assessment kunt u zo alsnog het felbegeerde diploma bemachtigen.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt het programma 1 jaar. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 10 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor deze opleiding nodig heeft.

De theorie in de leergang wordt deels behandeld door middel van een tekstboek en deels in de online leeromgeving.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Introductie compliance

(8 bijeenkomsten)

 • Wet- en regelgeving, Wft en materieel recht
 • Europees recht en MiFID
 • Strategie, corporate governance en bestuurs­aansprakelijkheid
 • Compliance functie, compliance charter en omgaan met nieuwe werkvormen
 • Integriteit, cultuur en gedrag in de organisatie
 • Awareness, integriteit en opleiden van medewerkers
 • Compliancevaardigheden en compliant zijn

Beheerste bedrijfsvoering

(6 bijeenkomsten)

 • Beleid, programma en compliancerapportage
 • MiFID
 • Aanbesteding, outsourcing en inkoop/mededinging en integriteit contractpartner
 • Anticorruptiewet- en -regelgeving
 • Bestrijding van omkoping
 • CDD en klantintegriteit
 • Privacy, security, GDPR, toezichthouder AP
 • Incidentenregeling en klokkenluidersregeling
 • Beheersing van belangenconflicten (intern en extern), marktmisbruik, insiderregeling

Integere bedrijfsvoering

(6 bijeenkomsten)

 • Verhouding compliance tot riskmanagement en positie binnen tweede lijn
 • Riskcontrol en monitoring (continuïteit en informatiestromen)
 • Riskassessment, product approval review proces (PARP/IDD) en samenwerking bemiddelaars
 • Zorgplicht, klantbelang centraal, klachtafhandeling
 • Soft controls en tone at the top
 • Social media, reputatie(schade), klachtenmanagement

De organisatie van het toezicht

(6 bijeenkomsten)

 • Wet- en regelgeving, Wft, toezicht en handhaving, provisieverbod
 • Visie (inter)nationale toezichthouders, AFM, DNB, ECB
 • Impact crossborder regelgeving, UK Bribery Act 2010, offshore wereld
 • Toezicht nu en in de toekomst, verandering omgang toezichthouders, internationalisering en digitalisering
 • Compliancevaardigheden, dilemma’s delen en beïnvloeding

  Examen en diploma

  Voor de 4 modules van deze complianceleergang geldt een aanwezigheidsplicht met actieve participatie. Elke module wordt afgerond met een moduleopdracht. Na het inleveren van de 4 moduleopdrachten verdedigt u deze tijdens een mondeling examen. Indien u dit mondelinge examen succesvol afrondt en u actief heeft deelgenomen aan alle modules, waarbij u ook alle moduleopdrachten met een voldoende heeft afgerond, dan ontvangt u het zeer gewaardeerde diploma ‘Certified Compliance Officer (CCO)’ van NIBE-SVV. U mag dan de titel Certified Compliance Officer (CCO) voeren.

  Planning
  Planning
  Planning
  Planning
  Planning

  Opleidingsvarianten

  U kunt deze leergang volgen in de klassikale dagvariant. Alle opdrachten en het mondelinge examen maken deel uit van de leergang. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. U volgt dagbijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De leergang bestaat uit 13 lesdagen en een bijeenkomst van 2 uur voor het mondeling examen.

  Investering
  Investering
  Investering
  Investering
  Investering

  Kostenspecificatie

  Lesgeld: € 7.995,-

  Studiemateriaal: € 615,-

  Examenkosten: € 636,-

  Assessment: € 589,-

  Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

  Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. U kunt dit programma ook in 4 of 12 termijnen betalen.

  Certified Compliance Officer (CCO)

  Vakgebied

  Opleidingsniveau

  Praktijkopleiding

  Erkenningen

  Meer informatie

  Download brochure
  DE OPLEIDER

  NIBE SVV

  Opleider voor de finaciële dienstverlening
  NIBE SVV is hét kennisinstituut en de grootste opleider voor de financiële dienstverlening. Wij helpen financieel medewerkers succesvol te zijn met certificaten en diploma’s waarmee zij hun expertise aantonen. NIBE SVV beschikt over een enorm netwerk van professionals en diepgaande marktkennis. Als kennisbron, sparringpartner en sectorplatform helpen wij de financiële wereld aan meer inzicht, vakkennis en vaardigheden.