CCO: Introductie Compliance

Voor de beginnend compliance officer

Vakgebied

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NIBE-SVV

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In deze module Introductie Compliance doet u veel basiskennis op van wet- en regelgeving omtrent de compliancefunctie en gaat u in op de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer. U krijgt inzicht in de verplichtingen die de wet- en regelgeving van u vraagt en leert dit vertalen naar uw eigen organisatie. Na afloop van deze module kunt u dan ook uw weg vinden in het Europees en Nederlands financieel recht. De module Introductie Compliance vormt de eerste module uit de complete geaccrediteerde leergang Certified Compliance Officer (CCO). Wilt u zich na deze introductie verder verdiepen richting de functie van compliance officer? Dan kunt u vrijstelling krijgen voor deze module in de volledige leergang Certified Compliance Officer (CCO).

Officieel erkend

Deze module vormt 1 van de 4 modules uit de complete leergang Certified Compliance Officer (CCO). De leergang CCO is geaccrediteerd door DSI, register Compliance Professional. Met het behalen van het diploma Certified Compliance Officer (CCO) kunnen professionals zich bij DSI laten certificeren door middel van registratie in het register DSI Compliance Professional.

De vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland Quaestor (HQ), heeft de leergang CCO geaccrediteerd en kent 78 PE-punten toe bij het behalen van het diploma Certified Compliance Officer van NIBE-SVV. Leden van Holland Quaestor hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Leden die werkzaam zijn als compliance officer bij een trustkantoor dienen een door Holland Quaestor geaccrediteerde opleiding tot compliance officer te volgen en het daarbij horende diploma te behalen.

Als de leergang met goed gevolg is afgerond, komt u in aanmerking voor vrijstelling van 2 van de 6 modules van de Registeropleiding financieel recht van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. De Registeropleiding financieel recht wordt afgesloten met het UvA-diploma Registeropleiding financieel recht en omvat 4 verplichte modules en 2 keuzemodules.

Doelgroep

De compliance officer assisteert het management van een financiële onderneming in het managen van de compliancerisico’s van deze onderneming. Een onder toezicht staande onderneming heeft te maken met risico’s van wettelijke of regulatieve sancties en van materieel, financieel of reputatieverlies. De hele leergang Certified Compliance Officer (CCO) is speciaal ontwikkeld voor ervaren compliance officers, auditors en andere professionals in vergelijkbare functies met toezichtverantwoordelijkheden. In deze module maakt u een eerste stap richting compliance.

Vooropleiding

De module Introductie Compliance is geschikt voor u, als u beschikt over minimaal HBO-/WO-werk- en -denkniveau. Verder wordt verwacht dat u voldoende kennis van relevante wet- en regelgeving heeft. Ook beschikt u over een werkomgeving waarin u de moduleopdracht kunt uitvoeren. Indien u (nog) niet volledig voldoet aan dit profiel, kan voldoende werkervaring alsnog leiden tot toelating tot deze module.

Deze module voor compliance officers is erg intensief. U volgt meerdere bijeenkomsten per maand en bent ook veel tijd kwijt aan voorbereiding en het maken van de moduleopdracht. Houd hier rekening mee bij uw aanmelding.

Doel en opzet

Het doel van de module Introductie Compliance is u meer inzicht te geven in de verplichtingen die de wet- en regelgeving van u vraagt, ook op het gebied van Europees recht. De hoofdlijnen van Wft, financieel toezichtsrecht en relevante Europese wetgevingstrajecten zoals de MiFID, IDD, CRD 4 en Solvency worden daarom ook behandeld. Met de kennis die u opdoet, kunt u (on)gewenst gedrag herkennen en uw kennis van de wet- en regelgeving doorvertalen naar de organisatie.

De bijeenkomsten en de moduleopdracht zijn praktijkgericht. Zo werkt u tijdens 2 van de bijeenkomsten aan het ontwikkelen van uw vaardigheden door actief te oefenen met situaties waar compliance officers in de praktijk mee te maken kunnen krijgen.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt het programma 3 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 8 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor dit programma nodig heeft.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Introductie compliance

(8 bijeenkomsten)

 • Wet- en regelgeving, Wft en materieel recht
 • Europees recht en MiFID
 • Strategie, corporate governance en bestuurs­aansprakelijkheid
 • Compliance functie, compliance charter en omgaan met nieuwe werkvormen
 • Integriteit, cultuur en gedrag in de organisatie
 • Awareness, integriteit en opleiden van medewerkers
 • Compliancevaardigheden en compliant zijn

  Examen en certificaat

  Voor de module Introductie Compliance geldt een aanwezigheidsplicht met actieve participatie. De module wordt afgerond met een moduleopdracht. Als u actief heeft deelgenomen aan de module en de opdracht met een voldoende heeft afgerond, dan ontvangt u het felbegeerde certificaat ‘Introductie Compliance’. Deze module is onderdeel van de leergang CCO van NIBE-SVV.

  Planning
  Planning
  Planning
  Planning
  Planning

  Opleidingsvarianten

  U kunt deze module volgen in de klassikale dagvariant. De moduleopdracht maakt deel uit van de opleiding. De examenkosten voor de moduleopdracht staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. U volgt bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. Deze module bestaat uit 4 dagbijeenkomsten.

  Wilt u deze module of de hele leergang op maat in uw organisatie afnemen? Neem dan contact met ons op.

  Investering
  Investering
  Investering
  Investering
  Investering

  Kostenspecificatie

  Lesgeld: € 2.510,-

  Studiemateriaal: € 159,-

  Examenkosten: € 159,-

  Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

  Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. U kunt dit programma ook in 3 termijnen betalen.

  CCO: Introductie Compliance

  Vakgebied

  Opleidingsniveau

  Praktijkopleiding

  Erkenningen

  Meer informatie

  Download brochure
  DE OPLEIDER

  NIBE SVV

  Opleider voor de finaciële dienstverlening
  NIBE SVV is hét kennisinstituut en de grootste opleider voor de financiële dienstverlening. Wij helpen financieel medewerkers succesvol te zijn met certificaten en diploma’s waarmee zij hun expertise aantonen. NIBE SVV beschikt over een enorm netwerk van professionals en diepgaande marktkennis. Als kennisbron, sparringpartner en sectorplatform helpen wij de financiële wereld aan meer inzicht, vakkennis en vaardigheden.