Beleidsadviseur Jeugd

Optimaal adviseren over jeugdbeleid

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Bestuursacademie

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Als beleidsadviseur jeugd bent u verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. U ontwikkelt beleid, analyseert problemen en schrijft plannen die het jeugdbeleid ondersteunen. Ook weet u wat er speelt ten aanzien van het gebruik, de inkoop, kosten en effectiviteit van jeugdhulp. U houdt overzicht over ontwikkelingen in het werkveld en bouwt en onderhoudt zelfstandig relevante netwerken. In dit programma ontdekt u hoe u uw beleidsvoorstellen en -adviezen kunt verbinden aan strategische en politieke doelstellingen. Hierbij houdt u alle stakeholders en hun belangen in het oog. Ook gaat u aan de slag met nieuw beleid en stelt u vast welke kwesties verder onderzocht moeten worden. Deze analyseert, evalueert en rapporteert u. Dankzij onze praktijkgerichte aanpak kunt u de theorie direct toepassen.

Uw resultaat

Na afloop van dit programma kunt u jeugdbeleid vertalen naar de praktijk. Zo kunt u regie voeren op beleidsontwikkelingen binnen uw organisatie. Ook kunt u adviezen geven in een politiek-bestuurlijke omgeving en communiceren met burgers en partners.

Doelgroep

U bent werkzaam binnen het beleidsthema jeugd of u wilt zich breed oriënteren op het thema jeugd en gezin. U bent aanspreekpunt voor zowel bestuur als externe partijen en u wilt graag een adviserende rol.

Aanpak

Dit programma bestaat uit 6 trainingen. In deze trainingen wordt de theorie afgewisseld met verschillende praktijkopdrachten. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Op deze manier wordt dit programma optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie.

Incompany

Uiteraard kunt u deze training ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Tijdens het programma Beleidsadviseur Jeugd komen de volgende onderwerpen aan bod:

Beleid Maken en Beleid Schrijven

(3 dagen)

 • Het beleidsproces
 • Van ontwerp naar beslissing en van uitvoering naar evaluatie
 • De plaats van beleidsrapporten in het beleids- en beheersinstrumentarium
 • Beleidsadviezen
 • Managementrapportages
 • Het schrijven van beleidsstukken (stappenplan, basisstructuur)
 • Argumenteren
 • Helder formuleren

Effectief adviseren in de publieke sector

(3 dagen)

 • Profile Dynamics®
 • Wat is een goede adviseur?
 • Fases van het adviesproces
 • Contracteren: opdrachtnemerschap en opdrachtgeverschap
 • Advies- en/of veranderstrategieën
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Politieke antenne
 • Regie houden; relatie vakinhoud en politiek
 • Krachtenveldanalyse
 • Beïnvloeden, sturen en samenwerken
 • Competentieontwikkeling
 • Omgaan met belangen
 • Persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden
 • Veranderende participatie

Beleidsrealisatie

(3 dagen)
Het implementatieplan

 • Fasering in implementatie
 • Van doelen en voornemens naar activiteiten
 • Plan van aanpak opstellen
 • Verdeling taken en verantwoordelijkheden
 • Het belang van communicatie
 • Risico’s bij de implementatie in beeld
 • Instrumenten voor effectmeting

Sturen op succesvolle realisatie

 • Horizontaal organiseren
 • Procesregie, creatief sturen
 • Het bestuur betrekken
 • Externe stakeholders in het realisatieproces
 • Opdrachtgeverschap
 • Regievormen
 • Motiveren van betrokken partijen
 • Procesinterventies
 • Omgaan met dynamiek en belangen

Jeugdbeleid

(3 dagen)

 • Basisbegrippen en juridisch kader
  • Jeugdwet
   • toegang tot jeugdhulp
    • bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente
     • verordeningen en beleidsregels
      • financiële stromingen
       • Burgerlijk Wetboek
        • Wmo
         • onderwijs en leerplicht
         • Participatiewet
         • preventie
         • stimuleren ontwikkelkansen speciale doelgroepen
         • toezicht en omgaan met incidenten
         • integrale aanpak
         • in beeld brengen van alle aspecten binnen cases
         • hoe legt u verbinding tussen werkzaamheden en collega’s
         • innovatieve initiatieven en ontwikkelingen (toeschrijven naar lokaal beleid)
         • terug naar de bedoeling
         • wat is uw doel
         • kansen en bedreigingen
         • P&C-cyclus
         • effecten
         • risico
         • meten en monitoren
         • creativiteit
         • ondernemend
         • het avontuur aan durven gaan en verantwoordelijkheid nemen
         • belangen
         • interventies
 • Grenzen en dwarsverbanden met aanpalende wetgeving, onder andere
 • Beleid gericht op
 • Privacy
 • Jurisprudentie

Sturing en Innovatie in het Sociaal Domein

(3 dagen)

 • Strategie en koersbepaling
 • Waarop gaat u sturen
 • Sturingsinstrumenten
 • Grip op financiën
 • Data
 • Keteninformatie
 • Regie op contractmanagement
 • Innoveren en verbeterplannen
 • Integrale benadering
 • Best practice

Inleiding Ketenregie in de Publieke Sector

(3 dagen)
Netwerk- en ketensamenwerking

 • Kenmerken van succesvolle netwerksamenwerkingsverbanden
 • Het ontstaan van verhoudingen en sturingsmechanismen
 • Improvisatiemaatschappij
 • Verschillende netwerken waarmee organisaties te maken hebben
 • Inzicht in uw eigen netwerk
 • Netwerk versus keten
 • Zelf netwerken en rol van social media

Implementatie van ketensamenwerking

 • Visie op ketensamenwerking
 • Uitgangspunten en voorwaarden voor succesvolle ketensamenwerking
 • Stakeholder- en krachtenanalyse
 • Taken, rollen en belangen binnen een ketensamenwerking
 • Ketendoelstellingen versus te realiseren effecten
 • Inzicht in tegenstrijdige belangen
 • Initiëren: initiatief nemen en pakken
 • Ketenfinanciering en -informatisering
 • Risicoanalyse
 • Borging van ketensamenwerking

Certificaat

U rondt de training Effectief adviseren in de publieke sector af met een praktijkgerichte eindopdracht. Nadat u de overige trainingen heeft afgerond, ontvangt u het certificaat van deelname ‘Beleidsadviseur Jeugd’ van Bestuursacademie Nederland.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Data en plaatsen

Dit programma duurt 18 dagen en heeft een doorlooptijd van 1 jaar.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Inschrijfgeld: € 35,-

Lesgeld: € 6.329,-

Studiemateriaal: € 360,-

Examenkosten: € 390,-

Reprorechten: € 15,-

Profile Dynamics: € 125,-

Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Locatie- en arrangementskosten

Tijdens uw opleiding wordt gezorgd voor onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Beleidsadviseur Jeugd

Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
DE OPLEIDER

Bestuursacademie Nederland

Dé opleider voor het openbaar bestuur
Bestuursacademie Nederland is hét kennis- en opleidingscentrum voor het openbaar bestuur. Met meer dan 50 jaar ervaring weet Bestuursacademie Nederland als geen ander hoe mensen optimaal functioneren in een politiek-bestuurlijke context. Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte cursussen worden jaarlijks duizenden medewerkers binnen de overheid opgeleid en getraind.