Arbeidsbegeleiding binnen een Multidisciplinaire Setting

Als ergotherapeut binnen een multidisciplinair team arbeidsbegeleiding vormgeven

Vanaf

€ 1.049,75

Duur

3 dagen

Opleidingsniveau

Trainingen

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Pro Education

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Vanuit de wet- en regelgeving kan de ergotherapeut een essentiële rol vervullen bij het ondersteunen naar een spoedige, maar bovendien ook duurzame, terugkeer naar werk. In deze cursus krijg je inzicht in de bepalende wet- en regelgeving, de processtappen bij verzuim, de rollen van de andere professionals in dit proces en hoe je de behandeling in je eigen multidisciplinaire setting hierop kunt afstemmen. Daarnaast worden er diverse handreikingen aangeboden waarmee je arbeidsbegeleiding een vaste plek kunt geven binnen de ergotherapeutische behandeling. Kortom: na deze cursus weet je alles over de mogelijkheden binnen je rol als ergotherapeut bij arbeidsproblematiek in je behandelteam en welke rol anderen in het arbeidsproces vervullen.

Resultaat

  • Het ondersteunen en adviseren van cliënten met een arbeidsgerelateerde hulpvraag in een vroege of latere fase van de multidisciplinaire behandeling
  • Hierbij het werknemers- en werkgeversbelang in acht nemen
  • Laveren tussen de kaders van de wetgeving en de multidisciplinaire behandeling/begeleidingskeuzen
  • Een realistisch en duurzaam re-integratieresultaat voor de cliënt aanbieden
  • Weten wanneer de cliënt een vervolgbegeleiding nodig heeft en doorverwijzing naar re-integratieprofessionals

Doelgroep

Deze praktijkgerichte cursus is nieuw ontwikkeld speciaal voor ergotherapeuten die in een multidisciplinair team werkzaam zijn in een tweedelijnszorginstelling (revalidatieteams binnen een ziekenhuis, verpleeghuis en revalidatiecentrum) en die arbeidsgerelateerde zorg (willen) verlenen. Ook ergotherapeuten in een eerstelijnssetting met een samengesteld team en samenwerkingsverbanden met fysiotherapie, maatschappelijk werk en psychologie zijn gebaat bij deze cursus.

Aanpak

Doel van deze cursus is het ondersteunen en adviseren van cliënten met een arbeidsgerelateerde hulpvraag in een vroege en/of latere fase van de multidisciplinaire behandeling, waarbij onder andere de werknemersbelangen én de werkgeversbelangen in beeld zijn. Deze cursus onderscheidt zich van andere door het gebruik van gastcolleges waarmee het proces van re-integratie vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Namelijk vanuit het oogpunt van een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige en vanuit het perspectief van de cliënt/werknemer als ervaringsdeskundige.

De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 14 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 32 uur, waarvan 18 contacturen en 14 uur zelfstudie.

Professionals

In elke cursus zijn de professionals van groot belang. Deze cursus wordt uitsluitend verzorgd door twee professionals die zelf ruime ervaring hebben met ergotherapie bij arbeidshervatting.

Klassikaal

Deze cursus wordt alleen klassikaal aangeboden, kijk voor de locatie van de cursus bij de planning. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn.

 

Arbeidsbegeleiding binnen een Multidisciplinaire Setting

Opleidingsniveau

Trainingen

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

Pro Education - Opleidersscore 8,3

Met recht dé opleider voor paramedici in Nederland
Pro Education is een van de grootste en snelst groeiende opleiders voor paramedici. Het instituut biedt naast erkende bacheloropleidingen in fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek een zeer uitgebreid aanbod van erkende permanente educatieprogramma’s voor de paramedisch professional. Altijd afgestemd op de laatste vakontwikkelingen en op de eigen werkpraktijk.