HBO Bachelor Integrale Veiligheid (NTI)

Prijs

€ 0,00

Vakgebied

Juridisch

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NTI

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In het kort

Opleiding HBO Integrale veiligheid studeren in deeltijd? Ervaar FlexibelStuderen® van NTI! Verdien je bachelor met een erkend diploma van NTI.

Toelating

Toelatingseisen

Je kunt direct starten met de opleiding HBO Bachelor Integrale veiligheid als je een van de volgende diploma's hebt:

 • havo-diploma
 • vwo-diploma
 • mbo-diploma (niveau 4)

Heb je een ander diploma en twijfel je of dat voldoet? Neem contact op met een studieadviseur voor een gratis studieadviesgesprek.

Voldoe je niet aan de toelatingseis en ben je 21 jaar of ouder?

Dan kun je de 21+-toets doen. Wie slaagt voor de 21+-toets kan direct starten met een hbo-opleiding van Hogeschool NTI. Het doel van deze toets is vaststellen of je een goede kans hebt om deze hbo-opleiding succesvol af te ronden. De toets kost € 75,-. Dit bedrag krijg je terug wanneer je je binnen 14 dagen na de uitslag van de toets bij ons inschrijft voor een hbo-opleiding. Meer info en aanmelden voor de 21+ toets.

Heb je een vraag? Een hbo-studieadviseur helpt je graag!

Hogeschool NTI heeft een team van professionele hbo-studieadviseurs. Zij kunnen je helpen bij jouw studiekeuze. Zij staan voor je klaar en beantwoorden al je vragen. Je kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen. Dit gesprek kan plaatsvinden op onze hoofdlocatie in Leiden, maar ook telefonisch. Vraag direct een gratis studieadviesgesprek aan.

Met vrijstellingen studeer je sneller en voordeliger!

Vrijstellingen bieden je de mogelijkheid je studie nog sneller en voordeliger te volgen. Als je vrijstelling krijgt voor een module, hoef je geen examen te doen. Daarnaast ontvang je een korting van € 12,50 per EC-punt op het lesgeld. Wil je weten of jij in aanmerking komt? Lees hier meer over vrijstellingen.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Diploma uitreiking

Wettelijk erkend hbo-getuigschrift Integrale veiligheid

Hbo-opleidingen van Hogeschool NTI zijn geaccrediteerd door de NVAO. De opleiding HBO Integrale veiligheid is door de NVAO geaccrediteerd en voldoet daarmee aan de meest recente kwaliteitseisen van het ministerie van OCW. Je ontvangt na afronding van de opleiding van Hogeschool NTI het wettelijk erkende hbo-getuigschrift Integrale Veiligheid. Je mag jezelf dan Bachelor of Arts noemen.

Examens

Tijdens HBO Bachelor Integrale veiligheid heb je alle vrijheid om je examens flexibel in te plannen. De examens zijn vaak een combinatie van digitale examens, portfolio-opdrachten en papers. De papers kun je thuis in je eigen tempo maken en kun je dagelijks inleveren in de online leeromgeving. Digitale examens kun je op tal van locaties in Nederland doen.

Elke dag digitaal examen doen

Je kunt zelf bepalen waar en wanneer je examen wilt doen voor de opleiding HBO Bachelor Integrale veiligheid. Het merendeel van de examens bij Hogeschool NTI wordt dagelijks digitaal op tal van locaties door heel Nederland afgenomen. En als je een keer niet direct voor je examen slaagt, kun je snel weer een herexamen inplannen. Dit biedt jou optimale flexibiliteit! Lees hier meer over de digitale examens.

Examenkosten voor

De examenkosten worden samen met het lesgeld in rekening gebracht. Je betaalt lesgeld en examenkosten volgens de door jou gekozen betaalfrequentie. Je doet pas examen wanneer jij er klaar voor bent.

De examenkosten bedragen € 76,39 per maand.

Deze kosten zijn inclusief het afstudeerexamen.

Programma

Het studieprogramma

In het studieprogramma kun je zien uit welke modules de opleiding bestaat. De studiepunten geven een indicatie van de omvang per vak. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (EC's of ECTS).

HBO Bachelor Integrale veiligheid 9249

Bij deze opleiding kun je 240 EC's halen, onderverdeeld in de volgende vakken:


Jaar 1

In je eerste studiejaar van de opleiding HBO Integrale veiligheid oriënteer je je op het vakgebied van Integrale Veiligheid. Je maakt kennis met het concept sociaal maatschappelijke veiligheid en volgt algemene vakken die je helpen bij projectmanagement en bestuur.

Inleidende fase

 • Oriëntatie op Integrale Veiligheid (8 EC)

  Dit is de eerste kennismaking met je toekomstige vakgebied. Duidelijk wordt wat precies een integrale benadering van veiligheid betekent. Wie doet wat als het gaat om de veiligheid in Nederland? Hoe is het georganiseerd? En welke rollen, taken en verantwoordelijkheden horen bij de IV'er?

 • Veiligheidsbeleving (8 EC)

  Dat Nederland een relatief veilig land is, betekent nog niet dat alle Nederlanders zich veilig voelen. De politie en gemeente kijken naast de feiten ook naar de gevoelens van burgers als het om veiligheid gaat. In deze module krijg je inzicht in de factoren waarmee je veiligheidsbeleving kunt beïnvloeden en verbeteren.

 • Bestuurskunde & Management (8 EC)

  In de eerste module werd al duidelijk welke partijen zich bezighouden met de veiligheid in Nederland. Nu gaan we er dieper op in. Om veiligheidsvraagstukken te kunnen begrijpen en oplossen, heb je kennis nodig van het "systeem". In deze module behandelen we daarom aspecten van bestuurskunde, bedrijfskunde en politicologie.

 • Integrale veiligheid vanuit juridisch perspectief (8 EC)

  Veiligheid en recht horen bij elkaar. Of het nu gaat om de bevoegdheden van een burgemeester, het anti-pestprotocol van een school of de veiligheid van voedsel. Er is heel veel wet- en regelgeving rondom veiligheid. Je hoeft dat niet uit je hoofd te leren. Je leert de juiste wet- en regelgeving bij specifieke gevallen op te zoeken en toe te passen.

 • Integraal veiligheidsbeleid (8 EC)

  Integraal veiligheidsbeleid vormt de basis van de aanpak van veiligheid op vele niveaus. In deze module leer je wat er komt kijken bij de totstandkoming van beleid. Daarbij is er aandacht voor het creëren van draagvlak voor zowel publieke en private partijen. Verder staan we stil bij actuele veiligheidsproblemen.

 • Integrale beroepsopdracht - jaar 1 (6 EC)

  In deze opdracht pas je toe wat je het afgelopen jaar geleerd hebt. Je werkt aan een fictieve casus voor de Nederlandse Spoorwegen. Je doet onderzoek naar de veiligheidsbeleving op en rond een station. Naar aanleiding van je analyse schrijf je een adviesrapportage.

 • Professionaliseringsopdracht jaar 1 (6 EC)

  Deze opdracht kun je zien als de basis van je professionele ontwikkeling. Je leert vooral waar je goed in bent en wat je nog verder wilt en kunt ontwikkelen.

 • Onderzoek en rapportage (8 EC)

  Als veiligheidsdeskundige moet je een praktijkgericht onderzoek kunnen begrijpen en uitvoeren. In deze module ontwikkel je een onderzoekende houding. Je leert een betrouwbaar onderzoek uitvoeren met waardevolle resultaten. Deze leg je vast in een onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen.

 • Startmodule (0 EC)

  Je start je opleiding met de Startmodule: hiermee leer je in de online leeromgeving hoe je het studeren het best kunt aanpakken. Je leert wanneer je welke leerstrategie het beste kunt inzetten. Zo weet je zeker dat je op een effectieve manier studeert en blijf je gemotiveerd.

Jaar 2

Het tweede jaar van de opleiding staat in het teken van het uitbreiden en verdiepen van je kennis. Je leert over fysieke veiligheid, maatschappelijk integriteit en crisismanagement, maar bijvoorbeeld ook over criminologie.

Hoofdfase

 • Fysieke veiligheid (8 EC)

  Vallende takken, verkeersongelukken, een vuurtornado na een vreugdevuur. Fysieke veiligheid betekent het voorkomen van ongevallen. Het gaat om bekende veiligheidsonderwerpen als brandveiligheid, verkeersveiligheid en arbo-veiligheid. In deze module leer je alles wat nodig is om de kans op calamiteiten te verkleinen.

 • Crisismanagement (8 EC)

  In deze module leer je meer over "disruptive events" als natuurrampen, epidemieën en aanslagen. Rampbestrijding en crisisbeheersing komen daarbij aan de orde. Net als crisiscommunicatie en massapsychologie. Verder kom je te weten hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld worden in de veiligheidsketen.

 • Safety- & securitymanagement (8 EC)

  Deze module gaat over de informatiebeveiliging binnen een bedrijf of organisatie. Informatie wordt op verschillende manieren gebruikt en vereist dus ook verschillende niveaus van beveiliging. Je leert onder andere meer over ISO-normeringen en -certificeringen, KAM-management en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Risicomanagement (8 EC)

  Risicomanagement is het analyseren, beoordelen en beperken van (bedrijfs-)risico's. Hiervoor ontwikkel je beleid waarin je aangeeft welke bedrijfsmiddelen en maatregelen nodig zijn. In deze module gaan we dieper in op het gehele proces.

 • Digitale Veiligheid (8 EC)

  Hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, etc. Cybercriminelen vinden steeds weer nieuwe manieren om binnen te dringen. Niet alleen in computers, maar ook bankpassen, auto's en telefoons. Daarnaast komt er steeds meer gedigitaliseerde criminaliteit voor zoals internetoplichting en -afpersing. Genoeg stof dus om te behandelen in deze module.

 • Criminologie (8 EC)

  De opsporing en bestrijding van criminaliteit wordt steeds complexer. In deze module leer je verschillende criminaliteitsvormen kennen en pas je criminologische theorieën toe op praktijksituaties. Preventie, opsporing en de strafrechtsketen komen daarbij aan de orde. Aandacht is er ook voor terrorisme en de bestrijding ervan.

 • Integrale beroepsopdracht - Jaar 2 (6 EC)

  In deze opdracht pas je toe wat je het afgelopen jaar geleerd hebt. Je gaat aan de slag met een fictieve casus.

 • Professionaliseringsopdracht jaar 2 (6 EC)

  Deze opdracht staat in het teken van jouw toekomstige rol als veiligheidsdeskundige. Je kijkt ook terug op de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt tijdens je studie de afgelopen jaren.

 • Specialisatie IV (24 EC)

  Voor je specialisatie kun je kiezen uit de minoren Veiligheid in de private sector, Veiligheid in de publieke sector en Criminologie.

Jaar 3/4

Tijdens het derde jaar van de opleiding Integrale veiligheid volg je verschillende vakken en kies je een specialisatie. Je kunt kiezen tussen de minoren Veiligheid in de publieke en private sector, Arbeidsveiligheid en Criminologie. Ook loop je stage en schrijf je een scriptie.

Ondersteuning & verbreding

 • Verandermanagement (8 EC)
 • Veiligheid vanuit Internationaal Perspectief (8 EC)
 • Leiderschap (8 EC)
 • Integrale beroepsopdracht - Jaar 3 (6 EC)
 • Professionaliseringsopdracht jaar 3 (6 EC)
 • Afstuderen (28 EC)
 • Training Plan van aanpak Deel I (2 EC)
 • Training Plan van aanpak Deel II (0 EC)
 • Stage (30 EC)

Wat leer je tijdens HBO Integrale veiligheid?

De opleiding HBO Integrale veiligheid van Hogeschool NTI leidt je op tot een professional in veiligheidsbeleid en veiligheidszorg. Tijdens HBO Integrale veiligheid leer je alles over de veiligheid op het gebied van openbare orde en over het laten samenwerken van verschillende partijen. Hoe kun je bijvoorbeeld de expertise van de landmacht, luchtmacht, marechaussee en/of brandweer gericht inzetten? Tijdens HBO Integrale veiligheid verdiep je je o.a. in deze onderwerpen:

 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Criminologie
 • Digitale veiligheid
 • Veiligheid vanuit internationaal perspectief
 • Crisismanagement
Gratis 4 praktijkbijeenkomsten per studiejaar

De opleiding HBO Integrale veiligheid bevat verschillende praktijkbijeenkomsten verspreid over de opleiding. Deze zijn verplicht en inbegrepen bij het lesgeld. Tijdens de praktijkbijeenkomsten behandel je de stof met je docent en medestudenten. De stof gaat zo ‘meer leven’. De bijeenkomsten worden door studenten als zeer prettig en leerzaam ervaren. Tijdens deze bijeenkomsten ga je onder andere aan de slag met de thema’s:

 • Veiligheidsbeleving
 • Risicomanagement
 • Leiderschap
Praktijkdagen

Tijdens praktijkdagen krijg je klassikaal les van een deskundige docent met veel ervaring in het werkveld. Je behandelt bijvoorbeeld een casus uit de praktijk, oefent bepaalde vaardigheden in een groepje of houdt een rollenspel. Ter voorbereiding maak je thuis een vooropdracht en na de bijeenkomst begin je aan de eindopdracht. De docent behandelt tijdens de les de theorie die hoort bij de opdrachten.

Je krijgt studiepunten als je aanwezig bent geweest en beide opdrachten hebt afgerond met een voldoende. Een praktijkdag bestaat uit twee blokken van ongeveer 3,5 uur en is meestal zaterdag (overdag), op centrale locaties in Nederland. Via Mijn NTI meld je je hier makkelijk voor aan. Komt een bepaalde dag niet uit? Dan plan je de bijeenkomst gewoon in op een andere datum.

Webinars

Naast de praktijkbijeenkomsten volg je webinars. Dit zijn online lessen waarbij de docent extra aandacht geeft aan moeilijke vraagstukken of laat zien hoe de kennis toegepast kan worden. De webinars gaan onder andere over:

 • Fysieke veiligheid
 • Criminologie
 • Verandermanagement
Persoonlijke begeleiding

"Je staat er niet alleen voor tijdens je studie, je kunt altijd met ons, de mentoren, bellen, appen of mailen. Wij helpen je bij niet-inhoudelijke vragen over je studie en denken mee over oplossingen".

Lees meer

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Rooster

Blended Learning, ieder gewenst moment starten mogelijk
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Cursusgeld: € 6.156,-
Inschrijfgeld: € 75,-
Examenkosten: € 2.750,01

BTW Informatie

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. De opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. Studie -, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9 % btw
Neem voor de actuele kosten contact op met onze opleidingsadviseurs. Zij helpen je graag. (Je kunt ze bellen van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 21:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur op 088 - 9 390 000.)

HBO Bachelor Integrale Veiligheid (NTI)

Vakgebied

Juridisch

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI
Wil jij studeren op een manier die echt bij jou past? Kies dan voor FlexibelStuderen® van NTI. Want bij NTI maakt het niet uit wat voor type student je bent. Ben je een dromer, een doener, een ochtendmens of studeer je het liefst 's nachts? Met FlexibelStuderen® studeer je op jouw moment en op jouw manier. Kies uit ruim 850 opleidingen: van korte cursus tot masteropleiding. Ervaar het nieuwe studeren van NTI en haal dat erkend diploma.