• Home
 • HBO Bachelor Human Resource Management (NTI)

HBO Bachelor Human Resource Management (NTI)

Vakgebied

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NTI

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In het kort

Opleiding HBO Human Resource Management studeren in deeltijd? Ervaar FlexibelStuderen® van NTI! Verdien je bachelor met een erkend diploma van NTI.

Toelatingscriteria

Toelatingseisen

Je kunt direct starten met de opleiding als je een van de volgende diploma's hebt:

 • havo-diploma
 • vwo-diploma
 • mbo-diploma (niveau 4)

Heb je een ander diploma en twijfel je of dat voldoet? Neem contact op met een studieadviseur voor een gratis studieadviesgesprek.

Voldoe je niet aan de toelatingseis en ben je 21 jaar of ouder?

Dan kun je de 21+-toets doen. Wie slaagt voor de 21+-toets kan direct starten met een hbo-opleiding van Hogeschool NTI. Het doel van deze toets is vaststellen of je een goede kans hebt om deze hbo-opleiding succesvol af te ronden. De toets kost € 75,-. Dit bedrag krijg je terug wanneer je je binnen 14 dagen na de uitslag van de toets bij ons inschrijft voor een hbo-opleiding. Meer info en aanmelden voor de 21+ toets.

Heb je een vraag? Een hbo-studieadviseur helpt je graag!

Hogeschool NTI heeft een team van professionele hbo-studieadviseurs. Zij kunnen je helpen bij jouw studiekeuze. Zij staan voor je klaar en beantwoorden al je vragen. Je kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen. Dit gesprek kan plaatsvinden op onze hoofdlocatie in Leiden, maar ook telefonisch. Vraag direct een gratis studieadviesgesprek aan.

Met vrijstellingen studeer je sneller en voordeliger!

Vrijstellingen bieden je de mogelijkheid je studie nog sneller en voordeliger te volgen. Als je vrijstelling krijgt voor een module, hoef je geen examen te doen. Daarnaast ontvang je een korting van € 12,50 per EC-punt op het lesgeld. Wil je weten of jij in aanmerking komt? Lees hier meer over vrijstellingen.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Wettelijk erkend hbo-getuigschrift HBO Human Resource Management

De opleiding HBO Human Resource Management is door de NVAO geaccrediteerd en voldoet daarmee aan de meest recente kwaliteitseisen van het ministerie van OCW. Je ontvangt het wettelijk erkende hbo-getuigschrift Human Resource Management. Je mag je dan Bachelor of Arts noemen.

Examens

Tijdens heb je alle vrijheid om je examens flexibel in te plannen. De examens zijn vaak een combinatie van digitale examens, portfolio-opdrachten en papers. De papers kun je thuis in je eigen tempo maken en kun je dagelijks inleveren in de online leeromgeving. Digitale examens kun je op tal van locaties in Nederland doen.

Elke dag digitaal examen doen

Je kunt zelf bepalen waar en wanneer je examen wilt doen voor de opleiding . Het merendeel van de examens bij Hogeschool NTI wordt dagelijks digitaal op tal van locaties door heel Nederland afgenomen. En als je een keer niet direct voor je examen slaagt, kun je snel weer een herexamen inplannen. Dit biedt jou optimale flexibiliteit! Lees hier meer over de digitale examens.

Examenkosten voor

De examenkosten worden samen met het lesgeld in rekening gebracht. Je betaalt lesgeld en examenkosten volgens de door jou gekozen betaalfrequentie. Je doet pas examen wanneer jij er klaar voor bent.

De examenkosten bedragen € 75,97 per maand.

Deze kosten zijn inclusief het afstudeerexamen.

Het studieprogramma

In het studieprogramma kun je zien uit welke modules de opleiding bestaat. De studiepunten geven een indicatie van de omvang per vak. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (EC's of ECTS).

HBO Bachelor Human Resource Management 6014

Bij deze opleiding kun je 240 EC's halen, onderverdeeld in de volgende vakken:

Jaar 1

In de eerste fase komen diverse kernvakken van human resource management aan de orde. Hier wordt de basis gelegd voor het werken als HRM-professional door ruime aandacht voor het werkveld en de beroepspraktijk.

Hoofdfase

 • Specialisatie (24 EC)
 • Gespreksvaardigheden voor managers en leidinggeven (8 EC)

  In deze module leer je om op een vakbekwame wijze HR-gesprekken te voeren. Je wordt meegenomen met de achtergronden van de HR gesprekken en je ontwikkelt met behulp van rollenspellen en reflectie (model van Korthagen) de nodige professionele vaardigheden zodat je de gesprekken in de praktijk kunt brengen en doorlopend zelf kunt verbeteren.

 • HRM in de praktijk (8 EC)

  In deze module leer je hoe je kritisch denkt, redeneert, en argumenteert. Je leert hoe je systematisch een vraagstuk oplost met behulp van de cyclus voor praktijkgericht onderzoek en hoe je een doelstelling en hoofd- en deelvragen opstelt. Ook is er aandacht voor informatievaardigheden: het zoeken en kritisch beoordelen van informatie.

 • Integrale opdracht fase 1 (6 EC)

  In deze module zet je de eerste stappen voor het schrijven van het afsluitende stuk van de opleiding HRM: jouw afstudeerproduct. Om een goed product te kunnen schrijven, moet je feiten van meningen en observaties kunnen onderscheiden. Hierbij komen de LEAN-methodiek, de 7 W's en de eerste fase van de regulatieve cyclus aan bod.

 • Praktijkprogramma fase 1 (6 EC)

  In deze module vind je de eerste opdracht die jou helpt bij de voorbereiding op de stage in jaar 4. In deze opdracht staat het verkennen van het eindniveau en het maken van een ontwikkelplan voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal.

 • Startmodule (introductie) (0 EC)

  Je start je opleiding met de Startmodule: hiermee leer je in de online leeromgeving hoe je het studeren het best kunt aanpakken. Je leert wanneer je welke leerstrategie het beste kunt inzetten. Zo weet je zeker dat je op een effectieve manier studeert en blijf je gemotiveerd.

 • HRM (8 EC)

  In deze module leer je om vanuit je HR-rol ontwikkelingen in het dynamische werkveld van HRM te herkennen in organisaties. Je ontwikkelt de kennis over verbinding tussen enerzijds de organisatiedoelen en anderzijds het HR-beleid. Zowel het organisatieperspectief als de medewerkersbeleving bij HRM komen aan bod.

 • Recruitment en personeelsplanning (8 EC)

  In deze module houd je je bezig met hoe je arbeid afstemt op het personeel. Wie heb je nodig om het huidige werk te kunnen doen en om voorbereid te zijn op de toekomst. Door de huidige dynamiek is het op veel werkplekken extra belangrijk geworden zicht te hebben op de benodigde functies, het aantal personeelsleden en de kwaliteit van dat personeel.

 • Management en organisatie (8 EC)

  In deze module krijg je inzicht in het functioneren van een organisatie. Denk aan de strategie, cultuur, structuur, systemen en onderlinge samenhang. Je leert de belangrijkste organisatie- en managementmodellen te gebruiken om de complexe werkelijkheid van organisaties begrijpelijk te maken. Ook besteden we aandacht aan managementvaardigheden.

 • Arbeidsrecht (8 EC)

  In deze module leer je de belangrijkste zaken met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden. Zo leer je bijvoorbeeld bepalen of er in een bepaalde situatie sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet en welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hierbij hebben.

Jaar 2

De tweede fase staat in het teken van het ontwikkelen van de interpersoonlijke vaardigheden op een hoger niveau, zoals persoonlijk leiderschap en coaching. Ook wordt de bedrijfskundige kant van HRM uitgediept.

Hoofdfase

 • Gedrag in organisaties (8 EC)

  Tijdens deze module leer je wat de consequenties zijn van een steeds dynamischer wordende omgeving. Dit betreft niet alleen de markt en de klanten, maar ook de arbeidsmarkt en de maatschappelijke omgeving worden dynamischer en daarmee lastiger op in te spelen. Je verdiept je in thema's als motivatie, binding, leervermogen en duurzame inzetbaarheid.

 • Effectief communiceren en beïnvloeden (8 EC)

  In deze module onderzoek je hoe je gesprekken en gesprekspartners kunt beïnvloeden zodat gestelde doelen worden bereikt. Je gaat hiervoor op zoek naar de relatie tussen effectiviteit in gespreksvoering en persoonlijkheidskenmerken en kwaliteiten. Ook worden diverse tools aangereikt die je in gesprekken kunt inzetten om deze doelen te bereiken.

 • Talentontwikkeling en HRD (8 EC)

  In deze module leer je hoe de organisatie focus kan aanbrengen op talenten, hoe je talentgericht werken kan inrichten en hoe ontwikkeling van medewerkers een structureel onderdeel is van HRM. Je betrekt hierbij strategische argumenten die de behoefte aan talentontwikkeling onderbouwen.

 • Integrale opdracht fase 2 (6 EC)

  In deze module ga je verder met de voorbereidingen voor het beroepsproduct.

 • Praktijkprogramma fase 2 (6 EC)

  In deze module ga je verder met de voorbereidingen op de stage in jaar 4.

Jaar 3/4

In fase drie verdiep je je via een specialisatie in de thema's bedrijfskundig HRM of Human behaviour. Het strategisch denken en handelen en de onderzoeksvaardigheden worden verder uitgediept. De vierde fase staat in het teken van de stage en de afstudeerscriptie.

Afstudeerproject

 • Afstudeeropdracht (30 EC)
 • Organisatie en verandering deel 1 (0 EC)

  In deze module leer je hoe je verschillende veranderingen in bedrijven zo goed mogelijk als HR-professional kan begeleiden. Organisaties hebben tegenwoordig veel te maken met veranderingen, denk aan groeiende afzetmarkten, bedrijven die steeds groter worden, fusies die steeds vaker voorkomen en de toenemende concurrentie.

 • Adviesvaardigheden (8 EC)

  In deze module leer je meer over een aantal aspecten waarmee je in de rol van adviseur te maken kunt krijgen. Het adviestraject is een dynamisch proces waarin de adviseur voortdurend zijn positie dient te bepalen in de samenwerking met de belanghebbenden. Als adviseur ben je je bewust van je rol, je expertise en de omgeving waarin je werkt.

 • Planmatig werken en organiseren (4 EC)

  Planmatig werken en organiseren

 • HR performancemanagement en analytics (8 EC)

  In deze module leer je hoe je in het brede terrein van HR beleidsthema's focus aanbrengt en hoe je bepaalt wat de prioriteit krijgt. Met behulp van HR-analytics kan de effectiviteit van deze beleidsthema's vergroot worden. Je werkt toe naar een aantal aanbevelingen hoe HR-performancemanagement en HR-analytics beter is toe te passen.

 • Loopbaanbegeleiding (8 EC)

  Medewerkers komen met allerlei loopbaanvragen: "Wat wil ik?", "Welke competenties moet ik ontwikkelen?", "Hoe geef ik zin aan mijn werk?". In deze module krijg je inzicht in loopbaanbegeleiding en het belang daarvan voor organisaties. Ook worden actuele tools en methodes behandeld, zodat je medewerkers kunt begeleiden bij loopbaanvraagstukken.

 • Strategisch management (8 EC)

  In deze module leer je managen van de organisatiestrategie. Volgens prof. Jan Eppink bestaat het managen van de organisatiestrategie uit drie samenhangende dimensies: spreiding, positionering en samenwerking. Je verdiept je in deze dimensies.

 • Integrale opdracht fase 3 (6 EC)

  In deze module ga je verder met de voorbereidingen voor het beroepsproduct.

 • Praktijkprogramma fase 3 (6 EC)

  In deze module ga je verder met de voorbereidingen op de stage in jaar 4.

 • Organisatie en verandering deel 2 (12 EC)

  In deze module leer je hoe je verschillende veranderingen in bedrijven zo goed mogelijk als HR-professional kan begeleiden. Organisaties hebben tegenwoordig veel te maken met veranderingen, denk aan groeiende afzetmarkten, bedrijven die steeds groter worden, fusies die steeds vaker voorkomen en de toenemende concurrentie.

 • Stage (30 EC)

Wat leer je tijdens de HRM-opleiding?

De HRM-opleiding biedt een stevige basis voor het echte personeelswerk. De moderne P&O-adviseur of human resource manager is geen beheersmatig uitvoerder meer: je bent veel meer sparringpartner van het ondernemingsmanagement. Je leert om een strategie van een onderneming te vertalen naar afdelingsplannen en daarvoor draagvlak te vinden. Tijdens de HRM-opleiding word je optimaal voorbereid om altijd multidisciplinair te denken en te handelen.

Gratis 4 praktijkbijeenkomsten per studiejaar

Tijdens de HRM-opleiding volg je interessante praktijkbijeenkomsten verspreid over de opleiding. Topdocenten geven jou uitleg over de theorie, op deze manier gaat het beter voor je leven. Daarnaast leer je samen met andere studenten de vaardigheden die je later nodig hebt in jouw carrière. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de HRM-opleiding zijn:

 • Bedrijfscommunicatie
 • HR accounting
 • Employee Benefits
 • Effectief Leiderschap
Praktijkdagen

Tijdens praktijkdagen krijg je klassikaal les van een deskundige docent met veel ervaring in het werkveld. Je behandelt bijvoorbeeld een casus uit de praktijk, oefent bepaalde vaardigheden in een groepje of houdt een rollenspel. Ter voorbereiding maak je thuis een vooropdracht en na de bijeenkomst begin je aan de eindopdracht. De docent behandelt tijdens de les de theorie die hoort bij de opdrachten.

Je krijgt studiepunten als je aanwezig bent geweest en beide opdrachten hebt afgerond met een voldoende. Een praktijkdag bestaat uit twee blokken van ongeveer 3,5 uur en is meestal zaterdag (overdag), op centrale locaties in Nederland. Via Mijn NTI meld je je hier makkelijk voor aan. Komt een bepaalde dag niet uit? Dan plan je de bijeenkomst gewoon in op een andere datum.

Webinars

Naast de praktijkbijeenkomsten volg je tijdens de HRM-opleiding webinars. Dit zijn online lessen waarbij de docent extra aandacht geeft aan moeilijke vraagstukken of laat zien hoe de kennis toegepast kan worden. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • HR instrumenten
 • Employerbranding
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • Employability
Persoonlijke begeleiding

"Je staat er niet alleen voor tijdens je studie, je kunt altijd met ons, de mentoren, bellen, appen of mailen. Wij helpen je bij niet-inhoudelijke vragen over je studie en denken mee over oplossingen".

Lees meer

Blended Learning, ieder gewenst moment starten mogelijk
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Cursusgeld: € 7.182,-
Inschrijfgeld: € 75,-
Examenkosten: € 2.735,01

Neem voor de actuele kosten contact op met onze opleidingsadviseurs. Zij helpen je graag. (Je kunt ze bellen van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 21:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur op 088 - 9 390 000.)

HBO Bachelor Human Resource Management (NTI)

Vakgebied

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

NTI

FlexibelStuderen® doe je bij NTI
Wil jij studeren op een manier die echt bij jou past? Kies dan voor FlexibelStuderen® van NTI. Want bij NTI maakt het niet uit wat voor type student je bent. Ben je een dromer, een doener, een ochtendmens of studeer je het liefst 's nachts? Met FlexibelStuderen® studeer je op jouw moment en op jouw manier. Kies uit ruim 850 opleidingen: van korte cursus tot masteropleiding. Ervaar het nieuwe studeren van NTI en haal dat erkend diploma.