• Home
  • Cursus ontbinding en opzegging van contracten (OSR Juridische Opleidingen)

Cursus ontbinding en opzegging van contracten (OSR Juridische Opleidingen)

Prijs

€ 0,00

Vakgebied

Opleidingsniveau

Meer informatie

Download brochure

Opleider

OSR Juridische Opleidingen

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In het kort

Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!

Inhoud

Contracten ontbinden of opzeggen
Wanneer je deze cursus volgt, krijg je in een dag een grondig overzicht van de complicaties die zich voor kunnen doen bij het ontbinden en opzeggen van contracten. Zo ben je na afloop op de hoogte van de ins en outs van de ontbinding van een contract wegens een tekortkoming of een onvoorziene omstandigheid. Daarnaast heb je inzicht in waar je allemaal rekening mee moet houden bij de opzegging van een contract.
Een contract ontbinden op grond van een tekortkoming is bijvoorbeeld ingewikkelde materie, zowel vanwege de vereisten als ook vanwege de gevolgen ervan. Hoe weet je of een ingebrekestelling is vereist? Hoe verhouden ongedaanmakingsverbintenissen zich tot eventueel recht op schadevergoeding? Nog ingewikkelder wordt het wanneer er alternatieven zijn, zoals opzegging en ontbinding op grond van een onvoorziene omstandigheid. In deze cursus krijg je antwoord op dit soort vragen.
Cursusvorm
Deze cursus volg je gedurende één dag in Utrecht, samen met je medecursisten.
Docenten
Gerard de Vries is hoofddocent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Zijn expertise is privaatrecht en in het bijzonder het contracten- en algemeen verbintenissenrecht.
Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- kun je benoemen welke complicaties zich kunnen voordoen bij de ontbinding en opzegging van contracten;
- weet je hoe er in de rechtspraak over dit onderwerp wordt gedacht.
Na afronding ontvang je
- 5 PO-punten (deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus);
- een certificaat.

Organisatie

Indien voor deze cursus materiaal beschikbaar wordt gesteld, dan zult u deze digitaal ontvangen

Toelatingscriteria

WO
 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

InhoudTijdens de cursusdag verdiep je jezelf in de volgende onderwerpen:Ontbinding van een contract wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW):- Wanneer is sprake van een tekortkoming die dit type ontbinding mogelijk maakt?- Wanneer is een ingebrekestelling vereist?- Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht (art. 6:269 BW), maar heeft wel effecten op het verleden. Hoe zit dat precies? Maakt het voor deze effecten verschil of de ontbonden overeenkomst een zogenoemde ‘duurovereenkomst’ is?- Hoe pakt een gedeeltelijke ontbinding (art. 6:270 BW) uit?- In hoeverre is een gedeeltelijke ontbinding te combineren met aanspraak op schadevergoeding?Ontbinding van een contract wegens een onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW):- Wanneer kan de rechter een contract ontbinden of - indien gewenst - wijzigen wegens een onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW)?- Hoe verhoudt dit type ontbinding zich tot ontbinding wegens een tekortkoming?Opzegging van een contract:- Hoe verschillen de effecten van een opzegging van een contract van die van ontbinding?- Is het voor opzegging van contracten voor onbepaalde tijd voldoende dat de opzeggende partij een redelijke opzegtermijn in acht neemt? - Waarom is tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd soms mogelijk? WerkwijzeAan de hand van de jurisprudentie bespreekt de docent op interactieve wijze de genoemde onderwerpen.MateriaalVoorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal via onze digitale leeromgeving.Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat met daarop vermeld het aantal punten c.q. een bewijs van deelname
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Cursusgeld: € 756,25

BTW Informatie

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. De opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. Studie -, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9 % btw
Neem voor de actuele kosten contact op met onze opleidingsadviseurs. Zij helpen je graag. (Je kunt ze bellen van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 21:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur op 088 - 9 390 000.)

Cursus ontbinding en opzegging van contracten (OSR Juridische Opleidingen)

Vakgebied

Opleidingsniveau

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure