• Home
  • Juridisch
  • Actualiteitencursus Participatiewet (OSR Juridische Opleidingen)

Actualiteitencursus Participatiewet (OSR Juridische Opleidingen)

Vanaf

€ 0,00 incl. BTW

Vakgebied

Juridisch

Opleidingsniveau

Meer informatie

Download brochure

Opleider

OSR Juridische Opleidingen

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In het kort

Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!

Inhoud

Ray Geerling over de Participtiewet
De participatiewet is het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel. Jaarlijks doen meer dan 500.000 mensen een beroep op deze wet. In onderstaande video vertelt Ray Geerling, een van de docenten van deze cursus, waarom het belangrijk is om bijgepraat te worden over de ontwikkeling van deze wet.

Actualiteitencursus Participatiewet
Tijdens de cursus Actualiteiten Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Besproken worden bijvoorbeeld uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.
Bestuurlijke boete
De wetgeving van 1 januari 2013, waarbij de bestuurlijke boete in onder andere de bijstandswetgeving is ingevoerd, leidt nog steeds tot belangwekkende jurisprudentie. Daarbij kun je denken aan klassieke thema's zoals verwijtbaarheid, opzet en grove schuld maar ook aan wie de boete moet worden opgelegd, de eisen waaraan de besluitvorming moet voldoen en vooral ook aan de bewijsvoering.
Er zijn ook belangwekkende uitspraken gedaan over de cautie. Wanneer moet deze bijvoorbeeld worden gegeven? Wat zijn de gevolgen als de cautie niet of niet tijdig wordt gegeven? Op welke manier moet de gemeente omgaan met verzoeken om herzieining van onherroepelijke boetebesluiten?
Kostendelersnorm
De invoering van de kostendelersregeling op 1 januari 2015 heeft tot een groot aantal uitspraken geleid. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep in een dertiental uitspraken op 1 november 2016 uitspraak gedaan over belangrijke aspecten van de toepassing van deze kostendelersnorm. De Centrale Raad van Beroep heeft onder meer beslist dat de invoering per 1 januari 2015 van de kostendelersnorm in de bijstandswetgeving is toegestaan, ook wanneer een of meerdere medebewoners geen eigen inkomen hebben. De Raad heeft verder belangwekkende uitspraken gedaan over de hoogte van de uitkering in het geval waarin de bijstandsgerechtigde gehuwd is of samenwoont met een niet-rechthebbende partner.
Verplichtingen en maatregelen
De invoering van de Participatiewet is gepaard gegaan met een aanzienlijke verzwaring van de verplichtingen en maatregelen wanneer deze verplichtingen niet worden nageleefd. De CRvB heeft hier inmiddels een aantal richtinggevende uitspraken over gedaan. Deze betreffen met name de zwaarte van de 100%-maatregel en de impact die deze kan hebben voor de burger. Anders dan eerder gedacht zijn de gemeenten verplicht zich rekenschap te geven van de gevolgen van de maatregelen, alsvorens deze op te leggen.
Jurisprudentie Wet werk en bijstand
Omdat de Participatiewet eigenlijk maar een beperkte wijziging is van de Wet werk en bijstand (WWB) blijft ook de jurisprudentie die verschijnt op grond van die wet relevant. Te denken valt aan de ontwikkelingen rond het woonplaatsbegrip, de begrippen hoofdverblijf en wederzijdse zorg, middelen en inlichtingenverplichting.
Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.
Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:
- kun je benoemen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van de Participatiewet;
- kun je reproduceren wat recente jurisprudentie inzake bestuurlijke boete, bijstand, leefvormen en verplichtingen en maatregelen is.
Na afronding ontvang je:
- 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Organisatie

Indien voor deze cursus materiaal beschikbaar wordt gesteld, dan zult u deze digitaal ontvangen

Toelatingscriteria

WO
 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

InhoudBelangrijkste onderdelen Participatiewet zoals:- Toegang tot de PW voor personen met beperkingen en de ondersteuning die het college daaraan moet verlenen.- Jurisprudentie aanscherping verplichtingen en maatregelen.- Kostendelersnorm.- Normering voor personen die gehuwd zijn of samenwonen met een niet rechthebbende partner.Recente jurisprudentie Participatiewet:- Bestuurlijke boete: onder andere evenredigheid, draagkracht, opzet, (grove) schuld en verminderde verwijtbaarheid, specifieke bewijslast in boetezaken en herzieningsverzoeken voor bestaande boetebesluiten.- Leefvormen (gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheiden leven).- Schattingsjurisprudentie in zaken over intrekking en terugvordering wegens verzwijgen van werkzaamheden.- Middelen.- Voorliggende voorzieningen en bijzondere bijstand.Wetgeving:- Wetsvoorstel opheffing discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte.- Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie- Wet verdringingstoets MateriaalVoorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat met daarop vermeld het aantal punten c.q. een bewijs van deelname
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten

Cursusgeld: € 756,25

BTW Informatie

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. De opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. Studie -, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9 % btw
Neem voor de actuele kosten contact op met onze opleidingsadviseurs. Zij helpen je graag. (Je kunt ze bellen van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 21:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur op 088 - 9 390 000.)

Actualiteitencursus Participatiewet (OSR Juridische Opleidingen)

Vakgebied

Juridisch

Opleidingsniveau

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure